Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Studium UFO by mělo být legitimním vysokoškolským předmětem“, tvrdí americký profesor

The UK Telegraph | Studium UFO a ostatních nevysvětlitelných jevů by mělo být legitimním vysokoškolským předmětem, jak tvrdí americký profesor Philip Haseley. Newyorský profesor antropologie řekl, že tento předmět by měl být součástí hlavního proudu seriózní „oblasti studia“. Přednášející státní univerzity v New Yorku „The Niagara Count Community College“ řekl, že vzhledem k vysokému množství pozorování každý rok, by měli studenti mít možnost a být schopni tento jev zkoumat. Profesor uvedl: „Pozorování se odehrává u miliónů lidí po celém světě. Je na čase, abychom se do toho vložili jako do hodnotné oblasti studia. Je důležité, aby byl celý předmět přinesen na veřejnost a zkoumán.“

Profesor Heseley, který je také vedoucím západo-newyorské organizace MUFON, která se soustřeďuje na výzkum UFO, řekl, že je ve všech okresech každý měsíc hlášeno až 50 pozorování UFO. Dodal, že skupina, která zkoumala tato pozorování „vědeckými prostředky“, používala pro svůj polní výzkum radar, znalosti astronomie a meteorologie.


„Abych řekl, že věříme na UFO, to v podstatě znamená, že hovoříme o víře, ale tohle není ten případ. Existuje množství důkazů.“

Profesor odmítl nevyhnutelné připomínky skeptiků, že takové studium by bylo jen ztrátou času. Novinám „Buffalo News“ v New Yorku řekl:

„Musíme se skeptiky zabývat, jako jakákoli jiná organizace UFO a jsme ochotni přijímat kritiku. Známe lidi, kteří si myslí, že je to nesmyslný předmět. A my se budeme odvolávat na vás, abyste studovali obsáhlou literaturu a fakta o UFO.“

Minulý rok bylo ministerstvu obrany hlášeno téměř 400 pozorování z celé Británie – to je číslo, které se od předchozích let ztrojnásobilo. Takzvaná Akta X nahlášená na oddělení ministerstva obrany o UFO byla v minulém roce tím nejaktivnějším rokem v jeho záznamech.

Mnozí naznačují, že existuje velmi vlivný, ale nepovšimnutý sociální tlak, který omezuje studium UFO v budovách vyššího vzdělání.

Neviditelné síly

Šedesát let výzkumu UFO a vládního ticha jasně ukazují, že nepovšimnuté síly jsou zodpovědné nejen za vyčleňování informací o UFO z dosahu průměrného občana a médií, ale také za trestuhodné zadržování seriózních vědeckých studií o UFO přísnou akademií. Dokonce i náhodný pozorovatel, zjevně neznalý jakéhokoli identifikačního profilu UFO uvnitř těchto veřejných arén týkajících se odhalení, je při nejlepším zvědavý a přinejhorším spiklenecký.

Na základě normálních okolností akademické instituce a soukromé vědecké kolektivy jsou otevřené ke studiu paranormálních a dalších nenormálních jevů. Přesto z důvodů, které nejsou nikdy veřejně vysloveny, politika, jakož i femomenologické aspekty UFO se zdají být nehodné legitimity akademického postoje hlavního proudu univerzit a vysokých škol. Příkladem je univerzita v Hong Kongu, která byla ostře kritizována, až zrušila kurzy UFO koncem roku 2008.


Veřejnost nepotřebuje vědět a neměla by

Jakési částečné vysvětlení pro toto zřetelné opominutí se stává zřejmé na základě výpovědi Katherine Graham bývalé vydavatelky Washington Post a známé spolupracovnice CIA. Grahamová při projevu v Langley, v Západní Virginii, do publika CIA prohlásila: “Existuje několik věcí, které veřejnost nepotřebuje vědět a ani by je vědět neměla. Věřím, že demokracie bude vzkvétat, když vláda může podniknout legální kroky k tomu, aby to udržela v tajnosti a když se tisk může rozhodnout zda poukáže na to, co ví.“ (1988)

Nebylo by akademicky vhodnější, jakož i přirozeně s intelektem shodné, mít k dispozici absolventy a studenty vyškolené na základě desetiletí neprobádaných dokumentů desítky tisíc pozorování UFO piloty, radarovými techniky, státními guvernéry, policií, lékaři, právníky a ostatními důvěryhodnými svědky? Nebo jak někdo naznačuje, že je to případ, který je ve skutečnosti činností těch, jejichž zájmy nebudou sloužit žádnému akademickému zkoumání citlivých informací národní bezpečnosti vztahujících se na záležitosti UFO.

Disciplína a schéma politické vědy poskytuje plodnou půdu, na které se dá zasít semeno bádání záležitosti UFO, nikoli jako vědecký fenomén, ale jako základní politická otázka. Není lepšího příkladu než ten, co následuje:

Je velmi známým a doloženým faktem, že prezident Jimmy Carter, jak před svým úřadem, tak po něm, nejenže chtěl přístup ke všem americkým zpravodajským informacím o UFO, ale bylo mu řečeno šéfem tehdejší CIA, Georgem Bushem mladším: “Ne pane prezidente, nepotřebujete to vědět.” Proč bylo prezidentu Spojených států odmítnut přístup k informacím nezvoleným byrokratem?

Zdá se, že profesor Philip Haseley na to chce odpověď a na další jeho provokativní otázky.

Andrew Hough, The UK Telegraph

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

Rubriky: 
máj 07, 2010 17:51 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top