Obrázok používateľa CEZ OKNO
VENUŠANÉ 1.

Přestože Venušané chybí v Sallově typologii mimozemských ras (1), dá se říci, že jsou pro pozemskou lidskou rasu jedněmi z nejdůležitějších. Podle řady kontaktérů a příjemců telepatických zpráv na Venuši existuje (existovala) vyspělá civilizace velice podobná naší rase, přátelská a zodpovědná za náš duchovní vývoj. Mnohokrát se v minulosti významnou měrou na Zemi angažovala. Od padesátých let navštěvují její zástupci pozemské lidstvo a pomáhají je pozvednout na vyšší vývojovou úroveň. Důležité pro nás je, že Venušané jsou lidé, vypadají stejně jako my a jsou nám ze všech vesmírných civilizací pravděpodobně nejbližší. Venuše se dá označit za "dvojče Země" a podle sebraných informací má její civilizace s naší mnoho společných vazeb.

Obyvatelé

Obvykle jsou popisováni jako lidé krásného vzezření; bílé rasy, často blonďatí. Jejich společnost je starší a vyvinutější než naše a jsou schopni meziplanetárních letů. Snaží se nám jít příkladem a pomáhají nám utvořit na Zemi fungující systém. Mnohokrát k nám přicházeli jejich vyslanci a duchovní učitelé, nebo poskytovali rady těm, kteří s nimi byli v kontaktu. Angažují se v pozemských politických záležitostech globálního významu, duchovních učeních, náboženstvích i běžných životech obyčejných lidí. Prý se jich mnoho mezi námi již dlouho pohybuje, nerozeznatelní od ostatních.

Orthon

Typickým příkladem Venušana je Orthon, velitel kosmické lodi, představený světu v padesátých letech G. Adamskim. Byl to muž, lidského vzezření, krásný, měl dlouhé zlaté vlasy. Adamski namaloval několik jeho portrétů a kontakt s ním a s dalšími popsal ve svých knihách (2).

Ohledně Venušanů: Prý jsou velmi citliví, jemní a vnímaví, dokáží "cítit vibrace života v rostlinách" i ve všem živém i neživém, "důkladně prostudovali přírodu" a jsou s ní v přátelském, vzájemně prospěšném vztahu. Přírodu považují za "Matku" a Boha vidí v přírodě. Mají úctu k životu. My, lidé, máme podle nich nedostatek pochopení pro přírodní zákony; chtivost a touha po penězích nás dovedly k válce s přírodou. Oni milují přírodu, také tanec, hudbu, zábavu, zpěv, sport, film. Tanec a hudbu používají pro omlazování - harmonizaci s Vesmírem, je to způsob získávání energie. Jejich řeč je zpěvná, melodická. Jinak jsou spíš telepatičtí, vnímají pocity, myšlenky a také je přenášejí, mají niterné spojení s druhými. Nemají nemoci duše ani těla, žijí "staletí", smrti se nebojí. Jejich základní hodnoty jsou: rovnocennost, úcta ke druhému, skromnost, střídmost, sebekontrola, vděčnost, slušnost, přátelskost. Žijí v krásných domech s terasami, zahradami, rybníky, květinami. Jsou to lidé a neliší se vzhledem. Většina vesmírných lidí prý přichází z Venuše. Oni odjakživa pomáhají lidem na Zemi, hodně se jich sem inkarnovalo. Žijí zde potají, na falešné doklady. Podělí se s námi o své znalosti až k tomu dospějeme, až je budeme moci přijmout. Učí nás vesmírným zákonům, tak aby nenarušili náš vývoj (3).

Ve své poslední knize z r. 1961 podává množství odvážných informací.
Adamski byl údajně "duší z Venuše", a měl zde "konkrétní misi". Vesmírní bratři prý přicházejí pomoci planetě v transformaci obklopující a vyplývající z "Druhého příchodu": "Budete vedeni novým Mojžíšem, kterého velmi milujeme a ctíme. Povede lidi v novém exodu jako dobrý bratr a otec (4)."

