Obrázok používateľa CEZ OKNO
HĽADANIE ŠAMBALY

"Nikdy sa necítiac celkom doma tu na úrovni zeme, naše duše vyburcujú neutíchajúce pocity zvnútra, posúvajúc nás vždy dopredu v životnom hľadaní iluzórnej Šambaly alebo toho, čo Západný svet nazýva El Dorado či Šangri La..."


Tam leží svet ukrytý
Tam leží svet ukrytý,
Záhadný, neznámy, a zakázaný.
Kde prebývajú entity s technológiami nad naše chápanie,
V tejto inej dimenzii, vedomosti zachovávajú pred nami ukryté.

Budú pravdy niekedy odhalené?
Zemské sily moci a nenásytnosti chcú navždy zapečatené,
Zakázané vedomosti pre vedenie vojny ovládať.

Keď ľudstvo pochopí,
Používanie vedomostí získaných z týchto zvláštnych krajín.
Pre výhodu ľudstva,
Potom nájdeme vchod do ich sveta.

Frank Scassellatii


Úvod

Nikdy sa necítiac celkom doma tu na úrovni zeme, naše duše vyburcujú neutíchajúce pocity zvnútra, posúvajúc nás vždy dopredu v životnom hľadaní iluzórnej Šambaly alebo toho, čo Západný svet nazýva El Dorado či Šangri La...

Šambala je rajom, kde sa môžu splniť naše vlastné sny. Väčšina sa vysmieva predstave mytologického kráľovstva Šambaly ako rozprávke alebo mýtu, ale sú iní, vrátane mňa, ktorí zvažujú tú možnosť, že táto predstava raja môže skutočne existovať.

Toto magické kráľovstvo sa odhalí len tým, ktorí veria a majú čisté srdce. Čo to znamená? Znamená to, že čitatelia musia odložiť svoje tradičné viery z minulosti a otvoriť svoje mysle a srdcia možnostiam neviditeľných svetov nad našimi zmyslami reality. Západný svet je podmienený spôsobu „najprv vidieť a potom uveriť“, ale pri „Hľadaní Šambaly“ musíte najprv uveriť.

Zlatý vek je teraz nad nami. Tajomstvá a proroctvá Šambaly otvárajú naše oči k tomu, čo je pred nami. Tieto tajomstvá a proroctvá ustanovia tému mojej najnovšej knihy, „Hľadanie Šambaly“.

Mary Sutherland

Kapitola prvá

Proroctvá o Šambale

Šambala je súčasťou pamäte našej duše, takže je vložená do našeho kolektívneho vedomia. V priebehu Vekov sa po celom svete odovzdávali príbehy o tomto mytologickom kráľovstve.

Mýtický raj Šambaly, o ktorom sa niekedy uvažuje, že je v paralelnom svete alebo dimenzii, je krajinou tisícov mien:

• Hinduovia ju nazývajú „Paradeša" alebo „Aryavarša", krajina, z ktorej pochádzajú Védy
• Buddhisti „Šambala"
• Číňania ju poznajú ako „Hsi Tien", Západný Raj Hsi Wang Mu, Kráľovská Matka Západu
• Rusi ju poznajú ako „Belovodje" a „Janaidar"
• Kresťania "Záhrada Edenu"

V ezoterickej literatúre sa stala známou ako „Šangri-La", „Agartha" alebo „Krajina Žijúcich".

Má meno:

• „Zakázaná Krajina"
• „Krajina Bielych Vôd"
• „Krajina Vyžarujúcich Duchov"
• „Krajina Žijúceho Ohňa"
• „Krajina Žijúcich Bohov"
• „Krajina Zázrakov"

Väčšina ezoterických tradícií ju považuje za pravé centrum planéty, svetovú duchovnú zásobáreň energie a srdce bratstva adeptov.

Nazvite ju, ako chcete, ale dovoľte, aby bola opísaná ako domov pre nesmrteľníkov; miesto, kde je známa Vôľa Boha; nebeské kráľovstvo, ktoré drží náš pravý osud. Je to naša minulosť. Je to naša budúcnosť a existuje v našej prítomnosti.

