Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pověst o Prométheovi

Prométheus. Moudrý a vychytralý, lstivý bůh, otec lidí. Potomek božských synů Titánů… Když byla stvořena Země, Prométheus toužil, aby byla obývána tvory jemu podobnými. Podle svého obrazu stvořil z hlíny a vody člověka a jeho výtvor byl podoben bohům - jemu samotnému, a Athéna mu vdechla rozum - probudila v něm vědomí. První lidé žili jako děti, bez starostí i bez cíle. Jejich otec je učil všemu užitečnému a pod jeho vedením jeho děti vybudovali vyspělou společnost...

Nakonec dokázali dobývat ze země různé rudy a brzy naplnili svá města zlatem. Naučili se od něj mořeplavectví a jiným druhům dopravy. Naučili se dosahovat dlouhého věku a stálého zdraví.

Bozi se na to dívali se zájmem a s obavami. Vládce Zeus Prométhea vyzval, ať podřídí lidi jeho vládě, ať lidi naučí uctívat bohy a být jich poslušni. Lstivý Prométheus, šibal, však své lidi nechtěl podřídit Diovi a oklamal ho chytrou lstí: Diovi totiž obětovávali jen horší část svých obětin, přestože navenek vypadala lépe, a tu lepší si nechávali pro sebe. Vládci byli poslušni jen naoko a svou svobodu si ponechávali neporušenu a dál nedbali bohů. Zeus rozhodl, že lidem musí být uzmut jejich zdroj síly-uhasil jejich oheň.

Soucitný Prométheus toužil oživit své stvořené děti, protože si je zamiloval. Nechtěl, aby zůstali na věky nevědomými stíny. Udělal tedy věc, kterou zpřevrátil dosavadní řád, provedl šíleně odvážný kousek: Vzal Diův oheň a přenesl ho do svého světa. Lidé opět procitli a světlo jim otevřelo oči zmožené tmou.

Bůh Zeus však zuřil. V podstatě vyhlásil válku lidem.

Nejstrašnější odplata, kterou tento rozlícený Bůh vymyslel, …bylo poslat na Zemi ženu. Byla moc hezká a jmenovala se Pandoré. To bylo pro pozemské muže holé neštěstí! Prométheovi lidé byli strašlivě potrestáni a on samý byl přikován ke skále tvrdými pouty a mučen Diovým orlem. Hrdý Prometheus však snášel vězení a mučení a nepodrobil se. I jeho lidé vzdorovali nebeskému Bohu a jeho moci (lidé kdysi bývali velmi hrdí a svobodomyslní).

Prométhea osvobodil až po tisíci létech jiný božský syn Herakles. Prometheus však již zůstal na Zemi, alespoň však již nebyl mučen.

Toto je pověst o příteli a otci lidí, který se nepokořil před bohy, a věrně bojoval za svůj lid.

Jeho tradiční zobrazování je v podobě krásného muže s pochodní v ruce.

Zcela jistě by měla být povinnou literaturou. Znalost své minulosti a historie je přeci důležitá, ne?

A ještě jedna věc: Naděje pro lidstvo je skryta v Pandořině skříňce.

Ladislav Zelinka

Zdroj: http://thovtovamoudrost.webgarden.cz/


Súvisiace:

Pôvod ľudstva
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/povod-ludstva


február 08, 2012 21:41 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top