Obrázok používateľa CEZ OKNO
FALUN GONG: Prvé stretnutie II.

“Čo stálo za takouto prudkou popularitou? Jednak sú to vnútorné hodnoty prameniace z dlhej čínskej duchovnej kultúry, v ktorých sa Číňania po desaťročiach „duchovného vákua“ znovu našli (čo ale pre nás Európanov môže byť naopak kultúrnou prekážkou) a potom tu sú veľmi dobré výsledky praxe na zdravotný stav. Nižšie uvediem pre lepšiu predstavu zopár zdravotných štúdii.”

Štúdie praktizujúcich Falun Gongu

V Číne, krajine svojho pôvodu, sa stal Falun Gong nesmierne populárny. Do roku 1992 sa po generácie odovzdával Majstrom metódy vždy na jedného žiaka. Od jeho zverejnenia v onom roku 1992 až do roku 1999 si získal obľubu viac ako 70 miliónov Číňanov. Paradoxne tam bol kvôli prudkému rastu popularity zakázaný. Napriek tomu sa Falun Gong rozšíril do ďalších viac ako sedemdesiatich krajín po celom svete. Čo stálo za takouto prudkou popularitou? Jednak sú to vnútorné hodnoty prameniace z dlhej čínskej duchovnej kultúry, v ktorých sa Číňania po desaťročiach „duchovného vákua“ znovu našli (čo ale pre nás Európanov môže byť naopak kultúrnou prekážkou) a potom tu sú veľmi dobré výsledky praxe na zdravotný stav. Nižšie uvediem pre lepšiu predstavu zopár zdravotných štúdii.

Najrozsiahlejšie zdravotné štúdie u praktizujúcich Falun Gongu se uskutočnili v Číne v roku 1998. Išlo o 5 prieskumov z Pekingu (2 odlišné skupiny), Wuhanu, Guangdongu a Dalianu, do ktorých sa dohromady zapojilo viac ako 34000 respondentov. Dáme si ako príklad ten z Pekingu, v ktorom sa zozbieralo 12731 platných dotazníkov. 11892 (93,4%) praktizujúcich uviedlo, že pred praktizovaním Falun Gongu trpeli jednou (2547 respondentov), dvomi (3004 respondentov) alebo tromi (6341 respondentov) chorobami. Po tom, ako sa začali Falun Gongu venovať, sa úplne vyliečilo 58,5% praktizujúcich, u 24,9% respondentov sa výrazne zlepšilo zdravie a čiastočne sa zlepšil zdravotný stav u 15,7% ľudí. V celkovom súčte teda zaznamenalo zlepšenie zdravia 99,1% opýtaných. Odhaduje sa, že títo respondenti ušetrili na zdravotných výdajoch dohromady za rok viac ako 5 miliónov dolárov. Čo sa týka vplyvu na mentálne zdravie, posun k lepšiemu zaznamenalo 96,5% respondentov. Viac detailov štúdie nájdete ›› tu (v angličtine). Výsledky ďalších prieskumov boli obdobné, okolo 98% respondentov uvádzalo, že ich zdravotný stav alebo kondícia sa zlepšili.

Výsledky taiwanskej štúdie (Národná taiwanská univerzita) z rokov 2002/2003, na ktorej sa zúčastnilo cez 900 respondentov, dokázali, že ľudia praktizujúci Falun Gong na Taiwane, sa tešia lepšiemu zdraviu ako zbytok ich rovesníkov. Pred praktizovaním bolo so svojim zdravím spokojných len 24% praktizujúcich a po praktizovaní to bolo už 78%. U tých, ktorí mali problémy s neduhmi sa zistilo, že po praktizovaní sa 81% z nich vzdalo fajčenia, 77% prestalo piť alkohol a 85% z nich prestalo hrať hazardné hry.

Jednu z najnovších štúdii publikovala Dr. Treyová z Austrálie v roku 2016. Ide o tzv. ›› austrálsku štúdiu, v ktorej podrobila prieskumu 360 praktizujúcich Falun Gongu (PFG) z 30 krajín sveta a spolu s nimi porovnávala skupinu 230 respondentov, ktorí Falun Gong nepraktikovali (NFG). Výsledky ukázali, že zdravie a kondícia sú u praktizujúcich lepšie ako u nepraktizujúcich. Napr. 76% PFG uviedlo, že sa teší veľmi dobrému zdraviu, zatiaľ čo u NFG to bolo 19% respondentov. Väčšina PFG (83%) potvrdila, že má kľudnú myseľ a sú plní energie, zatiaľ čo u NFG to bolo 44%.

Osobné skúsenosti

Sám za seba môžem pozitívny vplyv Falun Gongu na zdravie potvrdiť tiež. Praxi som sa začal venovať v roku 2008 a od tej doby som bol u doktora len na preventívnu prehliadku kvôli zamestnaniu a párkrát u zubára. Cítim, že moje telo má dostatok energie a som obvykle dobre naladený, bez toho, aby som k tomu musel použiť pohárik alebo iné povzbudzovacie prostriedky.

Juraj Skovajsa

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Editoriál: OBJAVILA SA LEGENDÁRNA UDUMBARA
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-objavila-sa-legendarna-udumbara


február 09, 2017 21:59 popoludní

 

 

Top