Obrázok používateľa CEZ OKNO
Geneze z tabulí ILAT-LITUM a návrat božstev Anunnaki

Jělikož je celý text z tabulí ILAT-LITUM pro tuto knihu příliš rozsáhlý, zkrátil jsem jej na to nejpodstatnější. Anglický překlad německého originálního textu naleznete https://rosertist.wordpress.com.

Tabule ILAT-LITUM jsou rozděleny do několik spisů. První část s názvem Genesis vypráví o příchodu Anunnaki na Zemi. Božstva Anunnaki sem dorazila z Aldebaranu. Jejich vůdce Anu spatřil při svém příchodu na Zemi podivné reptiloidní bytosti s mazanýma očima a drápy. Planeta byla již tedy obydlená, a proto se Anunnaki a další „bohové“ z Nibiru začali ve své stříbrné kosmické lodi radit, jak dál postupovat. Nakonec přistál na planetě jako první bojovník Sept, jenž měl u sebe mocné zbraně, takzvané ohnivé pruty. Válčil pak s Reptiliány dlouhých devět měsíců a na zem padaly popel a uhlíky. Po urputných bojích museli ještěři zmizet z povrchu zemského a o jejich úkrytech v podzemních jeskyních věděl pouze Sept. Ze strachu před pomstou Reptiliánů pak byly uzavřeny všechny vstupy do podzemí. Božstva Anunnaki tak mohla nerušeně přistát a postavit si v zemi akácií první dům i osadu, jejich plodnost na Zemi však rapidně poklesla. Rada Anunnaki se proto rozhodla smísit semena bohů s ještěřími, a obtěžkat tím královskou Miru. Sept spolu s nejlepšími bojovníky sestoupil do podzemí, aby tam vyhledal vhodného ještěřího muže. Po sedmnácti měsících se Sept konečně vrátil do horního světa, ale téměř všichni jeho bojovníci při této expedici zahynuli. Podařilo se mu však polapit a přinést ještěra, který měl na rukou i na nohou šest drápů a celý se třpytil zlatými šupinami. Tomu pak bylo odebráno semeno. Šestatřicet dílků tohoto vzorku se smísilo se semenem bohů (=genová technika) a tato směs byla následně vložena do dělohy královské Miry. Cílem bylo vytvoření silného a plodného potomstva. Mira následně porodila dvojčata jménem Ea a Magdi. Ještěři samec poté náhle zmizel. Dvojčata rostla rychleji než božské děti, navíc byla chytřejší a silnější než Anunnaki. Po dvou letech byla tak velká jako božské děti po osmnácti letech. Znovu musela zasedat rada bohů a vládce Anu požadoval usmrcení dvojčat, poněvadž v nich viděl ohrožení bohů. Rada moudrých s ním souhlasila. Sept měl dvojčata usmrtit svým ohnivým prutem, Mira se však o tomto záměru dozvěděla a zosnovala plán. S pomocí jistého přístroje božstev Anunnaki byly vytvořeny dvě identické kopie Ea a Magdi (a tedy klony). Tento přístroj byl také použitý při stvoření bytostí zvaných Lulus, což byli nádeníci, kteří pro Annunaki vyhledávali zlato v podzemních dolech. Sept této lsti naletěl a namísto pravých dvojčat usmrtil oba jejich klony. Bohové však tímto činem byli uspokojeni a nyní měli v úmyslu vyzkoušet další kombinaci genů. Tentokrát měly být ještěři geny pozměněny výrazněji. Mira vlastnila tři zlaté ohnivé lodě, s nimiž přepravila pravá dvojčata na bezpečné místo do jiného koutu Země, vzala si s sebou zásoby a několik desek ze zlata a smaragdů (=počítač) a odletěla do této vzdálené země. Nové místo nazvala Pen-ta-kit, dům pro Ea a Magdi.

