Obrázok používateľa CEZ OKNO
GRÉCKO VII: Pella

„Za menej ako štyri roky premenil (Filip II.) Macedóniu zo zaostalého a primitívneho kráľovstva na jeden z najmocnejších štátov Gréckeho sveta...“
Peter Green

Pella sa nachádza v dnešnom severnom Grécku medzi riečkami Axios a Haliacmon pri pohorí Bermion. Predstavovala hlavné mesto Macedónskej ríše a názov pochádza pravdepodobne z macedónskeho výrazu pre kameň. Mesto bolo založené roku 399 pred Kr. kráľom Archelaom I., dovtedy bolo hlavným mestom Aigai, ktoré je známe vďaka hrobkám macedónskych kráľov.


Až za vlády Filipa II. a Alexandra III. sa Pella stala významnou metropolou a kultúrnym strediskom. Ráz mesta zdôraznilo budovanie bohatých a luxusných súkromných domov v dórskom alebo iónskom štýle, ktoré boli zostavené do štvorcovej siete podľa slávneho Hippodamovho plánu. Môžeme tu rozlíšiť dva typy domov a to domy s vnútorným peristylom k najznámejším patrí Dionýzov dom s úchvatnou mozaikou zobrazujúcou Dionýza jazdiaceho na panterovi alebo domy s tkz. pastas (typ stĺporadia).

Prítomnosť veľkého množstva atickej keramiky nám dokazuje blízke vzťahy s Aténami v prvej polovici 4. storočia pred Kr.

Mesto obohnané tehlovým múrom bolo veľmi dobre organizované. Nachádzali sa tu okrem iného fontány, kúpele, verejné a súkromné budovy a rovnako tu fungoval výborne premyslený systém kanalizácie. Srdcom mesta bola Agora – centrum verejného života, ktorá patrila k jedným z najväčších v antickom svete. Tu sa nachádzal chrám Matky bohov a chrám Afrodity ako patróniek mesta a jeho obyvateľov a samozrejme dôležitú úlohu zastával palác.

Monumentálny palácový komplex sa rozprestieral na ploche 60 tisíc m2 v severnej časti mesta. Pozdĺž južnej časti sa rozprestierala zastrešená galéria či veranda, z ktorej bolo vidieť nekonečné okolité pláne a Termický záliv. Významné zastúpenie majú aj mozaiky, z ktorých najznámejšie ako Únos Heleny alebo Amazonomachia (boj amazoniek) sú umiestnené v Archeologickom múzeu v Pelle.

V 2. storočí pred Kr. bola Pella ovládnutá Rimanmi a jej význam poklesol, avšak svoju funkčnosť si mesto udržalo až do 1. storočia.


Pella


Pella – palác


Pella – ulice


Terakotové potrubie


Mozaika

-pokračovanie-

Text a foto: Kristína Rašlová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


júl 04, 2015 23:50 popoludní

 

 

Top