Obrázok používateľa CEZ OKNO
Fluor? Mňamka!

Tento úvodní článek má patřit především zdraví a jak ho ovlivňovat. Hned na začátku musím a nemohu jinak, vás upozorním na skutečnosti, proč v dnešní populaci je tolik nemocí a onemocnění epidemického charakteru, proč je tolik tzv. civilizačních chorob. Proč musí stoupat spotřeba léků a potravinových doplňků, které nás stojí nemalé peníze a pokud nic neuděláme, stát ještě budou. Řesení je jednoduché. Najít příčinu a odstranit pomocí přírody a vynikajících roslin důsledky, které mohou způsobit degeneraci a vymření naší tak slavné civilizace.

Kdyby vám někdo naznačil, že je vám bez vašeho vědomí pravidelně podávána látka, která je jedovatější než olovo, že dokonce patří mezi nejprudší jedy na světě, může vést ke křehnutí kostí, rakovině, poruše imunity a celé škále dalších nemocí a je základní složkou léků ovlivňující mysl, pravděpodobně by ste byli patřičně znepokojeni. A o kterou látku jde? O fluor v naší pitné vodě a zubních pastách a nejen tam, ale i v potravinách pro ty nejmenší děti!

Důkazy údajně hovoří o tom, že fluor dokáže zpevnit zubní sklovinu, ale tato chemická látka je rovněž toxická a je spojována s velkým počtem tělesných i duševních onemocnění. Publikované studie ukázaly, že již poloviční množství fluoru, který se v současné době v Británii přidává do pitné vody (kyselina hexafluorokřemičitá), může způsobit genetická poškození.

Nezlopte se namě, ale zase mám takový pocit, že jde o nějaké světové spiknutí! Že by ne?

Lékařští odborníci na celém světě s podporou ministerstva zdravotnictví tvrdí, že fluorování pitné vody je naprosto nezávadné, ale přitom sami doporučují „bezpečné“ denní množství odebrané vody. Kritikové namítají, že je to absurdní – lidé každý den vypijí různé množství vody, takže podle nich nemůže existovat bezpečná regulovaná denní dávka této chemikálie. Poukazuje se také na skutečnost, že i přes tvrzení lékařů o bezpečnosti fluoru je tato látka Třeba hlavní složkou jedu na krysy. Nevěříte?

Už v roce 1896 byl patentován postup jak použít fluorud sodný k hubení krys a jiných škůdců! Byl použit jako náhrada za Arzenik, tedy Kyanid, jinak Ciankali (Arzenik je Oxid arzenitý, chemický vzorec je As4O6, Kyanid draselný alebo cyankáli je draselná soľ kyseliny kyanovodíkovej. Chemický vzorec je KCN, pozn. red.). To je jak známo jeden z nejprudších jedů a stejně účině ho nahradil fluorid.

Od druhé světové války nebyl proveden žádný důkladný výzkum potenciálně smrtelných účinků fluoru. Řada vědců včetně Dr. Hanse Moolenburga, jednoho z nejhlasitějších protifluorových aktivistů v Nizozemsku, je hluboce přesvědčena, že mnohé západní země ve skutečnosti provádějí nebezpečnou a škodlivou politiku masového podávání léků, kterou poprvé zavedlo nacistické Německo.

Během nejtemnějších dní druhé světové války zahynuly miliony nevinných lidí v německých a ruských koncentračních táborech. Úmrtí následkem nemocí, hladovění a mimořádné brutality byla na denním pořádku a přidávalo se k nim i pravidelné podávání léků a chemických látek. Nacističtí vědci, kteří se horlivě snažili udržet atmosféru strachu, nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Zjistili, že opakované dávky velmi malého množství fluoru postihující mozek, pomalu lidi otravuje a narkotizují, a činí je tak submisivními. Ve snaze využít účinků této látky začali němečtí i a následně ruští velitelé táborů přidávat fluor do dodávek vody. Jak k tomu došlo? Nejdříve používaly fluor nacisti v německých pracovních táborech a věznicích, kde jeho účinek prověřili. V očekávání válečného vítěztví rozjel německý výrobce chemikálií I.G. Farben se sídlem ve Frankfurtu masovou výrobu fluoru určeného do táborů smrti a pro další možné využití v budoucnu. Před rozpoutáním II.světové války a to před obsazením Polska, jednal Hitler se Stalinem o dohodě rozdělení Polska a to tak, že se na chvíli stali spojenci a na padli Polsko současně. Bez Stalina by Hitler nemohl Polsko napadnout. Za tuto vzájemnou výpomoc, dostal Stalin tajnou zbraň ovládající psychiku člověka. Zkušenosti získané v nacistických tábotech a vyráběnou firmou I.G.Farben, ihned Stalin aplikoval ve svých komunistických koncentračních táborech Gulacích, kde zemřelo miliony lidí. Mimochodem, Stalin prohlásil, že je to nejúčinnější tichá zbraň k ovládnutí světa.

