Obrázok používateľa CEZ OKNO
Faktor Apopa a faktor Seta V.

Keď prišli do Egypta Šemsu-Hor a uvideli to, chceli celú situáciu napraviť, no zdá sa, že sa im to nepodarilo. Pravdepodobne príčinou vzniku mýtu oproti sebe stojacemu Hórovi a Setovi (dobru a zlu) spočíva v rozporoch a hádkach vzniknutých medzi nositeľmi dávnych tradícií, varujúcich pred komunikáciou so Setom a novou generáciou kňazov, ktorí úplne súhlasili s astrálnym (Setovým) pôvodom proroctiev a informácií, ktoré prijali počas „komunikácie s Bohom“, v skutočnosti v komunikácii so Setom, ktorý sa vydával za Boha a túto vieru v nich živil.

Na obrázku zobrazujúcom bitku Hóra a Seta je treba obrátiť pozornosť hlavne na dôležitý detail zobrazenia:


Boj Hóra a Seta

Hór a Set držia v rukách (preťahujú sa) „šema taui“ znak, symbolizujúci KA-BA, fyzický a energetický svet, Nebeský a Pozemský Egypt, Dolný a Horný. Ak si pozorne všimnete hieroglyfy na vrchu obrázka nad bitkou Seta a Hóra, neujde vašej pozornosti, že ich bitka existovala vo všetkých formách – jemnej, energetickej, neviditeľnej, no aj v tej viditeľnej - fyzickej.

V staroveku sa stratili vedomosti o povahe „základu sily a slabosti, dobra a zla“, pozemšťanom sa podarilo vytvoriť alternatívny „zdroj“, negatívne ovplyvňujúci myslenie ľudí. Po nahradení hodnôt naberal na sile a sám začal vplývať na chod udalostí i spôsob, akým ľudia myslia. Ak aj bol od samého začiatku výplodom ľudí samotných, závislý od ich energie myšlienok a činov, tak časom, vplyvom negatívneho a alternatívneho Zákona nabral na sile a stal sa Bohom, sám začal ovplyvňovať myseľ ľudí a režíroval ich myšlienky a činy smerom, ktorým sa mu to hodilo.

Už nejedno tisícročie je ľudstvo ohromnou posilou pre tohto „boha“, vyžarujúceho energiu neviditeľného zla, pretvárajúcu myslenie ľudí, orientujúc ich k ideológii a činom v rozpore so Zákonom (Stvoriteľa).

Odolať jeho vplyvu je zložité, ak človek nepozná jeho povahu, pretože ako sotva znateľný dopad „temnej strany sily“ sa prejavuje ako akýsi legitímny alternatívny pohľad, postupne si podmaňujúci myseľ ľudí a smerujúci ich na určitú cestu.

Ak sa chceme prebudiť a dostať sa z tej kómy, do ktorej periodicky časť ľudstva upadá, dostaňme na svetlo to, čo už dlho ležalo v tieni.

Stal sa súčasťou nášho sveta - „boh“ vytvorený ľuďmi, začal pretvárať svätyne svätých - duchovnú sféru človeka, začal tým najpodstatnejším - základnými morálnymi, etickými a duchovnými náukami, meniac ich pritom na celkom nové, vzrušujúce a na prvý pohľad logické idey, no v skutočnosti popierajúcich životaschopnosť čo vedie časom k rozpadu až k zničeniu.

Vo svojich najtemnejších prejavoch bol „boh“ Set následkom antiučenia vzniknutého z pohľadu na svet a náboženstva rôznych národov a epoch. Príčinou objavenia sa anti-učení boli „astrálne bludy“, ktorými sú astrálne informácie nabité. „Astrálne bludy“ sú energo-informáciou z astrálneho sveta, obsahujúcou všetko, čo je nemorálne (alternatívne Zákonu), vytvorené ľudstvom, energiou jeho mysle, emóciami, nízkou kvalitou zámerov a činov.

S informáciami z informačného poľa sa dostali do kontaktu zakladatelia anti-učení, pričom obdržali „božie zjavenie“, vďaka čomu inšpirovali svojich stúpencov, ktorí na oplátku odovzdali impulz masám, ktorých energia myslenia a konania posilovala Seta. Tým pádom ľudia sami vytvorili „zlo“, ktoré naberalo na sile, začalo vplývať na vedomie pozemšťanov a podmanilo si ich.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

ŠEMSU HOR
http://www.cez-okno.net/rubrika/semsu-hor

Valerij Uvarov
http://www.cez-okno.net/autor/valerij-uvarov


august 05, 2014 19:09 popoludní

 

 

Top