Obrázok používateľa CEZ OKNO
HĽADANIE ŠAMBALY III.

Veľká je viera v Kráľovstvo podzemných ľudí. Sú chýry, že je to podzemná sieť jaskýň a tunelov pod celou Strednou Áziou, s mnohými priechodmi vyžarujúcimi z duchovnej osi Šambaly. Podľa populárnej viery existujú početné tajné podzemné priechody pod Indiou, ktorých vchody strážia elementáli, čo predpokladá tvar skál alebo iných prírodných znakov.


Podľa H. P. Blavatskej, Stredná a Južná Amerika je popretkávaná dlhými, mysterióznymi tunelmi, z ktorých niektoré prechádzajú stovky míľ, od Kolumbie na severe cez Peru a Bolíviu do Čile na juhu, a do Amazonskej džungle na východe. Len niekoľko sekcií týchto tunelov bolo doteraz objavených.

Pokračuje a hovorí, že jestvuje nesmierny tunel prebiehajúci z Cuzca do Limy v Peru, a potom sa rozširujúc južne do Bolívie. V Egypte, rozsiahlom podzemnom svete sa tradične verí, že sa rozširuje z katakomb Alexandrie do Thébskeho údolia Kráľov. Podzemné krypty Théb boli známe ako hadie katakomby, had symbolizujúci staroveké múdre náboženstvá.

Pôvodní Američania veria, že ich predkovia pochádzajú zo Zeme, potom ako hadi našli útočište v jaskyniach, aby unikli minulým kataklyzmám. Indiáni Čerokí hovoria o podzemnom svete oveľa viac ako o vlastnom, s horami, riekami, stromami a ľuďmi.

Aztékovia hovoria, že ich predkovia pochádzajú z krajiny nazývanej Aztlan, a že po úniku pred jeho zánikom skončili v jaskyni nazvanej Čikomoztok, alebo Sedem Jaskynných Miest zo Zlata, kde žili predtým, ako sa objavili na povrchovom svete.

Mexický poloboh Votan popisuje podzemný priechod, „hadí otvor“, ktorý prebieha pod zemou a končí sa pri koreni nebies; on samotný mal povolený vstup, pretože bol „synom hada“.

Indiáni Hopi zachovávajú svoje rituály v podzemnej komore známej ako kiva na počesť života svojich predkov vo vnútornom svete. Veria, že bola postupnosť štyroch svetov. Prvý svet bol zničený ohňom, druhý posunom pólov a tretí zaplavením. Niektorí vyvolení ľudia boli zachránení pred pohromami, ktoré zničili prvé dva svety útekom do podzemia, a niektorí prežili zničenie tretieho sveta a niektorí prežili zničenie tretieho sveta, tým že sú zapečatení vnútri dutých skál.

Indiáni Pima tiež hovoria o poplachu v našom svete prostredníctvom špirálového otvoru, ktorý bol vyvŕtaný do zemského povrchu. Legendy o pôvode predkov v podzemných krajinách sa tiež nachádzajú v Afrike a Austrálii.

Austrálski Aboriginovia veria, že ich predkovia vyšli von zo zeme cestujúc krajinou a vytvoriac potom nové kmene:

„... napokon odišli ponad okraje svojho územia, alebo išli znovu dolu do zeme“.

Podľa národných tradícií Súostrovia Karolín, Papui Novej Guinei, a Malajzie v pradávnych dobách odišla podzemná rasa obrov do podzemia.

Raz sa obyvatelia strateného kontinentu Chamat „objavia a prerobia svet“. Pôvodní obyvatelia Trobiandských ostrovov veria, že ich predkovia sa vynorili z podzemnej existencie cez špeciálny otvor. Kmene v Bengálsku a Barme tiež veria, že ich predkovia sa objavili z podzemného sveta...

Teozofická spoločnosť verí, že Šambala je sídlom pre Bratstvo Adeptov. Šambala vysiela poslov a učiteľov, aby pracovali medzi ľudstvom pre pokrok v duchovnom raste.