Aštar

Podle mnohých je z Venuše samotný Aštar [Šeran]. Je označován některými jako "křesťanský velitel z Venuše". Jiní ale upřesňují, že Venuše je jen jedním z jeho přechodných nebo součaných stanovišť (5). Van Tasselovi bylo sděleno, že po příletu do naší sluneční soustavy zřídilo Aštarovo velitelství na Venuši (Nirbue) svou hlavní základnu. Podle Iva Bendy se jedná o duchovní civilizaci sídlící v 5. dimenzi planety Venuše (6).

"Venušanka" - Kontakt H. Mengera

Howard Menger se poprvé setkal s mimozemšťankou, Venušankou, někde v přírodě za městem. Seděla u potoka na kameni. Byla to krásná žena s dlouhými zlatými vlasy, měla na sobě jakousi kombinézu či oblek. V průběhu času se s ní potkal ještě několikrát a ještě s dalšími vesmírnými lidmi. Byli znepokojeni vývojem atomových bomb a směřováním lidské společnosti. Už v r. 1957 prý bylo "mnoho jejich lidí mezi námi" - v "továrnách, úřadech i bankách", ale také ve vládě. Na ostatních planetách, vysvětlovali, je "vyšší frekvence kmitání", a proto je život na nich pro nás nezjistitelný. Ukázali mu jejich planetu: "Spatřil jsem překrásné, kupolovité budovy, které se v řadách táhly spirálovou formou do výše. Tato planeta byla fantasticky krásná. Neměl jsem pocit, že se dívám na města, místo toho mi to připomínalo překrásná předměstí a zahradní města, jaká sice také existují na naší planetě, avšak odlišující se podivuhodným způsobem (…) Vozy se pohybovaly nad povrchem bez kol, zdálo se, jakoby klouzaly nad zemí (7)."

Menger byl jedním, kteří tvrdili, že "tisíce lidí z jiných planet žijí mezi námi, jsou zde zčásti inkarnováni, zčásti zde přistáli s vesmírnými loděmi." Napsal celkem šest knih (8).

Valiant Thor - "cizinec v Pentagonu"

Neuvěřitelný je následující příběh: V roce 1957 přistála ve Virginii ve Spojených státech mimozemská loď a vysadila tři mimozemšťany, kteří zkontaktovali prezidenta, armádní velitele a navštívili Pentagon. Nejvyšším představitelům země předali poselství od civilizace sousední planety a následně odletěli domů. Tuto událost potvrzují H. Menger a Dr. Frank E. Stranges. Stranges se s velitelem lodi osobně setkal. Jmenoval se Valiant Thor a vypadal jako běžný Američan. Pohyboval se v Pentagonu bez povšimnutí. Byl několikrát vyfotografován, na barevné fotografii je úplně vpravo. Spolu s ním přiletěli "Jill" a "Donn", kteří jsou s ním na fotografii.

Jejich misí bylo varování americké vládě a nabídka pomoci. Jejich poslání spočívalo v pomoci lidem k návratu k Bohu, k neutralizaci atomových zbraní, vytvoření světové vlády a nového uspořádání společnosti podle "zásad Božího království" (9). Potvrdil, že v USA žije 77 mimozemšťanů s určitými úkoly. Další mimozemšťané v několika vlnách budou přicházet na Zemi. Strangesovi, který byl křesťanským knězem, sdělil, že také věří v Ježíše Krista. Prý je víra v něj rozšířena po celém Vesmíru. Mnoho kontaktů s mimozemšťany z biblických dob je popsáno ve Svitcích od Mrtvého moře. Také mu sdělil, že přiletěl z vnitřku Venuše, kde v podzemí žije jeho civilizace, podobně jako je tomu na jiných planetách. Podrobnosti jsou uvedeny v knize "Stranger at the Pentagon" (Cizinec v Pentagonu) (10).

