Obrázok používateľa CEZ OKNO
FALUN GONG: Prvé stretnutie

Vážení čitatelia,
možno ste už počuli či čítali o meditačnej praxi Falun Gong (známej i ako Falun Dafa). Dovoľte mi predstaviť Vám túto metódu v praxi z osobnej skúsenosti. Obsah článku nereprezentuje metódu samotnú (tú nájdete na ›› www.falundafa.org), ale môj pohľad čoby praktizujúceho.

Obecne

Tí, čo o Falun Gongu ešte nepočuli, vedzte, že Falun Gong (Fa-lun Kung) je pokročilá qigongová (čchi-kungová) prax alebo inými slovami metóda zušľachťovania mysle, srdca a tela. Zušľachťovanie tela znamená, že obsahuje cvičenia – konkrétne ide o 5 cvičebných zostáv. A zároveň táto prax vedie ľudí, aby si kultivovali svoj charakter nasledovaním princípov Pravdivosti, Súcitu a Tolerancie (to je ono kultivovanie mysle a srdca).

Prvé stretnutie

Už si ani nepamätám ako, pri štúdiách na vysokej škole som narazil na cvičenia Falun Gong. Aj napriek mojej nedôvere k náboženstvám a duchovným veciam, som si vyskúšal zacvičiť cvičenia podľa videí na internete. Prečítal som si i niečo z literatúry, ale nakoniec sa v tej hektickej a bohémskej dobe moja pozornosť uberala k iným „praktickým“ veciam a na päť rokov som materiály k Falun Dafa zavrel do šuflíka. V roku 2008 som si na ne spomenul a zrejme spolu s časom som „dozrel“ tiež. Vyskúšal som cvičenie znova a pôsobilo na mňa až prekvapivo ukľudňujúco. Tak som sa „pustil“ i do literatúry a začal som chápať, že to nie je len o fyzickej stránke...

Jedna z prvých vecí, ktorá prekonala moju počiatočnú nedôveru, bolo to, že Falun Gong sa predáva od srdca, tj. zdarma. Pochopil som, že princípy, ktoré Falun Dafa učí, neumožňujú hľadanie „okľúk“, pretože sa zameriava priamo na zušľachťovanie charakteru, k čomu nie sú potrebné akékoľvek rituály alebo hierarchia duchovných – ste tam len vy v priamom vzťahu k princípom vesmíru. Učenie slúži ako poskytnutý rebrík a je len na vás, či chcete ísť po ňom hore. A ak chcete, dostane sa vám pomoci. Ďalšou prednosťou, ktorá ma oslovila je, že táto prax nie je v rozpore so spoločnosťou. Človek nepotrebuje ísť do kláštora alebo niekam mimo civilizáciu, ba naopak, utužuje si charakter a osvecuje sa v tomto zložitom prostredí. Falun Dafa mi pomáha stíšiť rozbúrenú myseľ, pochopiť veci z vyšších sfér a očistiť telo, čím zároveň výrazne prispieva k dobrému zdraviu.

Cvičenie

Ako som spomenul vyššie, cvičenia som sa naučil z internetu. V niektorých častiach som si ale nebol úplne istý a tak som na webe našiel najbližšie miesto, kde sa cvičilo (viď ›› SK a ›› CZ). Bol som veľmi milo prekvapený ochote, ktorá sa mi dostala od praktizujúcich. Pomohli mi napraviť nepresné pohyby a zároveň som zo spoločného cvičenia cítil silnejšiu energiu a i myseľ bola čistejšia.

Falun Gong obsahuje štyri cvičebné zostavy v stoji a meditáciu. Cvičenia sú vcelku jednoduché a každé z nich má svoj účel. Z webu ›› www.falundafa.org si môžete stiahnuť hudbu k cvičeniu, ktorá je jednak príjemná na počúvanie, ale hlavne je veľmi nápomocná k tomu, že sa nemusíte sústreďovať na to, koľko opakovaní je ešte potreba urobiť alebo či máte správnu dynamiku cvičenia. Všetkých päť zostáv zaberie štandardne dve hodinky, ale ten kto má času menej, si cvičenie môže prispôsobiť podľa vlastných podmienok – vynechať niektoré opakovania, zostavy alebo skrátiť statické cviky. Citlivejší ľudia zväčša vnímajú silné prúdenie energie a poprípade i iné zaujímavé veci.