Zde o tom několik faktů:

Na konci druhé světové války vyslaly Spojené státy Charlese Elita Perkinse, badatele v oblasti chemie, patologie a fyziologie, aby prozkoumal technologie ovládání mysli v nacistické společnosti I.G. Farben.

Skutečným záměrem fluorování vody je snížit odpor lidí vůči nadvládě, ovládání a ztrátě svobodyCharles Eliot Perkins, chemický inženýr Perkins vyvodil ze svého šetření v Německu několik šokujících závěrů. Uvedl,že „když se Nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí prostřednictvím přidáváním látek do vody, neboť tento projekt zapadal do jejich plánů na rozšíření komunismu do celého světa“.

Perkins sice do svého vyšetřování ruského programu na celosvětové ovládání mysli přímo nezahrnul spojenecké rozvědky, ale bližší průzkum společnosti I.G.Farben a jejích vztahů odhaluje některé podezřelé mezinárodní souvislosti.

Jako perličku k dokreslení část zápisu ze školení komunistických revolucionářů v zahraničního odboje:

"My jsme diskutovali o důkladné fluorizaci v zásobování pitnou vodou tak, jak jsme to používali v Rusku jako uklidňující prostředek v zajateckých táborech. Vůdcové naší školy cítili, pokud by to mohlo být vpraveno do Amerického systému zásobování vodou, způsobilo by to v národu ducha letargie; kde to by drželo širokou veřejnost poslušnou během stabilního pronikání Komunismu. Také jsme diskutovali o skutečnosti, že udržovat zásoby smrtelného fluoridu blízko vodojemu, by bylo výhodné během času revoluce, což by nám dalo příležitost rychle vpravit tento jed do zásobáren s vodou a tím odrovnat lid, nebo ohrožovat jej likvidací, tak aby se musely vzdát pro získání sladké vody.“

V tomto schématu, fluorid sodný redukuje sílu vůle jednotlivce odolávat nadvládě tím, že pomalu otráví a narkotizuje jistou oblast mozku a vůle je pak poddajná vůli těm, kdo si přejí je ovládat. Obě strany Němci i Rusové přidávali fluorid k pitné vodě válečným zajatcům tím je udělali hloupé a poslušné."

Co k tomu dodat!

Fluorid patří mezi tiché tajné zbaraně světových mocností!

Podpora západních států

Společnost I.G.Farben ve dvacátých letech mohutně expandovala, když se spojila s wallstreetskými koncerny, jako byla automobilka Henryho Forda, firma General Motors patřící J. P. Morganovci nebo společnost Standard Oil vlastněná rodinou Rockefellerových.

Do těchto koncernů byly ve třicátých letech investovány miliony dolarů a vzájemné vztahy pokračovaly i v období druhé světové války. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že během války nedošlo ze strany spojeneckých sil k bombardování, sabotáží ani k jakémukoliv poškození žádné továrny nebo závodu firmy I.G.Farben. Badatel a spisovatel Ian E. Stephens tvrdí, že velitelé bombardovacích letů dostali zvláštní instrukce – patrně z nejvyšších míst v americké armádě – aby se budovám vyhnuli. Z jakého důvodu? Nejdná se náhodou o tajnou spolupráci USA s Nacisty?

Od americké ekonomické deprese koncem dvacátých let uskupení jako Rockefellerova nadace nebo Fordova rodina veřejně propagovala dlouhodobou politiku kontroly obyvatelstva. Je rovněž známo, že řada vlivných postav amerického obchodu a průmyslu investovala velké množství času a peněz do projektů firmy I.G.Farben, a to před válkou i po ní. Mezi nimi byla i rodina Mellonových.

