Obrázok používateľa CEZ OKNO
GALAKTICKÁ DIPLOMACIE

Nová kniha představuje bezprostřední výpovědi svědků a informátorů, odhalující, že vlády USA, Británie, Ruska a dalších předních států tajně vedly nebo věděly o diplomatických vztazích s různými mimozemskými civilizacemi přinejmenším od roku 1952.


Tato svědectví odkrývají, že „galaktická diplomacie“ (jinak řečeno „exodiplomacie“) s mimozemskými návštěvníky začala společně s diskusemi nad vývojem vodíkových bomb, kdy první z těchto zbraní vybuchla za Trumanovy administrativy v listopadu 1952.

Diplomatické debaty se pak rozšířily na otázky technologického vývoje, mimozemských základen, mimozemského života na Zemi, lidských práv a využívání pozemských zdrojů. "Otráveni“ nedostatkem vládní transparentnosti vůči svým občanům, začali někteří mimozemšťané kontaktovat soukromé občany, aby je informovali o skutečné povaze mimozemských aktivit na Zemi a o diplomatických vztazích s vládami. Mimozemský život byl objeven a vyšší úředníci národní bezpečnosti byli zdrženliví vůči odhalení tohoto faktu nejen svým občanům, ale i většině zvolených zástupců. Zatímco tradičním přístupem badatelů UFO bylo shromažďovat další důkazy, které nesporně prokáží existenci UFO a mimozemské hypotézy, po sedmi desetiletích oficiálně schváleného podvodu, takový přístup již není vyhovující. Věk informací zpřístupňuje důkazy o návštěvách mimozemského života u jakéhokoliv počítačového terminálu po celém světě. Je nezbytný nový přístup k této masivní dokumentaci evidentních důkazů.

Kniha Galactic Diplomacy připravuje čtenáře na skutečnost, že technologicky vyspělejší mimozemský život existuje a že navštěvuje naši planetu přinejmenším od 40. let. Tento fakt byl držen v tajnosti pečlivě zorganizovanou sadou politických postupů, vyvinutých úředníky národní bezpečnosti s historickou podporou malé, vybrané skupiny zvolených představitelů vlády. Tato politika je realizována pomocí vysoce tajných rozškatulkovaných programů s přísnými bezpečnostními opatřeními uváděnými do praxe v režimu „need-to-know“. To znamená, že valná většina vlády, armády a úředníků korporací je od mimozemské otázky jednoduše odstavena.

Nejenže vybrané vládní autority podvádějí své občany a sledují všechno kolem mimozemského života, ale hlavní vlády vedené USA už vstoupily tajně do přímých diplomatických vztahů s mimozemským životem. Nejvíce znepokojující je důkaz, že některé hlavní vlády, v první řadě USA, vstoupily s některými mimozemskými skupinami do tajných dohod, které mají de facto status smluv! Některé z těchto dohod se týkají získání a vývoje mimozemských technologií a jejich pokročilých znalostí, nalézajících se po celém světě i ve vesmíru.

Sousloví “Galaktická diplomacie” používám jako synonymum pro “exodiplomacii”. Jedná se v současné době o vysoce tajný program národní bezpečnosti, v němž se vybraná skupina zplnomocněných vládních, armádních a korporačních úředníků tajně schází, aby projednávala mimozemský život a mimozemskou technologii. V některých případech tito úředníci přímo komunikují se zástupci mimozemských civilizací.

Čtenář má v zásadě tři volby vůči zarážejícím důkazům, že existuje tajná galaktická diplomacie. Tou první je odmítnout svědecké výpovědi o důkazech mimozemského života a mlčky dovolit vybraným vládním činitelům, aby pokračovali neurčitě dlouho ve své tajné galaktické diplomacii. Pochybovači typicky nadnesou svá klišé o tom, že “mimozemská tvrzení vyžadují mimozemský důkaz” a pak začnou budovat jakýsi překvapivě vysoký standard k přijetí jakéhokoli důkazu jako přípustného důkazu v otázce mimozemského života. Pak začnou zpochybňovat všechny důkazy o mimozemských návštěvnících našeho světa na základě toho, že žádné svědectví jako důkaz nedosahuje jejich překvapivě vysokých standardů, vyžadujíce dokázat „mimozemská tvrzení“. Přesto pravda zůstává pravdou, i když ji nemůžete dokázat. Výpovědi očitých svědků nepřestanou být důkazem jednoduše proto, že svědek nebo informátor nemůže dokázat to, co viděl nebo zažil.