V blízkosti tohoto místa se rozkládalo jezero, které pojmenovala Ban-tan. Odvážný Ea získal zlaté tabule a krásná Magdi smaragdovou desku*, na níž bylo uloženo mnoho informací božstev Anunnaki. Míra se však musela vrátit zpět do země akácií, aby svojí nepřítomností nevzbudila nežádoucí pozornost. Předtím se však se svými dětmi domluvila, že jim bude pravidelně posílat zprávy, a to tajným a nenápadným způsobem. Smluvili si znamení (viz obr. 103 a 104): v létě se měla objevit v obilí či ve vysoké trávě a v zimě v ledu jezera Ban-tan. Dvojčata věděla o genové technice, jež jim i bohům měla zaručit nesmrtelnost. Bylo jim také známo, že se bohové jednoho dne vrátí, a proto si domluvili několik znamení včetně toho závěrečného. Navíc každé znamení obsahovalo i příslušné instrukce bohů. Když se Mira vrátila zpět, bohové již Zemi opustili. Anuova kosmická loď zmizela a na Zemi pršely ohnivé kameny. Všichni bohové zmizeli a ve své práci, jako by se nic nestalo, pokračovali pouze tvorové druhu Lulus. Mira se rychle vydala na zpáteční cestu ke své základně ve vesmíru - na planetu Nibiru, kde se bohové právě radili o tom, jak najít východisko z krize. Mira se rozhodla, že pošle dvojčatům první znamení, aby je tak varovala. Toto znamení vidíte na obrázku číslo 103. Mělo to být zároveň i konečné znamení, zaslané na počátku a rovněž na konci.


Obrázek číslo 103: Toto je první znamení

Tím začíná druhá část historie - Genesis II. Na obloze se začaly objevovat temné záblesky. Co se stalo? Nibiru opustila svoji předepsanou dráhu. Era, mudrc božstev Anunnaki, se zvedl a vyslovil pravdivé a moudré myšlenky. Uvedl, že Nibiru opustila svoji dráhu, a proto se od své dráhy odchýlí také Ki (=Země). Nibiru se bude muset vrátit dvanáctkrát (=dvanáct oběhů), než se Země znovu vrátí do své původní dráhy kolem Slunce. Era uvedl, že uběhnou celé věky a historie bohů bude stále víc a víc odhalována z tabulí, pravda však zůstane a vrátí se. Zemi zasáhne ničivá povodeň a Lulové si již na skutečnou historii nevzpomenou. „Proto se musíte dozvědět pravdu a nést ji s sebou do budoucnosti,“ řekl mudrc. Důvodem velké potopy bylo odchýlení Nibiru od jeho dráhy a krátce poté opustila svoji dráhu také Země. Naši planetu zasáhly rozsáhlé povodně, jež odplavily všechny živé bytosti. Lulům se však podařilo uprchnout do jejich dolů..


Obrázek číslo 104: Druhé znamení; Obrázek číslo 105: Tento kruh u obilí se objevil dne 30. července 2000 u Anglii nedaleko města Calne v hrabství Wiltshire

* Poznámka: V textu ILAT-LITUM je smaragdová tabule popsána jako vševědoucí přístroj, jehož prostřednictvím nahlíží Sinni do budoucnosti, a může ji tak předpovídat. To může být důvodem toho, že ve své řeči používá spíš „moderní“ pojmy. Další možností je, že lidé z Thule zakomponovali do textu ještě před jeho zveřejněním doplňující vysvětlivky.

Informace o knize

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (=MiB), kteří se od 50. let minulého století objevují u svědků fenoménu UFO, dotěrně se jich vyptávají, konfiskují jim pořízené fotografie, a dokonce je někdy i ohrožují? Víme o nich dosud jen velmi málo. Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako svého nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění, jež se odehrává na pozadí nám známých událostí. Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-fi filmů, i o utajené mocenské struktury, jež naši planetu pevně svírají ve svých pařátech.
Když se Jason Mason dozvěděl od svého otce všechny informace o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se rozhodl podělit o tajné vědomosti s veřejností. Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana van Helsinga a poskytl mu interview, které mělo původně vyjít v knize Whistleblower. Na Jana van Helsinga však zapůsobily Jasonovy informace tak mocně, že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal celou knihu. Jason Mason se tedy pokusí doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, přičemž otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů, jako jsou například Corey Goode, Michael Prince, Simon Parkes, William Tompkins a další. Čtenářům se tak otvírá zcela nový náhled na svět.


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese.


Súvisiace:

Anunnaki
https://www.cez-okno.net/rubrika/anunnaki

Aldebaran
https://cez-okno.net/search/node/Aldebaran


Autori: 
október 25, 2019 02:02 dopoludnia

 

 

Top