Asi najväčšou výzvou pri cvičení je (nielen) pre mňa dosiahnutie stavu pokojnej mysle. Toto je veľmi úzko spojené s kultiváciou charakteru. Čím čistejšie srdce, tým čistejšia je i myseľ. Ak sú obidve stránky, cvičenie i charakter v poriadku, odrazí sa to i na zdraví, a na mladistvejšom výraze a pozitívnej nálade. Poznám viacero praktizujúcich v pokročilom veku a ľudia im hádajú menej rokov, než v skutočnosti majú.

Učenie a kultivácia charakteru

Vo Falun Dafa sa kladie veľký dôraz na kultiváciu charakteru, ktorá je obsiahnutá v učení (taktiež voľne k stiahnutiu na webe). Ako prvú vec na preštudovanie odporúčam knihu s názvom Falun Gong, kde sú uvedené základné princípy a požiadavky a je tam taktiež podrobný popis cvičenia. Ďalšou a najdôležitejšou knihou je Zhuan Falun (Čuan Falun), kde sú princípy vysvetlené podrobnejšie. Táto kniha ukáže čitateľovi veľké hĺbky a odhalí rôzne pravdy na rôznych úrovniach. Je lepšie prečítať si ju viackrát než len raz, pretože pri každom pokroku v kultivácii odhalí študentovi ďalšie roviny.

Ona kultivácia charakteru vyžaduje prispôsobenie sa vlastnostiam vesmíru – Pravdivosti (ozajstnosti, nájdenie svojho pravého ja), Súcitu (láskavosti, milosrdenstva) a Tolerancie (znášanlivosti, zdržanlivosti, trpezlivosti, vydržania útrap). S tým ide ruka v ruke zbavovanie sa tzv. pripútaností, čo sú rôzne závislosti a negatívne vlastnosti ako závisť, chamtivosť, súťaživosť a pod. A táto časť je v praxi veľkou výzvou až dokonca.

Akonáhle som začal s kultiváciou mysle a srdca, cítil som ako keby som sa prudko a ľahko, a pritom prirodzene, zbavoval rôznych neduhov. Vďaka tomu, že som porozumel základným princípom kultivácie, bolo zo začiatku celkom ľahké a prirodzené opustiť „menšie“ neduhy ako napr. fajčenie. Neskôr sa to týkalo, a vlastne týka až dodnes, zbavovanie sa sebeckosti a negatívnych charakterových vlastností, ktoré zo sebeckosti vyplývajú. To už je beh na dlhšiu trasu. Zbavovaním sa negatívnym vecí som si prirodzene vyvinul väčšie srdce a pochopenie druhých.

Je dobre pozorovateľné, keď ma na svojej ceste kultivácie čakajú prekážky, ktoré je potreba zdolať a odstrániť karmu. Keď si v takýchto situáciách uvedomím, že ťažkosti sú tu preto, aby som sa mohol zlepšiť, dá sa tým prejsť ľahšie. Niekedy to ale nie je jednoduché. Ak sa človek snaží pozerať do svojho vnútra, aby našiel príčinu svojho nie zrovna najlepšieho počínania, obvykle objaví, v čom je „pes zakopaný“ a nakoniec si môže charakter zlepšiť.

Zhuan Falun i Falun Gong sa tiež venujú takým témam ako tretie oko, nadprirodzené schopnosti, energetické okruhy.

-pokračovanie-

Juraj Skovajsa

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Editoriál: OBJAVILA SA LEGENDÁRNA UDUMBARA
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-objavila-sa-legendarna-udumbara


február 01, 2017 18:57 popoludní

 

 

Top