Omnec Onec

"Omnec Onec" se stala známou díky své knize "UFO: Přišla jsem z Venuše" (11). Tvrdí o sobě, že je Venušanka, která na Zemi přišla v r. 1955 z města Teutonia na astrální rovině Venuše, je 439 let stará a vstoupila zde do lidského těla, aby zde mohla žít. Její příběh je popsán na stránkách exopolitiky (12). Omnec říká, že se cvičila k životu na Zemi jako člověk ve starém klášteře v Tibetu. Dnes cestuje po Spojených státech a Evropě a rozšiřuje poselství míru a bratrství.

Uvádí, že žila na astrální rovině, v jiné dimenzi, bez fyzického těla, dokud nebyla instruována svými veliteli, aby odcestovala na Zem s poselstvím míru a bratrství. V roce 2008 vyšla o jejím případu knížka "Omnec Onec: Ambasador from Venus (Omnec Onec: Velvyslankyně Venuše) (13)".

Vivenus - "Hvězdné dítě"

Poprvé sdělila veřejnosti svůj příběh v roce 1967 v rozhlasovém pořadu. Sdělila, že je Venušanka a 24. září 1960 přistála ve své lodi v New Yorku v Central parku, kde vstoupila do těla neúspěšné zpěvačky, která se pokusila o sebevraždu. Hovořila o "Vesmírných bratrech" a o životě na její planetě. S poselstvím světového míru, naděje a lásky mezi bližními cestovala napříč státy USA. Setkala se však s nedůvěrou, nepochopením a odmítnutím. Nakonec zklamána zmizela a nic po sobě nezanechala (14).

Nedávno jí byla věnována jedna publikace (15).

Z jejích myšlenek: "Nehovoříme o kráse, nýbrž jsme s ní zajedno. Nepátráme po radosti, ale radujeme se z ní. Nemáme čas. Žijeme ve věčném Teď… Venuše je bezhlasý svět, tichý svět. Když doma komunikujeme, není to zvukem, ale pocitem… Tvoříme, to co tvoříme, nejčastěji svojí myslí… Přestavíme si dům a dům je tady… Mé jméno je Viv. Celým slovem Vivenus. Je to jméno mé duše, které jsem dostala pro svou misi na Zemi. A dostala jsem toto jméno na planetě Venuši, kde jsem se narodila. Nemohu dokázat svůj původ… Co je důkazem, je iluze mysli. Co je vírou, je ze srdce, a tudíž je to skutečné… Cítila jsem, že mne Země uvítá, a pokud ne mne, tak pravdy, které objevím, abych lidem pomohla najít mír a vnitřní uspokojení, nezávislé na tom, co se děje venku. Ale nyní vím, že má vize byla přeludem. Země se zdá být spokojená zůstávajíc v depresi, zoufalství a slepých uličkách. Potřebuje tato planeta Země mě-z Venuše? Potřebovala mě někdy? Stále to nevím…"

Diana

Venušanka Diana kontaktovala paní Danu Howardovou a poskytla jí dostatek materiálu a informací pro asi 7 knih, mezi nimi "Můj let na Venuši", "Překonání prahu" a "Diana: Přišla z Venuše" (16).

Byla 2,4 m vysoká, blondýna, velmi krásná. První kontakt s ní byl údajně již v roce 1939! Dana popisuje první setkání: "O kmen stromu se opírala žena neobyčejné sličnosti. Její hlava zářila ohnivou korunou, prameny zlatých vlasů lahodně přepadávaly přes její nádherná, lehce olivově zbarvená ramena. Zvláštní mystické světlo proudící z jejích černých prorockých očí dodávalo cosi nostalgického jejím ostatním půvabům." Při jedné příležitosti se zhmotnila za přítomnosti několika dalších lidí. Popisovali ji jako "krásnou lidskou ženu oblečenou v bílém". Měla bílé šaty, na nich na hrudi nějakou destičku. Než zmizela, předvedla jim zvláštní tanec.