Odhalení vládních smluv, týkajících se nebo přímo se zapojujících do mimozemského života, je před námi jako druhá volba - vzhledem k důkazům, že galaktická diplomacie tajně probíhá. Stát se aktivním v globálním procesu, jak tlačit na vládní činitele, aby odhalili vše, co o mimozemském životě a technologii vědí, bude prioritní volbou mnohých lidí, jakmile je důkazy přesvědčí.

Třetí volba je nejaktivnější. Zve čtenáře vážně uvažovat o iniciativnější roli a aktivní pomoci při jakési občanské diplomacii s mimozemskými civilizacemi, navštěvujícími naši planetu. Tato volba apeluje na mnohé, kdož jsou sklíčeni hloubkou klamání tajných národních bezpečnostních autorit ohledně existence mimozemského života.

Galactic Diplomacy je kniha, která asistuje těm, kteří se zajímají o druhou a třetí volbu – stran toho, jak reagovat na exodiplomacii, která se odehrává. Těm, jež si přejí odhalit tajné vládní aktivity, týkající se mimozemského života, budou poskytnuty nezbytné základní informační nástroje, aby udrželi vládní, armádní a korporační úředníky zodpovědné za minulou politiku a zajistili vládní transparentnost v budoucnosti. Popřípadě těm, kdož si přejí stát se aktivnějšími v občanských diplomatických aktivitách, budou poskytnuty podstatné informace pro rozlišování motivací a aktivit navštěvujících mimozemských civilizací. Je to nepostradatelné v rámci praktikování občanské formy galaktické diplomacie.

Podtitul knihy je "Getting to Yes with ET“

"Getting to Yes (Říci ano)“, je název jedné populární knihy o řešení konfliktů (autoři Roger Fisher a William L. Ury – pozn. překl.), která odkrývá, jak řídit jednání na základě uznávání „potřeb“ nebo „důležitých zájmů“ všech stran - spíše než pozic. První nutný krok při jednání je uznání potřeb všech stran a jejich adekvátní zastupování. Při “zásadních jednáních” jsou zastupovány zájmy všech stran. Pokud jde o návštěvy mimozemského života, důkazní svědectví odhalují, že soukromí občané jsou stranou, jejichž důležité zájmy při tajných jednáních nebyly zastupovány vůbec. To naznačuje, že tajná jednání jsou “nemorální” podle modelu vyvinutého v Getting to Yes.

“Getting to Yes with ET” není tudíž výhradně jen diplomatická aktivita tajně provozovaná vládou, armádou a korporacemi po celém světě, ale nezadatelné právo, které patří soukromým občanům. Občané mají právo, aby byly přímo zastupovány jejich zájmy při jakýchkoli jednáních, která se týkají jejich životních zájmů. Ve Spojených státech je to určeno Ústavou, kde diplomatické dohody vyžadují ratifikaci dvěma třetinami senátu USA, který přímo zastupuje zájmy občanů. Občané mají nedílné právo být přímo zastupováni a/nebo se účastnit při jakýchkoli diskuzích, týkající se toho, kdo mezi různými mimozemskými návštěvníky je ochoten zajistit naše základní zájmy v jakýchkoli diplomatických dohodách. Garantování přímé role občanů při jakýchkoli dohodách dosažených s mimozemskými civilizacemi zajistí, aby se setkaly naše základní zájmy a abychom se řádně vyvíjeli jako planetární civilizace. Volba je na vás.

Michael Salla, Ph.D., www.exopolitics.org

Tento článek je výňatkem z knihy: "Galactic Diplomacy: Getting to Yes with ET“ (Exopolitics Institute, 2013)


KNIHU (EN) môžete zakúpiť i na tejto adrese.

Preklad: Karel a Dana Rašínoví

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

EXOPOLITIKA
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/exopolitika


Autori: 
Štítky: 
jún 04, 2013 23:59 popoludní

 

 

Top