Rodina Mellonových založila v roce 1913 Mellonův institut, který měl nezávisle sponzorovat pokrok ve vědě a průmyslu. Institut měl také „objevit“, konce třicátých let 20. století, že fluor je „ohromným prostředkem k prevenci zubního kazu“. Shodou okolností také rodina Mellonových založila Americkou hliníkovou společnost (ALCOA). Fluor je vysoce jedovatým vedlejším produktem při výrobě hliníku a společnost ALCOA byla často – a úspěšně – žalována za otrávení dobytka, úrody a vodních cest. Jelikož se bezpečné uložení ukázalo být příliš nákladné, co mohla společnost dělat? Aby eliminovala tyto náklady, zařídila aby fluor jako odpadní látka začal dokonce přinášet zisk?

Společnost ALCOA proto spolu s dalšími výrobci fluoru financovala výzkum, který naznačil, že malé množství látky údajně není pro člověka škodlivé. Výzkum dokonce prokázal, že fluor snižuje počet zubních kazů. Propagátoři se tedy soustředili na zdravotní prospěch a ignorovali známé nepříznivé kumulativní účinky této vysoce toxické látky. O této doby to celý svět opakuje jako opice.

Vědci pracující v Americké dentální asociaci (ADA) ve prospěch společnosti ALCOA pokračovali v propagaci fluoru; přestože Němci i Rusové této látky zneužívali. Ačkoliv se desítky vědců a organizací postavili proti tvrzení profluorové loby, veřejnost dala přednost tomuto údajnému zachránci zubů.

K zděšení mnoha vědců, kteří vehementně zpochybňovali údajně příznivé zdravotní účinky, spustila Americká dentální asociace kampaň k propagaci fluoru. Schválení této látky Veřejnou zdravotnickou službou Spojených států (USPHS) déle posílilo důvěru veřejnosti v nový „zázračný lék“ a do poloviny čtyřicátých let začalo několik nejvýznamnějších oblastí Ameriky přidávat fluor do dodávek pitné vody. Propagandisté obdrželi „požehnání“ od dalších institucí, které bez jakýchkoliv výhrad akceptovaly údajný zdravotní přínos, a celonárodní kampaň za fluorizaci tak dostala definitivní zelenou. Jak je vidět, dáte-li si tyto souvislosti dohromady, nejde o spiknutí a tajné plány ve spolupráci USA, Nacistů a neposlední řadě Komunistů k ovládnutí světa, které v podstatě běží dodnes?

Byly a jsou lékařské pochyby! Od konce padesátých let utratila USPHS miliony daňových poplatníků na propagaci fluorizace v jiných zemích světa a mnohé státy – včetně Velké Británie – do rozjetého vlaku naskočily. Většina evropských zemí však fluorování odmítla a další, které ho vyzkoušely, s ním přestaly vzhledem k nepříznivým zdravotním účinkům a celkové neefektivnosti. Všeobecně se věří, že léčba fluorem je efektivní po celý život, avšak výzkumy ukazují, že jakákoliv ochrana přibližně ve dvaceti letech věku zmizí. Podle tvrzení celé řady lékařských a zubních odborníků neexistují ve skutečnosti žádné důkazy, že by fluor jakkoliv prospíval zubům. Americký Národní ústav pro dentální výzkum (NIDR) se ocitl v trapné situaci, když nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39.107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí z fluorovaných a nefluorovaných oblastí.

K jakému účelu má tedy fluorovaná voda sloužit? Její vysoká toxicita je dnes již všeobecně uznávána a nedávno odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944.

Hned po komunistickém převratu v roce 1948, byla ustanovena skupina, která měla zkoumat kazivost zubů načí populace a postupně zavést fluorizaci. V roce 1953 byla zavedena fluorizace vody. Později v padesátých letech bylo zavedeno ve školách povinné používání fluidových tablet. Musím podotknout, že u takových klíčových celonárodních akcích stály vždy sovětští poradci. Podle médií byla povinná fluorizace vody zastavena v 70. letech, ovšem, neoficielně se voda v celé republice fluorizovala dále a skutečně skončila v roce 1993. Mohu tomu skutečně věřit? Možná ano, protože se ozval hlas jednoho poslance, že by se měla fluorizace vody opět zavést, protože se zvýšila v naší zemi kazivost zubů. Asi některá lobi nebo strana zase potřebuje upevnit moc!

