Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZÁVĚRY

Situace která se vytvořila uvnitř naší heliosféry je externího, interstelárního, kosmického původu a lze předpokládat, že její příčinou je základní elementární autooscilace prostorově-fyzikálních procesů nepřetržitého tvoření, které se profilují a pokračují ve vývoji našeho Vesmíru. Současný podrážděný stav naší heliosféry pulzuje uvnitř všech, čili ve veškerých "organizmech" tvořících sluneční soustavu; Slunce, planety, Měsíc, komety a asteroidy, plazma i elektromagnetická média a struktury v meziplanetárním prostoru.


Reakce na příliv mezihvězdné energie a hmoty vstříknuté do naší heliosféry se projevila, a nadále intenzivně projevuje, řadami právě pozorovaných energetických procesů a útvarů na všech planetách, mezi planetami a jejich měsíci i mezi planetami a Sluncem.

Schopnost Země přizpůsobit se této externí činnosti a energetickým transferům je podstatně ztížena, technogenními změnami, jimiž jsme omezili přirozené vlastnosti, nebo stavy, našeho geologicko- geofyzikálního prostředí. Planeta Země je nyní v procesu dramatických přeměn; od úprav elektromagnetického skeletu přes změnu osy geomagnetického pole až po změny kompozic ozónových a vodíkových saturačních úrovní plyno-plazmového obalu (atmosféry).

Tyto změny fyzikálního stavu Země nutně provázejí z nich rezultující klimaticko-atmosférické a biosférické přizpůsobovací procesy. Tyto procesy nabývají na intenzitě a hojnosti, důkazem toho je reálný nárůst "neperiodických přechodných událostí", jinak řečeno katastrof.

Je zde oprávněný důvod uvést nebo přímo vypíchnout fakt, že zvýšení etických či duchovních kvalit lidstva by výrazně snížilo dopad počtu i intenzity komplexních katastrof. Může totiž být životně důležité, aby na mapě světa byly předem vytýčeny zvýhodněné, ohrožené a katastrofické oblasti Země, přičemž rozhodující bude kvalita geologicko-geofyzikálního prostředí, rozmanitost a intenzita kosmických vlivů a reálná úroveň duchovně-etického vývoje lidí, obývajících oba typy oblastí.

Je rozumné poukázat na to, že naše planeta brzy zakusí tyto nové podmínky přibývající energie naznačuje přechod do nového stavu a kvality vztahů mezi kosmem a Zemí. Živé organizmy v těch oblastech Země, kde existují důležitější "přístupy" nebo přitažlivost pro kosmické vlivy, budou udávat tón v rozvoji vhodných životních reakcí nebo způsobů, jak se přizpůsobit novým poměrům. Tyto zóny vertikální výměny a přenosu energie již mají jakási svá "srdce" nebo ohniska pátrání po nových systémech adaptace a vlastní přeměny. Základní seznam těchto zón zahrnuje polární oblasti, východní kontinentální výběžky rovníkových oblastí (karibskou, Madagaskar, Filipíny, Žluté moře, atd.) a vnitřní kontinentální zóny se sklonem k vrásnění a zdvihům (Himálaj, Pamír-Hindukúš, Altaj-Sajanská soustava, atd.).

Nevýznamnější z těchto oblasti jsou heliosenzitivní zóny, které intenzivně reagují na projevy geoefektivní sluneční činnosti [poznámka #1]; reakce zahrnují velmi dramatické a pozoruhodné manifestace nehomogenního vakua, nebo typicky ne-mechanických éterických sférických struktur. Tyto struktury či objekty, v interakci s heliosenzitivními zónami, mnohdy vyvíjejí dalekosáhlý a silný vliv na prostředí, jako například změny seizmické činnosti nebo chemických kompozicí. Poněvadž se tyto nehomogenní vakuové sférické objekty nezobrazují "na-tomto-fyzikálním-světě" a bývají charakterizovány například jako "tekuté světlo" nebo "ne-newtonský pohyb", je obtížné nelíčit jejich manifestace jako "zjevení z onoho světa". Přitom je důležité si povšimnout, že heliosenzitivní oblasti, kde se tyto jevy projevují ve středním až velkém rozsahu, jsou často zaměnovány se "záhrobními jevy", produkovanými ve fyzikálních vakuo-homogenních poruchách.

Takové poruchy vyvolávají, a vytvářejí, energii a procesy přemistující hmotu mezi éterickými médii a naším trojrozměrným světem. Počet úkazů bohatých na kvalitě i rozmanitosti neustále roste. Statisíce přirozených světélkující útvarů uplatnuje rostoucí vliv na geofyzikální pole a biosféru Země. Myslíme, že výskyt těchto útvarů indikuje hlavní proud předcházející transformaci Země, která se stává stále poddajnější vůči přechodným fyzikálním procesům, probíhajícím na pomezí fyzikálního vakua a našeho hmotného světa.


To vše staví lidstvo, a každého z nás, před opravdu velmi obtížný aktuální problém vytváření revolučních posunů znalostí, nutných pro transformací našeho myšlení abychom se byli schopni vyrovnat s nikdy předtím neviděnými fenomény, které se nyní prezentují v našem světě. Není jiné cesty do budoucnosti než hluboké vnitřní vnímání, založené na zkušenostech a znalostech událostí, které podstupuje přírodní prostředí kolem nás. Pouze s tímto porozuměním a znalostmi bude lidstvo schopno docílit rovnováhy obnovením toku geofyzikálních stavů a procesů.

- Konec dokumentu -

Dr. Alexej N. Dmitrijev

Profesor geologie a mineralogie, člen Nejvyšší vědecké rady Spojeného institutu geologie, geofyziky a mineralogie Sibiřského oddělení Ruské akademie věd

Expert na globální ekologii a Fast-Processing Earth Events

(Publikováno v ruštině, IICA Transactions, Volume 4, 1997)

Zdroj: http://www.gewo.info/

Preklad: gewo


Súvisiace:

GAIA
http://www.cez-okno.net/gaia


Sekcie: 
september 24, 2012 18:41 popoludní

 

 

Top