Obrázok používateľa CEZ OKNO
GRÉCKO I: Úvod

„Bez základov gréckej kultúry a rímskej ríše nebolo by ani terajšej Európy.“
Friedrich Engels

Grécko v antickom období nazývané Έλλάς - Hellas je krajina mnohých tvárí nachádzajúca sa na Balkánskom polostrove v južnej časti Európy.


Na severe hraničí s Albánskom, Macedónskom a Bulharskom, na východe s Tureckom, zo západu ho obmýva Iónske more a z juhu Stredozemné more. Toto územie nám poskytuje na obdiv drsné prostredie severnej časti pevninského Grécka, neskutočné prírodné krásy Arkádie nachádzajúcej sa v strednej časti Peloponézu či dokonalé azúrové pobrežia Stredozemného mora. Taktiež sem patria asi 2 tisícky ostrovov, ktoré ležia prevažne v Egejskom mori. Mierna klíma, úrodná pôda, bohaté surovinové základne a spoločné more s ďalšími vyspelými civilizáciami nachádzajúcimi sa v Afrike či Ázii poskytli ideálne podmienky pre obrovský rozmach v rôznych odvetviach. Niet preto divu, že sa na tomto rôznorodom kúsku zeme vyvinula jedna z najtypickejších civilizácií antického sveta, darca kultúry a dokonalých architektonických, literárnych či umeleckých diel. Práve tu vznikla po prvý krát myšlienka, že ľudia sú schopný vládnuť si samy, práve tu boli položené základy hlavných vedných odborov a práve na tomto mieste vznikli tak úžasné a skvostné umelecké diela, ktoré nám svojou nadčasovosťou poskytujú estetický pôžitok do dnešných dní. Vznikla tu naozaj výnimočná kultúra s úžasným pohľadom na svet a človeka, ktorej myšlienky ešte aj dnes vzbudzujú vášne či diskusie a napriek tomu, že sa domnievame, že už o nej máme dostatočné množstvo poznatkov ešte stále pre nás tento kúsok zeme ostáva tak trochu zahalený tajomstvom.

Našťastie pre nás sa niektoré z týchto skvostov, ktoré nám grécka kultúra poskytla zachovali dodnes a dokazujú veľkoleposť, ambicióznosť a dramatičnosť vtedajšej kultúry a môžu poslúžiť ako historické pramene pre ďalšie a ďalšie generácie. Ako to však býva každej vyspelej civilizácii muselo niečo predchádzať a niečo po nej aj nasledovať. V tomto cykle článkov sa preto dostaneme od prvých gréckych osídlení, cez archaické a helenistické obdobie až po Byzanciu a stredovek. A na začiatok nemôžem neodcitovať výstižný pohľad Vojtecha Zamarovského na grécku situáciu, tak ako to píše vo svojom Gréckom zázraku: “Grékov nebolo nikdy mnoho, dnes je ich snáď viac ako kedykoľvek v antike. Stali sa však veľkým národom pred tvárou dejín.“


Súčasná politická mapa Grécka


Mapa antického Grécka

-pokračovanie-

Kristína Rašlová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


marec 24, 2015 23:56 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top