Vážený občane!!! Kazivost zubů se zvýšila proto, že dochází všeobecně ke špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. To je hlavní příčina! To, že fluor je smrtelný jed, jsme snad už pochopili. Obyvatelstvu je vštěpována myšlenka, že přísada fluoru sodného do pitné vody snižuje u dětí kazivost zubů. Ve Spojených státech přijímá téměř 80 milionů lidí bez rozmýšlení denní dávku fluoridu sodného v pitné vodě.Miliony Američanů pijí vodu s rozpuštěným fluoridem sodným. Podle vládního nařízení má být fluor přidáván do pitné vody v poměru 1,2 dílu na milion (PPM) a je podle prohlášení U.S.Public Health Service (Veřejná zdravotní služba) absolutně bezpečný pro lidskou spotřebu. kvalifikovaný chemik ale ví, že absolutní bezpečnost je pouhou iluzí!Fluor je jedním z nejúčinnějších jedů, které jsou lidstvu známy. Cílem firem a farmacie je ovlivnit veřejné mínění tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné vodě zabraňuje kazivosti zubů u dětí. Do této propagandy jsou zapojeny sdělovací prostředky a zaktivovány jejich mocné lobby na všech stupních správy – jak v národním měřítku, tak v jednotlivých zemích a městech. Konec konců, vidíme to denně v televizních reklamách.

Pátrání po dalších možných způsobech použití fluoru odhaluje další souvislosti. Od druhé světové války se výroba uklidňujících léků – od mírných sedativ k potlačení depresí po vysoce účinné léky měnící mysl – stala průmyslovým oborem s obratem mnoha milionů dolarů ročně. Více než 60 druhů uklidňujících léků na trhu obsahuje fluor, který značně zvyšuje účinnost jiných látek. Přidáním fluoru do všudypřítomného uklidňujícího léku diazepam (valium) vznikne nový a silnější lék rohypnol. Oba léky s podobnými medikamenty vyrábí firma Roche Producks, což je dceřiná společnost firmy I.G.Farben (že by opět nacistická minulost?). Sedativum Stelazin obsahující fluor je rozšířeno v domovech důchodců a ústavech pro duševně nemocné po celém světě.

Nejde jen používání floridu v dentálních výrobcích a lécích. Je tu další skutečnost. Od roku 1840 se začal fluorid používat do různých směsí průmyslových fosfátových hnojiv a tím do potravin. Dnešní populace je mnohonásobně přefluorizovaná. K tomu přidejme hliník, teflon a mnoho dalších výrobku a přijdete na to, jaká je to hrůza a kolik jedů do sebe dostáváme. Pak se divíme, že máme tolik civilizačních chorob.

K dalšímu dokreslení problému použiji uveřejněný článek:

http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm

                                                      ■

Fluorohlinitanové komplexy jako nový ekotoxikologický fenomén

(výtah z bakalářské práce, kterou vypracovala: v r. 2001 sl. Zora Matoušů na Přírodovědecké fakultě University Karlovy - Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie)

Fluor a hliník řadíme mezi biogenní prvky, protože se nacházejí v nepatrných množstvích ve všech živých organismech. Fluor je ze všech halogenů chemicky nejreaktivnější a v přírodě se proto vyskytuje pouze v podobě sloučenin. Jsou to některé minerály jako např. fluorit či apatit. S vodíkem tvoří fluor fluorovodík, sloučeninu s vlastnostmi minerální kyseliny, soli této kyseliny jsou fluoridy.

Hliník je významný prvek zemské litosféry, který se nachází v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Je obsažen v tělech rostlin i zvířat. Ještě v nedávné době se vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organismům a byl proto považován za netoxický. Z evolučního hlediska se zdá, že nízká absorpce hliníku v gastro-intestinálním traktu a různé fyziologické ligandy představují účinné pufrační mechanizmy, které brání zvýšenému příjmu hliníku v přirozených podmínkách.

S výskytem kyselých dešťů a širokým používáním solí hliníku v průmyslu došlo k výraznému zvýšení výskytu reaktivních forem hliníku v ekosystémech, ve výživě a ve vodních zdrojích. Toxické účinky zvýšené koncentrace hliníku v prostředí byly pozorovány u některých živočišných a rostlinných druhů v jezerech, kde byla koncentrace hliníku mezi 0.1-0.8 mg/l.

Zatímco v minulosti byl obsah fluoru v ekosystémech velmi nízký, současné statistiky uvádějí, že v USA se ročně uvolní 155.000 tun fluoru do ovzduší, 500.000 tun do moře a 145.000 tun se ročně dodává do zdrojů pitné vody Fluoridy se uvolňují z pesticidů, hnojiv, rozpouštědel a automobilových výfuků. Používání fluoru v prevenci zubního kazu (fluoridace vody, zubní pasty), v lékařství a v zemědělství zahájilo éru suplementace lidského těla fluoridy.