Ve svých knihách se dotýká témat: Význam Boha, Teleportace, Duchovní léčení, Tvoření myšlenkou, Smrt, Láska a další. Jsou psány poněkud zastaralým jazykem, jsou však aktuální a poučné i pro dnešní dobu, a určitě zajímavé pro zájemce o spiritualitu. Dana prý byla osobně na Venuši, vdala se tam a má tam rodinu. Venuše je prý nejčastějším místem původu Vesmírných lidí navštěvujících Zemi. V budoucnosti má dojít ke kontaktu těchto dvou civilizací. Diane: "Jakmile se lidská rasa vyvine do další úrovně, bude přesunuta v podobě "životního proudu (life stream)" na Venuši pro další duchovní vývoj." (17)

Vysvětlivky, odkazy:

(1) SALLA, M. Zpráva o motivacích a aktivitách mimozemských ras – typologie nejvýznamnějšího vzájemného působení mimozemských ras s lidmi. Online: http://www.exopolitika.cz/news/zprava-o-motivacich-a-aktivitach-mimozems... (2) Inside the Spaceships, Flying Saucers Have Landed, Pioneers of Space, Flying Saucers Farewell, Cosmic Philosophy (3) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 36-41. (4) Cosmic Philosophy (1961). Kompletní text: http://www.scribd.com/doc/40182741/Cosmic-Philosophy-Adamski (5) Viz studie UFO náboženství 4. Online: http://www.exopolitika.cz/news/ufo-skupiny-a-nabozenstvi-4-astarovo-veli... (6) Tamtéž, nebo BENDA, I.: http://www.vesmirni-lide.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_astar_seran.htm (7) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 64. (8) 1991 - The High Bridge incident: The story behind the story - by Howard Menger
1967 - From Outer Space - Secret of the Flying Saucers - by Howard Menger
1967 - Secrets of the Flying Saucers From Outer Space - by Howard Menger
1967 - From Outer Space - (original) From Outer Space to You - by Howard Menger
1959 - From Outer Space to You - An Account of Visitors From Space - by H. Menger
1959 - From outer space to you by Howard Meger Více o Mengerovi viz: http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/02files/Howard_Menger_001.html (9) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 76. (10) STRANGES, F. Stranger at the Pentagon. 1967. Amazon: http://www.amazon.com/Stranger-at-Pentagon-Frank-Stranges/dp/0965578607 Více o případu "cizince" v Pentagonu viz: http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/02files/Valient_Thor_01.html
Částečný přepis rozhovoru se Strangesem: http://www.burlingtonnews.net/thor.html, Int. stránka založená Strangesem: www.nicufo.org (National Investigations Committee on Unidentified Flying Objects) (11) OMNEC, O. From Venus I Came. UFO Photo Archives, 1991. Amazon: http://www.amazon.com/dp/0934269106/ref=nosim/189-8233885-4541925?tag=ps... (12) http://www.exopolitika.cz/news/vedecky-dukaz-ukazuje-ze-zena-z-puerta-ri... (13) Omnec Onec: Ambasador From Venus. Inner Light, 2008. Amazon: http://www.amazon.com/Omnec-Onec-Ambasador-From-Venus/dp/1606110519/ref=... (14) http://www.ufodigest.com/article/vivenus-starchild-real-thing-or-struggl... (15) Vivenus Starchild and Flying Saucer Revelations. Inner Light/Global Communications, 2011. Amazon: http://www.amazon.com/Vivenus-Starchild-Flying-Saucer-Revelations/dp/160... (16) My Flight to Venus (1954), Diane: She Came From Venus (1956), Over the Threshold (1957), Vesta, the Earthborn Venusian (1959), Up Rainbow Hill (1959), The Keys to the Citadel of Space (1960), The Kingdom of Space (1961), (17) http://www.galactic-server.net/rune/divenus1.html