Obklopená akašickým závojom, teozofisti tvrdia, že má tu na zemi niekoľko umiestnení. Jedno umiestnenie je „situované vo vysočinách Ázie, niekde smerom na západ meridiánovej línie prechádzajúcej cez Lhassu“'. Dávno predtým bola táto lokalita posvätným ostrovom v rozsiahlom vnútrozemskom mori Strednej Ázie, známom ako „priepasť učenia“ alebo „more vedomostí“, a bolo dostupné prostredníctvom podzemných priechodov. Podľa tradície, toto miesto existuje do dnešných dní ako oáza obkolesená púšťou Gobi.

Druhým umiestnením je Hora Meru alebo Sumeru. Je to severný pól zeme, ktorý takto nebol zvolený kvôli svojim geografickým vlastnostiam, ale kvôli svojej astrologickej polohe. Je to mýtický severný pól, geograficky identický so severným pólom zeme, ale mysticky celkom odlišný.

Teozofická literatúra tiež uvádza, že jestvuje dokonca vyššia Šambala situovaná v Slnku, a že všetky tieto rôzne lokality sú obývané triedami entít, s ktorými je ľudská rasa duchovne a intelektuálne prepojená.

V Hinduistickej mytológii je Meru mystická hora v centre sveta, kde sídli Indra, kráľ bohov. Avšak, tak aby sa to nepoplietlo, Meru má vlastne v skutočnosti niekoľko rôznych významov, zahŕňajúc Horu Meru v Ázii, severný geografický pól, severný nebeský pól, zemskú os otáčania, svetovú os spájajúcu zem s vyššími ríšami, a mozgovo-miešnu os ľudského tela... Egypťania, Akkadčania a Indiáni tiež veria, že Meru má svoju opačnú stranu.

Arktické Meru, známe ako Sumeru, je miesto, kde prebývajú bohovia a Antarktické Meru, známe ako Kumeru, je miestom, kde prebývajú démoni.

O Meru, Olympe Indiánov, sa hovorí, že je situované v centre zeme. Je chránené plazmi, ktoré „strážili vchod do ríše Tajných Vedomostí“. Je to „krajina požehnania“ skorších védických čias.

Okultné učenia „umiestnené v každom centre severného pólu, poukazujúce na miesto prvého kontinentu na našej zemi po stuhnutí zemegule. V starovekom astronomickom texte Surja-Siddhanta, je Meru popísané ako:

„prechádzajúce cez stred zemegule, a vystupujúce na každej strane.“

Tá druhá strana, ako veria americkí Indiáni Hopi, je posvätná Čierna Mesa.

H. P. Blavatsky hovorí, že Meru nie je:

„úžasná hora v strede alebo centre zeme,
...ale jej korene a základy sú v tom strede, Hoci je to samotný ďaleký sever. Toto ho spája s „centrálnou krajinou“, ktorá nikdy nezanikne."

Pokračuje:

„Podľa Tibetskej tradície je Biely Ostrov jedinou lokalitou, ktorá uniká všeobecnému osudu iných dwip a nemôže ho zničiť oheň ani voda, pretože – je to ´večná krajina´...
Zem je poháňaná dávajúcou elektromagnetickou energiou.
Táto energia (krv matky zeme) je distribuovaná prostredníctvom tela cez žily, ktoré nazývame Leyove línie (http://www.cez-okno.net/leyove-linie, pozn. red.), dávajúc život všetkému. Srdce, ktoré pumpuje krv, sa nachádza v „centre“ alebo „strede“ zeme...
Tá, ktorá sa stará o Zem, Šambala, je popísaná ako hlavné centrum sily s pomocnými centrami roztrúsenými po zemeguli, spojenými podzemnými priechodmi. Neznámi životom ľudí povrchu sú to ľudia, ktorých stvorili „bohovia“. Neznámi pre ľudí na povrchu žijú ľudia, ktorých stvorili bohovia“.