Ve své práci podávám stručný přehled o problematice zvyšujícího se obsahu iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a ukazuji na nebezpečí působení fluorohlinitanových komplexů jako na nový ekotoxikologický fenomén.

V roce 1939 americký dentista H. T. Dean, pracovník U.S. Public Health Service, vyšetřil pitnou vodu v 345 oblastech státu Texas na obsah fluoridu a výsledky porovnal s výskytem zubního kazu v populaci ve vyšetřovaných oblastech. Výskyt zubního kazu byl prokazatelně nižší v oblastech s vyšším obsahem fluoridů v pitné vodě. Nedostatek fluoridů je od té doby spojován se vznikem zubního kazu. To vedlo k jeho suplementaci různými cestami. Na základě těchto zjištění byla v mnoha zemích postupně zahájena fluoridace pitné vody, fluoridy se začaly přidávat do zubních past a ústních vod. V zemích s výrazně nízkou koncentrací fluoru v potravě byly a jsou dětem podávány tablety s fluoridem sodným. Některé studie o vlivu fluoridů na kazivost zubů ale přinášejí i méně průkazné a někdy i opačné výsledky. Fluoridy se používají v prevenci zubního kazu již 50 let. Přibývá prací, které význam fluoru zpochybňují a prokazují spíše jeho škodlivé a toxické vlastnosti.

Do poloviny 20. století nebyl fluor vyráběn průmyslově a bylo známo jen několik jeho sloučenin. Množství fluoru ve vodě a potravinách bylo velmi malé. Po skončení II. světové války došlo k prudkému rozvoji chemie fluoru (Banks 1999). Tento náhlý rozvoj byl podporován hlavně vojenským průmyslem. Fluor se začal používat v technologii výroby obohaceného uranu, potřebného pro výrobu atomových zbraní i na výrobu uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu freonů pro chladící náplně do chladniček a pro hnací plyny používané při výrobě sprejů. Fluor se dostává s minerálními hnojivy také do půdy a odtud i do rostlinných a živočišných produktů.

V posledním období se ukazuje, že některé potraviny obsahují takové množství fluoru, které je v porovnání se situací před 50 léty značně překvapivé. Značně vysoký obsah fluoru byl nalezen například v čaji, vysoké množství fluoridů obsahují také například Coca-Cola, nebo grapefruitové džusy (Tabulka č. 1).

Koncentrace hliníku v krvi je 5-10 μ M. Různé tkáně lidského těla obsahují 1-6 μ g Al /g suché váhy. Nejvyšší obsah hliníku byl nalezen v plicích (asi 60 μ g/g suché váhy). Hliník byl nalezen v plodové vodě i v mateřském mléce (Strunecká, Patočka 2000). V mnoha zemích se používají soli hliníku ke konečné úpravě pitné vody, přidávají se k mraženým potravinám pro zlepšení jejich vzhledu, používají se při výrobě sýrů a piva. Ve vodovodní vodě byl zjištěný obsah hliníku až 3,5 mg/l.

Tabulka 1. Obsah fluoridů v některých potravinách a nápojích

Voda ve fluoridovaných oblastech

0,70 – 1,20 mg/lCoca Cola

0,82 – 0,98 mg/lSprite

0,73 mg/lGrapefruitový džus

6,80 mg/lZelený čaj

71,11 – 180 mg/kgČerný čaj

30 – 441 mg/kgŠpenát

0,2 – 70 mg/kgSardinky v konzervě

61 mg/kgHovězí maso bez kosti

14 – 42 mg/kgŽelatina

130 – 160 mg/kgMateřské mléko

0.02 – 0.17 mg/l

Značně vysoký obsah hliníku byl zjištěn v nápojích jako jsou čaj, káva, nebo ovocné šťávy uchovávané v hliníkových plechovkách. Hliník tak může vstupovat do potravinových řetězců různými způsoby, včetně jeho uvolňování z hliníkového nádobí.

