Obrázok používateľa CEZ OKNO
Federácia Slovákov v Británii vydala stanovisko k jazykovému zákonu

Bratislava/Londýn (TASR) | Federácia Slovákov Veľkej Británie podporuje stanovisko Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) k novele zákona o štátnom jazyku na Slovensku. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré organizácia poskytla Tlačovej agentúre SR. Slováci žijúci v súčasnosti na Britských ostrovoch, ktoré sú pre väčšinu z nich prechodným domovom, veľmi dobre vedia, ako je dôležite ovládať štátny jazyk v tunajšej multikultúrnej spoločnosti, ktorým je angličtina, píše sa v komuniké federácie.Osoby, ktoré zaujímajú riadiace pozície každého typu, a tie, ktoré zastupujú určitú inštitúciu a prichádzajú do styku s verejnosťou, musia s ňou bezpodmienečne dobre komunikovať bez ohľadu na svoj pôvod a národnosť. To je tiež jedna z hlavných podmienok prijatia do zamestnania, čo sa preveruje pri predbežnom prijímacom pohovore, zdôrazňuje združenie Slovákov v Spojenom kráľovstve. Bez dostatočnej znalosti štátneho jazyka tu človek nenájde dobré uplatnenie a je považovaný za menejcenného.

Toto by malo byť tiež určitým mementom pre príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, domnievajú sa Slováci žijúci v Británii. Federácia chce tiež v tejto súvislosti upozorniť na určitú paralelu: "Tak, ako anglické vládnuce sily v imperiálnom období vnútili angličtinu Írom a Škótom a tak chceli potrieť ich identitu, to isté robili maďarskí vládnuci politici nemaďarským národom v období Rakúsko-Uhorska - s tým rozdielom, že išlo o maďarčinu.

Tá sa stala prostriedkom maďarizácie mnohých Slovákov na slovenskom území, ktorých potomkovia sú už dnešní Maďari. Túto skutočnosť, teda maďarizačný proces na Slovensku, prvýkrát komplexne a odborne zdokumentoval v knihe Racial Problems in Hungary (Národnostná otázka v Uhorsku) v roku 1908 práve britský historik škótskeho pôvodu Robert William Seton-Watson, ktorého 130. výročie narodenia pripadá na tento rok, pripomína federácia. Svetové združenie Slovákov v zahraničí podporilo novelu zákona o štátnom jazyku na Slovensku v pondelok 3. augusta. "Slováci žijúci v zahraničí a Slováci žijúci v Slovenskej republike sú neoddeliteľné časti toho istého národa, ktorých hlavnými identifikačnými znakmi sú náš spoločný jazyk, kultúra a štátna suverenita," uvádza komuniké SZSZ. Združenie zároveň vyjadrilo svoju plnú podporu prezidentovi, parlamentu a vláde SR v záležitosti novely zákona o štátnom jazyku, ktorý vníma aj ako podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zdroj: protiprudu.info


Rubriky: 
august 20, 2009 12:30 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top