Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exopolitika v Barceloně I.

Od roku 2000 existuje stále více zemí, které odhalily své tajné záznamy o mimozemských vesmírných lodích a UFO: Brazílie, Peru, Chile, Mexiko, Ekvádor, Francie, Anglie, Irsko, Dánsko a Kanada. Není proto možné si nevšimnout, že se ve světě již delší dobu děje něco, co má souvislost s jinou existencí. Exopolitika je nové pojetí tzv. ufologických studií. Je to studium politických důsledků mimozemské přítomnosti na Zemi a politických a vládních procesů v mezihvězdné společnosti. Exopolitika se zabývá politickými hráči, institucemi a klíčovými procesy spojovanými s jevem UFO.

Vznik tohoto „celostního“ pohledu na jevy spojované sem iniciovala skutečnost, že vlády po celém světě skrývají, popírají a vysmívají se již po 60 let čemukoli, co se týká jiných civilizací, které mají navštěvovat Zemi. Proto se poprvé v Evropě, nedaleko španělské Barcelony, v městečku Sitges, konal mezi 25. a 26. červencem 2009 exopolitický summit. Před zhruba 1400 lidmi v publiku, třemi TV štáby a 40 novináři se představilo na 15 přednášejících, kteří prezentovali témata týkající se energie, politiky, ekonomiky, duchovního aspektu a význačných svědeckých výpovědí astronautů, vysokých vojenských důstojníků, politiků, letců a admirálů, kteří otevřeně vypovídali o mimozemské realitě, skrytých projektech, reverzním inženýrství, volné energii, antigravitačním pohonu a utajených podzemních základnách.

Dr. Michael Salla (mezinárodně uznávaný učenec, profesor university a centra pro globální mír ve Washingtonu, řešil etnické konflikty ve Východním Timoru a Kosovu, přednášel filosofii v Kenbeře v Austrálii, je mezinárodním politikem pro řešení konfliktů stran zahraniční politiky USA). Dr. Salla založil v roce 2005 Institut exopolitiky.

Jeho dvě přednášky se týkaly vyhodnocování průkazných zdrojů UFO/ mimozemských informací pro veřejnou politickou analýzu. Tyto průkazné zdroje roztřídil, tak aby se rozlišily ty, které mají tu největší závažnost pro objektivní kritiku při přípravě na odhalení veřejnosti. Tyto zdroje se týkaly: výpovědí informátorů, svědeckých zpráv o UFO, výpovědí očitých svědků, exo-archeologických důkazů, exo-teologických dokumentů, dálkového nazírání, telepatické komunikace a výpovědí expertů.

Dr. Salla představil nové paradigma pro mezinárodní veřejnou politiku k analyzování mimozemské přítomnosti. „Existují dva přístupy k termínu exopolitika. Jeden je studium politických procesů ze Země nebo-li geo-politický pohled (konvenční přístup). Ten druhý je studium politický procesů týkajících se mimozemských civilizací a jejich vztahu s lidskými záležitostmi (nekonvenční přístup).“

Dr. Steven Greer (bývalý lékař z pohotovosti, zakladatel mohutného projektu Disclosure (2001) soustřeďující stovky svědků, kteří měli něco společného s mimozemskou záležitostí a jenž se snaží o dosažení slyšení v americkém kongresu. Je také zakladatelem CSETI (Středisko pro studium mimozemských inteligencí) a projektu Orion zabývajícím se otázkou energie pro mezihvězdný transport).

Kontakt, odhalení a příslib nové energie byly témata, která na summitu Dr. Greer prezentoval. V přednášce o kontaktu a odhalení mluvil o těch nejlepších případech týkajících se mimozemské přítomnosti na Zemi. Evropské země podle něj ukázaly svým odhalením dokumentů o UFO způsob, jakým se má postupovat při informování veřejnosti ohledně utajovaných svazků UFO. Kromě jiného také naznačoval, že „odhalení a veřejné používání Teslových technologií, které zahrnovaly např. i teleportaci a volnou energii z kosmu, byly již v roce 1902 potlačeny finančními elitami té doby, jako byla rodina Rockefellerů, J. P. Morganů apod. Od té doby jsou tyto energie zdokonalovány a získávány z nejrůznějších mimozemských zdrojů - zvláště pomocí reverzního inženýrství a výměnných technologií, které od konce 50tých let americká vláda zatajuje před veřejností.“

Nick Pope (sloužil 25 let jako zaměstnanec britského Ministerstva obrany.) Byl zpočátku skeptický, avšak jeho vyšetřování nově nahlášených případů a incidentů UFO a jeho přístup k vládním spisům jej přesvědčily, že tento jev nabývá na důležitosti zvláště s ohledem na národní bezpečnost, protože mnoho svědků bylo z řad pilotů, kteří UFO sledovali na radarech.

Referoval o několika případech, kdy vojenští piloti dostali při pronásledování UFO povel střílet, ale téměř nikdy se palba nezdařila. Zdůraznil jeden případ, kdy se při jedné akci pilotovi podařilo vyslat na neznámý objekt několik raket a salvu z kulometu. Objekt však střely absorboval bez sebemenších známek poškození a šokovaný pilot musel nouzově přistát a dostal rozkaz o případu mlčet. Nick Pope také popisoval případ britského počítačového hackera Garyho McKinnona, který se naboural do počítačů NASA, Pentagonu, US Navy a dalších, kde stahoval tajné dokumenty o UFO a fotografie. Hrozil mu až doživotní trest, protože měl k dispozici velmi citlivá data. Nick Pope také sdělil, že: „případ Rendlesham forest, (1980, Suffolk) známý jako britský Roswell, je ještě důležitější než Roswell, protože svědkové tohoto případu stále žijí a jsou připraveni veřejně vypovídat.“

Paola Harris (italsko-americká žurnalistka, investigativní reportérka, od roku 1979 studuje jevy vztahující se k mimozemské tématice. Byla v letech 1980 -1986 osobní asistentkou Dr. Allena Hyneka, vedoucího projektu Blue Book).