Toxicita iontů fluoru a hliníku

Rozpětí bezpečných koncentrací pro fluoridy je poměrně úzké a doporučená denní dávka je u dospělého člověka stanovena na 2 mg/den a neměla by překročit 4 mg/den. V první polovině 20. století byly případy intoxikace fluoridy poměrně vzácné. Týkaly se většinou pozorování osob, které pracovaly v továrnách na hliník.V těchto továrnách je vysoká koncentrace fluorovodíku v ovzduší, protože jednou z výchozích surovin pro výrobu tohoto kovu je kryolit, fluorohlinitan vápenatý. V krvi, moči a ve vlasech těchto osob byl nalezen signifikantně vyšší obsah fluoridů. Tito lidé trpěli ve zvýšené míře psychiatrickými poruchami, ztrátou paměti, schopností soustředění, vybavování i psaní. Neurotoxicita fluoridů i iontů hliníku bývá pozorována u pacientů se selháním funkce ledvin léčených hemodialýzou. Po 3-7 létech se u nich projevují poruchy řeči, zmatenost a demence. Smrt zpravidla nastává v důsledku plicního edému nebo jako náhlá zástava srdce. Také pozorování u laboratorních zvířat ukazují na neurotoxické a synergistické působení hliníku a fluoridů. Hliníkem vyvolaná degenerace mozkových buněk u krys byla výrazně vyšší, když byla zvířata krmena nízkými dávkami fluoridu. Fluorid usnadňoval průnik hliníku přes hematoencefalickou bariéru. Patologické změny v mozcích krys byly podobné patologickým změnám v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí.

V Číně ve dvou oblastech šanghajské provincie, které se liší obsahem fluoridu v přirozených vodních zdrojích byla provedena studie, která porovnávala inteligenci děti na základě stanovení IQ. V každé oblasti bylo vyšetřeno 160 dětí. V oblasti s vyšším obsahem fluoridu (4,12 mg/l) dosahovaly děti signifikantně nižších hodnot IQ, u 86 % dětí se vyskytovala fluoróza dentální, u 9% fluoróza skeletální. Studie rovněž uvádí, že v embryích získaných při umělém přerušení těhotenství byl v oblastech se zvýšeným obsahem fluoru nalezen zvýšený obsah fluoridů v mozku, kde byla pozorována nízká diferenciace nervových buněk a embrya byla celkově zpožděna ve vývoji. V pupeční žíle a v placentě byla zjištěna vyšší koncentrace fluoridů, než v periferní krvi. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoru velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoru v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj je opožděn (Li et al., 1995). V některých oblastech Číny, Indie a Turecka, kde je vysoký obsah fluoridů ve vodě, byl zaznamenán častý výskyt spontánních potratů, široce rozšířená je skeletální fluoróza a častý výskyt fraktur kyčlí. Fluoridy jsou kumulativní toxiny, to znamená, že se hromadí v lidském těle a jejich koncentrace ve tkáních se během života zvyšuje. Jako první symptom intoxikace fluoridy je označována zubní fluoróza. Nadbytek fluoru se paradoxně projeví v poruchách tvorby zubní skloviny, což vede k vyšší kazivosti a předčasné ztrátě zubů. Také kostní fluoróza může mít vážné následky a její oběti často končí na invalidním vozíku. Vysoké dávky fluoru vážně poškozují funkci štítné žlázy a vedou k hypothyreóze. U experimentálních zvířat vyvolávají vysoké dávky fluoridů rakovinu. Nejvýznamnější jsou však jejich neurotoxické účinky, zejména v dětském věku.

                                                      ■

Značnou pozornost vyvolaly práce, které uváděly, že v mozcích osob které zemřely na diagnózu Alzheimerovy demence, byly nalezeny vyšší hodnoty hliníku než v mozcích zdravých osob, t.j. 4 μ g/g. Crapper et al., (1986) nalezli v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí až 107 μ g hliníku na gram tkáně mozku a podobně zvýšené hodnoty nalezli i další autoři (Perl, Brody, 1980, Good et al., 1992). Analytické studie jiných autorů však tyto nálezy nepotvrdily zcela jednoznačně (Strunecká, Patočka 1998). V současné době je hliník uváděn pouze ve skupině domnělých rizikových faktorů společně se stresovými životními událostmi, konzumací alkoholu a manuálním zaměstnáním.