Čo je hore, tak má byť dolu. Práve tak, ako sme duálni v povahe, taká je naša krásna Šambala. Existuje v našej fyzickej ríši, v našej duchovnej ríši a je ukrytá v paralelnej dimenzii.

Šambalu poznajú Kelti ako mystický „Avalon”, ukrytý v hmlách ilúzie. Kedysi náš domov, teraz prevažne zabudnutý okrem našich snov, naša duša tam stále chodí kvôli liečeniu a oživeniu. Je krajinou bez času, plná sily a mystérií, ponúkajúc osvietenie cestujúcemu, ktorý má dostatok šťastia, aby vstúpil do jej brán.

Mája, Bohyňa Ilúzie, nám poskytuje kľúč pre odomknutie svojich dvier.

„Najprv si musíte spomenúť, nájsť kľúč a potom utiecť”.

Svet je labyrint a zopár ich nájde východ, ale pre hľadajúceho pravdu je vchod do Šambaly možným.

Jej cesta je archaická, ale vyskúšaná, otestovaná a pravdivá.

Najprv si potrebujeme spomenúť, prečo sme tu. Že naša existencia na tejto zemskej úrovni nie je ničím len ilúziou... alchemické laboratórium transmutácií. Je to práve tu, kde sa pripravujeme na náš osud... osud mimo ilúzie Máji.

Využívajte svoj čas na tejto úrovni múdro, odstraňujte starú karmu a učte sa vážiť si životné lekcie.

Ľudia z Tibetu a Mongolska veria, že Šambala je skrytým kráľovstvom s komunitou, kde žijú dokonalé a polo-dokonalé bytosti, vedúce evolúciu ľudstva. Je bránou medzi fyzickým a duchovným svetom, ukrytá pred neveriacimi prostredníctvom psychickej bariéry. Pod krajinou Šambala leží jaskynné podsvetie...

Jeho vrchol je vyrovnaný s kruhovou konšteláciou Ursa Major, Siedmimi Hviezdami, ktoré obkolesujú Pól.

V priebehu našej histórie sa ľudia snažili nájsť túto ríšu kozmickej harmónie, ukrytú v závojoch Avalonu. Doslovne sa pokúšali priniesť nebo na zem vybudovaním chrámov a pyramíd v centre ich miest, aby fungovali ako vzory tohto raja.

Sumeri postavili chrám, ktorý sa nazýval „Dom Hory“ a poznali ho ako „spojivo neba a zeme“. Centrálna os spájala nebesá, podsvetie a ľudský svet. Sedem vrstiev viedlo hore k svätyni jeho vrcholu, ktorý odzrkadľoval legendu o siedmich bránach dolu do podsvetia. „Čo je hore, tak má byť aj dolu“.

Glastonbury v juhozápadnom Anglicku bolo kedysi jedným z týchto kozmických centier.

Vrchol zvláštne tvarovaného vrchu Glastonbury Tor je miestom posvätnej svätyne slúžiacej stredovekej cirkvi.


Podľa miestnych legiend je tu umiestnený vchod do Annwn, čo je britský/waleský názov pre Podsvetie.

Počas nedávnych rokov sa odkryl dôkaz sedemvrstvového labyrinu obkolesujúceho Tor, od základne po vrchol. Táto oblasť bola často navštevovaná ako miesto sily, vracajúc sa až do Doby bronzovej a ďalej.

Šambala sa považuje za zdroj Kálačakry, ktorá je najvyššou a najezoterickejšou vetvou Tibetského mysticizmu. Podľa proroctva Kálačakra Tantry stráži najvyššie múdrosti línia osvietených kráľov po dobu, kedy sú všetky duchovné hodnoty vo vonkajšom svete stratené vo vojnách a deštrukcii.

V tom čase vyjde veľký kráľ von z kráľovstva Šambaly, aby porazil sily zla a ustanovil Zlatý Vek.

Proroctvo o Šambale nám poskytuje náznak ohľadom príchodu Zlatého Veku. Bude 32 kráľov, každý bude vládnuť počas 100 rokov. Ako ich vlády pominú, podmienky sveta sa zhoršia. V nasledovaní moci vypuknú vojny.