Podľa chaldejského záznamu Stvorenia:

„Ľudské bytosti... veľkí bohovia stvorili, a v zemi bohovia pre nich stvorili príbytok. V strede zeme vyrástli a stali sa veľkými, a v zvýšenom počte, Sedem kráľov, bratov tej istej rodiny...“

Iránska, indická, čínska, škandinávska, indiánska, majská a aztécka literatúra tiež odkazujú na civilizácie Vnútornej Zeme (http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem, pozn. red.), Šambaly.

Japonci tiež majú Šambalu, ktorú nazvali „Ostrov stuhnutej kvapky". Je situovaný „na vrchu gule“, ale zároveň „v centre zeme“. Jeho prvý strešný stĺp bol zemskou osou, a nad ňou bola os klenby nebies.

Číňania aktuálne popisujú svoju predstavu Šambaly ako Centrum Zeme, priamo pod nebeským palácom Šang-te, vyhlasujúc, že je to Severka. Nazývajú ju tiež „Palácom Centra“.

Egypťania umiestnili svoju Ta Neter, alebo Krajinu Bohov, na extrémny Sever.

Vezmime do úvahy Legendu o Santa Clausovi alebo Svätom Nickovi. Hoci je dávno zabudnuté zdôvodnenie, ktoré je za tým, naše deti stále posielajú listy Santovi adresované na Severný Pól.

Sever Himalájí je verziou Šambaly, Uttarakuru alebo severného Kuru.

Je popísaná ako blažená krajina mudrcov, ku ktorým Ardžuna, bojovný princ z Bhagavad-Gíty, cestoval a hľadal osvietenie. Stromy s magickým ovocím dávali nektár nesmrteľnosti. Je to jedna zo štyroch oblastí obklopujúcich Horu Meru a je domovom Siddhov, osvietených jogínov známych svojimi zázračnými silami.

Grécka mytológia má tiež svoju vlastnú verziu Šambaly. Grécka mytológia nám predstavuje, čo je známe ako Hyperborejská krajina. Krajina večného leta a obľúbený domov Apolla...

Podľa Orfikov, Ostrov Elektris, sídlo bohov, leží pod pólovou hviezdou v najvzdialenejších vodách Tethys.

Mandeanskí Gnostici verili, že ideálna zem s večným svetlom bola domovom božskej rasy super ľudí. Toto bolo oznámené ako situované na Severe, oddelené od nášho sveta vysokou horou z ľadu.

Avestanský výraz „Airyanem Vaejah“ označuje historickú zem Áryjcov-Iraniánov. Predpokladá sa, že je nie je umiestnená v žiadnej zo siedmich klím zeme, ale v centre centrálnej zóny, v ôsmej klíme.

Bolo to tam, kde „prvý človek“ dostal príkaz skonštruovať vara, alebo ohradu, kde by sa zhromaždili najrozvinutejší ľudia, zvieratá a rastliny, aby sa zachránili pred smrtiacou zimou rozpútanou prostredníctvom démonických síl (nukleárna zima privedená atómovou vojnou), aby mohli jedného dňa prebudovať svet.

Tento vara alebo raj mal bránu a luminiscentné okná, ktoré utajovali skryté svetlo vnútri. Bol osvetlený nestvorenými a stvorenými svetlami.

Tento vara je s najväčšou pravdepodobnosťou vesmírnou loďou.

- pokračovanie -

Referencie

• Nicholas Roerich, Shambhala: In search of the new era, Rochester, VE: Inner Traditions, 1990, p. 213.
• Victoria LePage, Shambhala: The fascinating truth behind the myth of Šangri-La, Wheaton, IL: Quest, 1996, pp. 14, 41, 48-9
• David Hatcher Childress, Lost cities & ancient mysteries of South America
• H. P. Blavatsky, Isis unveiled
• Bruce A. Walton, A guide to the inner earth
• Wm. Michael Mott, Caverns, cauldrons, and concealed creatures
• Frank Waters, Book of the Hopi

Mary Sutherland

Jún 2003

Z webovej stránky LivingInTheLight

Zdroj: http://www.livinginthelightms.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Šambala
http://cez-okno.net/sambala


november 24, 2013 22:37 popoludní

 

 

Top