Ladislav Zelinka

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras


január 06, 2013 20:56 popoludní
 • krát komentár

7 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Jaroslav
  Jaroslavjanuár 07, 2013 10:47 dopoludnia

  Komentár: 

  Ja som si myslel že na Venuši pristala sonda ktora tam fotila a nahravala....asi pristala v blbej oblasi však? Toto forum akosi upada ...najprv tie fialove genialne deti čo všetko vedia a teraz venušania...Ako preživaju pri teplote 500 stupnov celzia ktore su na povrchu? Prečital autor aspoň niečo z tohto:
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Venuša

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 07, 2013 21:27 popoludní

  Komentár: 

  najskor si to riadne precitaj... je napisane, ze ziju v astralnom svete, to znamena ze ich preto nieje vidiet fyzicky... netvrdim, ze tomu verim, ale aspon taketo zakladne veci si treba vsimnut a nepisat hned nezmysli. To by vysvetlovalo preco ta tvoja sonda nic nevidela. A prosim nepodkopavaj svoj komentar tim linkom nakonci od wiki, lebo kazdy inteligenty clovek vie, ze tam davaju ludia cokolvek, od pravdy cez nezmysli, aj preto sa nemoze do bakalarskej prace cerpat
  prijemny den

 3. Obrázok používateľa Jaroslav
  Jaroslavjanuár 08, 2013 09:03 dopoludnia

  Komentár: 

  Neviem odkial berieš info že do bakalarky sa neda citovať z vikipedie...ale každa škola ma rozdielne pravidla.Ak je nejaka bytosť astralna -načo jej je venuša??Ta sonda moja nebola...ale to by vzdelany človek ktory piše bakalarky vedel.Ja si za svojim komentarom stojim.Skôr uverim že je možny život na marse možno aj na mesiacoch jupitera ale venuša....ani omylom.Možno niekedy v davnej minulosti ale v sučastnosti určite nie.Žialbohu

 4. Obrázok používateľa Matúš
  Matúšjanuár 10, 2013 21:17 popoludní

  Komentár: 

  Vo vedeckej obci nie je uznávaný žiadny zdroj z wikipedia, kedže články môže prispievať ktokoľvek, taktiež ich môže ktokoľvek editovať resp. upravovať. Takto sa tam môžu vyskytovať úplné nezmysly. Chcel by som vedieť na ktorej škole je tak ľahké získať bakalárku. Iba som chcel upriamiť na detaily článku, ktoré si si nevšimol. Inak nič v zlom.

 5. Obrázok používateľa Johny
  Johnyjanuár 10, 2013 22:10 popoludní

  Komentár: 

  Co sa tyka Wiki, bez nej si uz net neviem ani predstavit
  take mnozstvo uzitocnych informacii, to je projekt pred ktorym sa da dat len klobuk dole
  To, ze tam nie su uplne vsetky infosky uznane vedcami ma absolutne netrapi

 6. Obrázok používateľa Jaroslav
  Jaroslavjanuár 11, 2013 12:48 popoludní

  Komentár: 

  Vaše nazory su ok ale odbočuju od hlavne temy....autor članku piše o astralnych bytostiach na Venuši a ja tvrdim že ide o somarinu.Teoreticky bytosti bez hmotneho tela :no dajme tomu ale prečo by sa taketo superbytosti obmedzovali na taku nehostinu planetu?Šak by boli sproste! Ak nemaju telo neobmedzuje ich priestor a chcete my tvrdiť že nenašli krajšie miesto v galaxii???

 7. Obrázok používateľa Matúš
  Matúšjanuár 11, 2013 14:54 popoludní

  Komentár: 

  Absolútne si nepochopil môj komentár, ale absolútne... ani mňa netrápia vedci, ale že tam ktokoľvek píše čokoľvek. Tak neviem očom sa tu bavíme.

 

 

Top