Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFOLOGIA AERONAUTICA

Rodrigo Bravo Garrido, kapitán a pilot BAVE (španělský akronym pro Leteckou brigádu chilské armády) právě vydal knihu “Ufología Aeronáutica” s podtitulem “A New Concept in UFO Studies.” Jak ukazuje obal knihy, pojednává o setkání pilotů s UFO a podrobně probírá celkem 23 případů, které byly hlášeny piloty jako neidentifikované vzdušné jevy (UAP) nebo zaměstnanci řízení letového provozu. 11 případů se odehrálo v Čile a 12 v jiných zemích (Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kolumbie, Francie, Íran a USA). Spoluautorem knihy je paleontolog Juan Castillo a kniha vyšla v Mago Editores 4. listopadu na knižním veletrhu v Santiagu.

Kapitán Bravo není v Americe ani v mezinárodní ufologii neznámá postava. Je jeden z mnoha důstojníků, kteří mluvili v Národním tiskovém centru ve Washingtonu v listopadu v roce 2007, což zorganizoval filmový tvůrce James Fox a novinář Leslie Kean. Bravo při této příležitosti nastínil několik vzdušných případů v Čile, včetně incidentu Boeingu 737, který byl blízko kolizi “při dosedání na runway na letišti El Tepual v Puerto Montt City” v roce 1988 a radarového pozorování v roce 2000. “Posádka čilského letadla z oddělení vzdušné armády letěla jižně od Santiaga,” uvedl Bravo na tiskové konferenci, “zpozorovala dlouhý, doutníkovitý objekt zářivé šedé barvy. Letěl paralelně na pravém boku letadla asi dvě minuty a pak zmizel velkou rychlostí. Tento objekt zachytil radar kontrolního stanoviště v Santiagu, což oznámili posádce ještě před incidentem.”

Kapitán Bravo byl také jeden z 19, kteří přispěli svými eseji do nedávné knihy Leslieho Keana „UFOs – Generals, Pilots, and Government Officials Go On the Record“ (Harmony Books), kterou již dříve recenzoval sám autor na svých stránkách. Ve skutečnosti byl jediný, kdo je stále v aktivní službě. Zajímavé je, že byl zapojen do záležitostí UFO jako do součásti svého vojenského přidělení. Ve své eseji pro Keanovu knihu “Vzdušný výzkum jevu UFO a problém vědy“ kapitán Bravo napsal, že “v roce 2000, když mi bylo 24 let, jsem byl ve výcviku na vojenského pilota. Kvůli mé diplomové práci, kterou jsem v následujícím roce předložil, jsem byl přidělen do výzkumu anomálních vzdušných jevů s cílem zjistit jejich vliv a dopad na leteckou bezpečnost. Vzdušné oddělení armády Čile - BAVE mělo ve svých spisech mnoho hlášení od vojenských pilotů popisujících různé incidenty se vzdušnými jevy během jejich letu, které nekorespondovaly s normálním leteckým provozem. Tyto incidenty představovaly potenciální hrozbu letecké bezpečnosti.“ Později ve své eseji Bravo dodal, že “po vedení vyšetřování jsem došel k přesvědčení, že UFO jsou fyzické a reálné objekty a jejich přítomnost na obloze je zcela konkrétní. Avšak, obtíže vyvstanou, když budeme studovat jejich chování, kvůli složitosti tohoto jevu a kvůli nemožnosti předpovědět výskyt UFO.”

Bravo nyní rozšířil svou tezi do své knihy, kde podrobně analyzuje 23 vzdušných případů a jejich důsledků na bezpečnost leteckého provozu. Také kritizuje špatnou úroveň mnohých ufologů, kteří mají tendenci házet všechny UAP (neidentifikované vzdušné jevy) do jednoho pytle „bez rozdílu zda jde skutečně o mimozemskou formu života.” Tím se může „obcházet“ seriózní výzkum a vést to na místo toho k “explozivnímu růstu nových ideologií, hnutí, kultů a dalších, kteří jsou zaváděni anomálními jevy za hranice toho, co je realita nebo z nich čerpají finanční zisk.” Během vydání jeho knihy na veletrhu knih v Santiagu, Bravo podotkl, že “vědecká komunita se vyhnula desetiletím seriózního zkoumání tohoto subjektu, protože ti, kteří to vyšetřovali neměli nezbytně potřebné vědomosti, aby mohli interpretovat dostupné údaje. ” I když pravda, v mnoha případech toto tvrzení je poněkud nespravedlivé, protože vzhledem k neochotě ze strany vědců a oficiálních institucí zapojit se do výzkumu UFO, ufologové jednoduše vyplňují díru, ať již k lepšímu nebo horšímu. Tohle byl přesně komentář, který učinil novinář a ufolog Juan Andrés Salfate na knižním veletrhu. “Tento obor nemá žádného vlastníka, o to horší je, že se může stát, že to zůstane na armádě nebo na vědcích.“ Řekl Salfate.

