Obrázok používateľa CEZ OKNO
FYZIKA STAROVĚKU

Nikola Tesla byl velkým zastáncem teorie éteru, značným odpůrcem relativistů a teorie relativity. Měl však vlastní model pojetí éteru, dle Tesly je éter řidší plyn s extrémní pružností, který prochází veškerou hmotou. To je částečně v souladu s poznatky mého empirického výzkumu, kdy zóny pronikají nejen zeminou, ale i jinými materiály. Na www.miroslavprovod.com uvádím desítky článků, ve kterých popisuji vliv zónového rastru (Éteru) za různých okolností na odlišnou hmotu. Od zavedení písma po dnešní dobu je objasněno velké množství kultur a jejich působení, pouze o kultuře megalitů nemáme žádné informace. Její konání je znatelné jen z miliónů převážně kamenných struktur rozmístěných po celé Zemi.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://miroslavprovod.com/


Súvisiace:

Éter
http://www.cez-okno.net/eter

Morfogenetické pole
http://www.cez-okno.net/morfogeneticke-pole

Výber MIROSLAVPROVOD.com
http://www.cez-okno.net/rubrika/vyber-miroslavprovodcom


Sekcie: 
september 15, 2015 20:18 popoludní

 

 

Top