Materializmus porazí duchovnosť a rozšíri sa po celom svete. Potom sa „barbari“ nasledujúci túto ideológiu moci a materializmu zjednotia pod jedným zlým kráľom, predpokladajúc, že už nezostalo nič, čo by si podmanili. Keď nastane tento čas, zdvihnú sa hmly, aby odhalili ľadové hory Šambaly.

Uvidiac zasľúbené zeme Šambaly, barbari potom na Šambalu zaútočia s obrovskou armádou vybavenou strašnými zbraňami.

32. kráľ Šambaly, Rudra Čakrin, „Ten Nazlostený s Kolesom“, povstane zo svojho trónu a povedie mocné vojsko proti útočníkom a zničí armádu barbarov.

Po víťazstve v boji vláda Šambaly pokryje svet, prinesúc ten najväčší Vek všetkých čias. Jedlo bude rásť bez práce, nebudú žiadne choroby ani chudoba, nenávisť a žiarlivosť nahradí láska a Veľkí Svätí minulosti sa vrátia do života, aby učili pravej múdrosti Vekov.

Rudra Čakrin je známy ako „Čakravartin“ alebo „vlastník kolesa“. Toto koleso je predpokladane kolesom zo železa, ktoré padá z oblohy, aby zaznačilo začiatok jeho vlády. Niektorí môžu vidieť toto „koleso zo železa padajúce z oblohy“ ako metaforu, kde iní môžu mať na to celkom doslovný pohľad ako na Mimozemskú Loď.

V Kálačakre je možné nájsť potrebné učenie poskytnuté pre prípavu predpovedanej vojny. Nájdeme v nej „psychológiu invázií“ a detailné pokyny ohľadom toho, ako vybudovať rôzne stroje na odvrátenie útočníkov. Sväté texty pokračujú a hovoria, že Temná Doba bude trvať až do roku 2424 po Kristovi, kedy sa v Indii začne „veľká vojna“.

Ľudskú rasu zachránia pred totálnym zničením armády Šambaly, jazdiac na „lietajúcich koňoch“ a „lodiach, ktoré lietajú vo vzduchu“. Toto by opäť mohli byť metafory, ale dozvedám sa viac podľa textov popisujúcich UFO.

Existujú sväté texty tiež nazývané „termy mysle“, ktoré sú ukryté v mysliach ľudstva. Tuším, že sú uložené v našej DNA, ako nevyužité spomienky.

„Termy mysle“ nám budú uvoľnené prostredníctvom meditácie a/alebo stavov spánku. Bolo predpovedané, že niektorí z objaviteľov týchto textov sa skutočne prebudia zo spánku so stranami „fyzicky“ v rukách.

Ktokoľvek, kto má vedomosti o fenoméne aportácie*, si uvedomí, že toto sa predsa deje.

* Zažila som aportáciu druhov pred vyše desiatimi rokmi, keď som žila v Arizone. Jedného rána som sa prebudila zo spánku, držiac malý kryštál, ktorý som sama fyzicky priniesla zo svojho sna, keď som bola vo Veľkej Sieni Múdrosti. Jestvujú podobné príbehy, ktoré nám hovoria, že jednotlivci schopní navštíviť Šambalu v meditatívnom stave sa podobne vracajú s fyzickými objektmi, ktoré predtým neboli na zemi známe.

- pokračovanie -

Referencie

• Nicholas Roerich, Shambhala: In search of the new era, Rochester, VE: Inner Traditions, 1990, p. 213.
• Victoria LePage, Shambhala: The fascinating truth behind the myth of Šangri-La, Wheaton, IL: Quest, 1996, pp. 14, 41, 48-9
• David Hatcher Childress, Lost cities & ancient mysteries of South America
• H. P. Blavatsky, Isis unveiled
• Bruce A. Walton, A guide to the inner earth
• Wm. Michael Mott, Caverns, cauldrons, and concealed creatures
• Frank Waters, Book of the Hopi

Mary Sutherland

Jún 2003

Z webovej stránky LivingInTheLight

Zdroj: http://www.livinginthelightms.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Šambala
http://cez-okno.net/sambala


jún 05, 2013 18:17 popoludní

 

 

Top