                                                      ■

V současné době jsou ionty hliníku a ionty fluoru považovány za prvky, jejichž výskyt neohrožuje zdraví živých organismů včetně člověka. Jsou široce používány v potravinářském průmyslu i v medicíně. Výsledky mnoha laboratorních studií však upozorňují na jejich synergistické působení v podobě fluorohlinitanových komplexů, které mohou vyvolávat řadu velmi vážných patofyziologických projevů. Na nebezpečí stoupajících koncentrací iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a v potravinových řetězcích ukazují i mnohé ekologické a epidemiologické studie. Poznatky laboratorních studií o působení fluorohlinitanových komplexů na molekulární a buněčné úrovni však přinášejí nový pohled na toxicitu těchto iontů.

Je zřejmé, že je nutné přehodnotit jejich suplementaci a sledovat jejich výskyt v životním prostředí.

                                                      ■

Čím více informací o fluorování vody se dostává na světlo, tím silněji roste znepokojení veřejnosti. Zastánci citují stovky studií, které dokazují přínos fluoru při boji se zubním kazem, ale svaz profesionálních vědců při americké Agentuře pro ochranu životního prostředí poukazuje na zlehčování vážného rizika pro lidi a očerňování – a dokonce propouštění – etičtěji založených vědců, kteří se odváží promluvit, dokonce i několik nositelů Nobelovy ceny.

Mohu vám potvrdit vlastní zkušenost. Když jsem se dozvěděl o negativních účincích fluridu před několika lety, okamžitě jsem přestal používat jakékoliv výrobky obsahující fluorid. Před tím jsem měl běžné problémy jako všichni v této zemi. Parodontózu, krvácení z dásní, zápach z úst apod. Během mého života mě zkřehly zuby a tím se více kazily. Začlal jsem používat zubní pastu bez fluoru a všechny dřívější problémy znizely. Je to i jeden z důvodů, proč jsem celkově zdravější. Kde je pak ta zázračnost fluoridu, kterou nás taková desetiletí krmí? Ještě jedna věc z mé zkušenosti. Samozřejmě, že jsem hned začal o těchto zkušenostech a informacích o nebezpečnosti fluoridu informovat všechny známé, rodinu, kamarády. Přesto, že jsem jim podrobně vylíčil konkrétní fakta, vůbec nereagovali a dále používají zubní pastu s fluorem. Dost mě to zarazilo. Copak jsme za těch šedesát let tak tupé ovce s vygumovanými mozky propagandou a autority, že nejsme schopni pochopit a reagovat na to, co nás a naše děti zabíjí?

Závěr

Pro mnoho zubařů je prý fluorizace „zázračným lékem“, který působí proti špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. Podle jiných se jedná o zákeřný a cynický způsob, jak ovlivňovat lidské chování. Mnoho prostých občanů považuje fluorovaní za vynucenou formu masového podávání léků. Záměrné popírání rizik ze strany činitelů ve zdravotnictví, pak vede jiné občany k tomu, že považují fluorování za formu sociální kontroly. Tito lidé poukazují na historii fluorizace a její zdokumentované napojení na jeden z nejhrůznějších režimů, který byl ve dvacátém století u moci - nacizmus.

K tomu ještě dodám, je rovněž dnešním napojením na ještě hrůznější tajnou vládu, kteří si říkají „Illumináti“!

ODKAZY:

http://www.nap.edu/catalog/2204.html
http://www.npwa.freeserve.co.uk/DF_blears.html
http://www.nofluoride.com/mullenix_bsa.htm
http://www.unicef.org/programme/wes/info/fluor.htm
http://www.orgsites.com/ny/nyscof/
http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis106.htm
http://www.vus.cz/historie.htm
http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm
http://www.fluoride-history.de/p-medic.htm
http://www.npwa.freeserve.co.uk/dental_fluorosis.html
http://www.bruha.com/fluoride/index.htm
http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=4040
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2006/12/30/fluoride_accumulates_in_...
http://www.fluoridealert.org/
http://www.lewrockwell.com/orig4/desanto1.html
http://www.fluoridation.com/
http://www.rense.com/general45/bll.htm
http://www.orbitklub.cz/orbitk/laik/clanky/vse_o_zubnim_kazu/ochrana_zub...
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://health.groups.yahoo.com/group/FluoridePoisoning/
http://www.fluoridation.com/teeth.htm

Aktualizováno (Pondělí, 15 Září 2008 11:43)

Copyright © 2009 Matrix-2012.cz, Všechna práva vyhrazena.

Čerpané z: Dôležité.sk

Sekcie: 
Štítky: 
máj 04, 2009 13:12 popoludní

 

 

Top