Přednáška charismatické Paoly Harris se týkala zbudování protokolů pro kontakt, kde vysvětlovala devět možných protokolů, které mají v podstatě připravit lidstvo na jakýsi druh integrace do kosmické komunity. Paola mínila, že kontakt je planetární jev a země světa by měly vytvořit mezinárodní, meziplanetární skupinu, která bude toto studovat a lidstvo na to připravovat. Dalším tématem její přednášky byl dopis prezidentu Trumanovi z roku 1947, který psal Albert Einstein a Robert Opphenheimer, ve kterém vyjadřovali podporu vytvoření jakési exopolitické disciplíny, která bude propagovat galaktickou diplomacii. Je to první dokument, kde se poprvé zmínil termín „Mimozemská Biologická Entita“ (EBE). V dokumentu dále stojí: „Přítomnost neidentifikovaných lodí je přijímán armádou jako fakt...“

Alfred L. Webre (vystudoval univerzitu práv a ekonomiky v Yale, vyučoval v Yale ekonomiku a byl právním zástupcem administrativy pro ochranu životního prostředí v NY a poradce Fordovy nadace. Založil Institut pro koordinaci vesmíru (ICIS).

Hovořil o návrhu rezoluce odeslané do OSN v roce 2005, která se jmenuje „Desetiletí kontaktu“ a je založena na čtyřech bodech: ODHALENÍ ohledně mimozemských civilizací. DESETILETÍ KONTAKTU - veřejné financování vzdělávacího výzkumu mimozemských civilizací. ODZBROJENÍ - zákaz vesmírných zbraní a války ve vesmíru. DIPLOMATICKÁ JEDNÁNÍ s eticky smýšlejícími civilizacemi, které nyní navštěvují Zemi ( www.exopolitika.cz). Podělil se také o překvapivé informace týkající se podzemních základen na Marsu a přítomnosti amerických vojáků: „Mám mnoho svědků, kteří byli transportováni na Mars, kde budují podzemní města, kde se objevily starodávné umělé struktury postavené neznámou civilizací.“

Stephen Bassett (vedoucí právník, TV komentátor, lobysta, novinář).

Jeho působivá přednáška o odhalení mimozemské přítomnosti zanechala bezesporu značný dojem. Bassett představoval body programu odhalení: 1. program aklimatizace, přípravy; 2. program odhalení; 3. program dozvídání se, a učení dalších informací; 4. formální odhalení. Vyjádřil také odvážné tvrzení, že tzv. odhalení se má odehrát již velmi brzo. Na dotazy novinářů prohlásil: „Odhalení bude nejspíš probíhat tak, že vláda USA prostě řekne, že jistá mimozemská forma inteligence je na Zemi delší dobu přítomna. Tím vše skočí. Nic více nesdělí.“

Klaus Dona (kurátor muzea ve Vídni, spisovatel a sběratel artefaktů tzv. „ooparts“)

Shromáždil na 1700 exponátů artefaktů, které jsou mimo kontext doby a místa, kam by měly spadat podle tradičního středního proudu uvažování archeologů. Zajímavá přednáška upoutala tématem tzv. „zakázané archeologie“. Představoval velkou lidskou patní kost a meziobratlovou ploténku, kdy odhadovaná výška dotyčného člověka by byla 7 metrů. Také sekerku z granitu, která měřila 3 metry, kterou uzvedl pouze jeřáb. Několik „křišťálových“ lebek, u kterých se nepodařilo určit žádnou metodou jejich stáří. Posluchači měli možnost vidět také „šišaté“ lidské lebky z Peru a mnoho dalších artefaktů.

Robert Dean (20 let sloužil v americké armádě jako rotmistr, byl polní zpravodajský důstojník, sloužil v hlavním štábu spojeneckých sil v Evropě. Měl přístup k přísně tajným vesmírným dokumentům)

Promítal snímky různých družic a vesmírných misí, které unikly z NASA. Obrovské mimozemské objekty operující v naší soustavě, které zachytilo Apollo 13, jiné neznámé objekty vyfotografované Apollem 14, podpovrchové i povrchové snímky Marsu s umělými strukturami pod zemí i na povrchu. Ukazoval také snímky Voyageru z letu na Saturn z roku 1980, kde byly poblíž prstence Saturna vidět gigantické objekty, které se pohybovaly vlastním pohonem. Dean také naznačoval, že vláda USA má naprosto separátní, vysoce utajovaný vesmírný program než jaký má NASA.

Kromě hlavních přednášejících se také představili v 15ti minutové prezentaci zástupci evropské exopolitiky: Itálie, Španělsko, Německo, Dánsko, Anglie a Francie. Summitu se také účastnili představitelé české exopolitiky, kteří předali světovým zástupcům a tisku prezentaci o své činnosti a analýzu ufologické scény v ČR k případnému uveřejnění v zahraničním tisku, což může podnítit zájem oslovit jejich zástupce k oficiální účasti na příštím summitu exopolitiky.

Karel Rašín
Zdroj: Exopolitika.cz

september 23, 2009 07:52 dopoludnia

 

 

Top