Nová klasifikace setkání se vzdušnými jevy

Ve snaze zlepšit kvalitu bádání navrhuje kapitán Bravo ve své knize „Ufología Aeronáutica“ rozšířenou terminologii pro případy pilotů na základě známých klasifikací Dr. Hyneka “Blízkých setkání”. Jsou to:

Vzdušné setkání prvního druhu: při kterém pilot, posádka a pasažéři, jakož i řízení letového provozu pouze vidí nějaký objekt nebo světlo na relativní vzdálenost od letadla, což způsobí poplach nebo neklid posádky či zaměstnanců kontrolní věže.

Vzdušné setkání druhého druhu: při kterém kromě prvků citovaných výše jsou objekt nebo objekty zachyceny pozemním radarem nebo radarem v letadle.

Vzdušné setkání třetího druhu: při kterém kromě blízké či daleké přítomnosti objektu zapříčiňuje zásah do palubních přístrojů, které signalizují nebezpečí pro normální letové operace.

Vzdušné setkání čtvrtého druhu: při kterém v případě všech uvedených bodů citovaných výše je letadlo přinuceno učinit vyhýbavý manévr, aby zabránilo kolizi s pozorovaným objektem.

Vzdušné setkání pátého druhu: by nastalo v případě, když se odehrají výše citované události, bojový letoun je povinen zahájit vojenskou odezvu s neidentifikovaným cílem.

Případ z PUERTO MONTT

Jeden případ z Čile, o kterém kapitán Bravo hovoří ve své knize, je případ mezi dopravním letadlem a UFO v roce 1988 poblíž letiště El Tepual v Puerto Montt ve městě v jižní Čile, který málem skončil kolizí. Byl to případ, podle Bravovy nové terminologie AE-IV. Tento případ byl odkryt již před mnoha lety v „Información Aeronáutica“, oficiálním časopise čilského generálního ředitelství civilního letectví (DGAC, adekvát Federálního úřadu pro letectví). Zprávu a přepis radiové komunikace mezi pilotem a řídící věží napsal dispečer letového provozu Gustavo Rodríguez Navarro, jehož dopis se stal studiem tajemníka čilského vládního výboru pro studia anomálních vzdušných jevů, který je pod DGAC. Zmíněný incident se odehrál 1. června 1988 čilským aerolinkám, Boeingu 737, letu 045 (La045), který se přibližoval na letiště v El Tepual. Zde je výňatek přepisu radiokomunikace mezi La045 a řídící věží:

La045: Puerto Montt, můžete mi říci, zda před vámi nemáte nějaký provoz?

Řídící věž: Potvrdit co?

La045: Před sebou… mám nějaké letadlo, přímo před sebou!

Řídící věž: Ne, žádný.

La045: Poslouchejte, mám tam nějaké letadlo, mám před sebou nějaké světlo, na pravé straně letové dráhy.

Dispečer vyhlédl z okna a vskutku uviděl “bílé světlo přicházející k letišti ze severu.” Sledoval dráhu světla asi 5 minut a v jednom okamžiku byl schopen spatřit objekt blíže: „Objekt letí asi 1500 metrů od mé pozice, stále k severu a to bylo nejblíže jak jsem to viděl. Pozoroval jsem nějaké záblesky světla pocházející z dolní části, což osvětlovalo jeho spodní část nebo tělo objektu. Měl jsem dojem, že ta spodní část byla plochá a kovová; odhaduji, že to bylo kruhové a s průměrem asi kolem 60 metrů.”

Mezitím komunikace mezi La045 a řídicí věží nabírala na horečnatosti. Pilot čtyřikrát zmiňoval slova, “Blížím se kolizi, blížím se kolizi...!” a letový dispečer na věži také viděl objekt dalekohledem. Další část přepisu rozhovoru následuje:

La045: Máte stále na dohled ten provoz nebo ne?

Řídící věž: Ztrácím to, ale podle… radaru to není „provoz“.

La045: V tuto chvíli, to nevidím… taky… nevidíme to, ale bylo to v dráze našeho letu.

Řídící věž: Už to vidím znovu.

La045: Támhle! Už to vidím také znovu. Napravo, napravo! Vidím to!

Let 045 přistál v Puerto Montt bez dalších zmatků. Pilotova řeč na pásku byla spontánní, vzrušená a v čilském slangu, jako někoho, který právě prožil intenzivní zážitek. Skutečnost, že UFO bylo pozorováno zároveň posádkou a také ze země nezanechává sebemenších pochyb o tom, že to byl reálný objekt.

Antonio Huneeus, 9. listopadu 2010, Openminds Magazine

Preklad Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

december 21, 2010 22:31 popoludní

 

 

Top