Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hladovka a sebapoznanie

V minulosti ma zopár nadšencov požiadalo, aby som im pomohol prejsť procesom hladovky. Neskôr sa k nim pridali ďalší, tak začiatkom marca sme 14-ti absolvovali 10 dňový sebapoznávací pobyt so 7 dňovou hladovkou v horách Gaderskej doliny. Hladovka je zaujímavý proces, kde sa môže hladujúci dotknúť troch zo základných atribútov života. Atribútov, ktoré počas života stretávame v rôznych formách a funkciách. Cyklus, očista a zastavenie sa. V terminológii hladovania tieto procesy voláme anabióza, autolýza a acidóza.Anabióza

Anabióza sa skladá z dvoch slov ´ana´ a ´bios´. Opak života. Ak chceme cítiť život alebo ho aspoň trochu sledovať, tak je proces anabiózy presne ten, ktorý nám v tom pomáha. Podobne ako nám pomáha vidieť svetlo, keď poznáme tmu. Príroda a často len v minulosti aj ľudia prirodzene zažívajú proces anabiózy v hladovke daný cyklom zmien, ktoré sa dejú na Zemi. Striedaním ročných období a tým „hojných“ a „hladných“ mesiacov. V prírode sa často stáva, že sa zvieratá nedotknú ani malého množstva jedla, aby netrpeli podvýživou a boli dobre pripravený na obdobie „hojnosti“. Z pohľadu ľudstva sa mi ukazuje, že ak sa dostalo do období, kde prirodzene anabióza nenastávala, tak prišla „zvonku“ - „zvrchu“. Boli to často obdobia plnosti a hojnosti. Spomeňme si na obdobia konca Starého Egypta alebo začiatku stredoveku alebo začiatku novoveku. Prirodzený dotyk s anabiózou môže prispieť k tomu, aby sme tento opak života nemuseli zažívať v epidémiách, chorobách alebo vojnách. Podobne to môže platiť aj na jednotlivca. Ak nezažívame dotyky s „opakom života“, tak sa k nám skôr či neskôr môžu dostaviť.

Autolýza

Autolýza inak povedané aj rozklad a rozpad. V procese hladovky je to rozpad všetkých nepotrebných buniek a tkanív, ktoré sa v tele nachádzajú. Očista počas hladovky spočíva práve v tomto procese, kde telo prechádza na stravovanie samého seba. V tomto sa hladovka líši od procesov podvýživy (prijímanie malého množstva jedla), kde telo neprejde na spotrebovanie seba, takže trpí nedostatkom. Pri hladovke naopak spotrebovanie vlastných buniek a tkanív poskytuje telu dostatočné množstvo výživy a potravy. Najprv sa spotrebúva tuk a nepotrebné tkanivá a až neskôr (desiatky dní hladovania) prechádza telo k svalom a vnútorným orgánom.

Acidóza

Acidóza inak povedané aj pokles Ph v tele. Jeden s najdiskutovanejších procesov, ktorý sa počas hladovky vyskytuje. Možno aj preto, lebo je to priblíženie sa k výraznej zmene (zastaveniu sa), ktorej naša psychika vždy dáva veľkú pozornosť. Dotknúť sa ozajstnej prítomnosti to je proces acidózy. Asi by sa dalo povedať, že z pohľadu tela a psychiky je toto najžiadanejší proces počas hladovky. Pri poklese Ph v tele prebieha zastavenie všetkých hnilobných procesov, ktoré sú veľmi citlivé práve na Ph. Všetky zápaly, boje, plesňové procesy, hniloba dostáva „reset“, kde následne môže nastať proces obnovy nových prirodzených procesov v organizme.

Opätovný návrat k strave

Pri opätovnom návrate k strave pre mňa platí „pravidlo dojčaťa“. Tráviace ústrojenstvo, telo a psychika je podobne nastavené, ako to má nastavené novonarodené dieťa. Preto aj strava by mala byť prispôsobená tomuto pohľadu. Ak hladujeme 7 dní, tak si rozbeh rozdelíme tiež na sedem dní a každý deň je ako 2 mesiace života novorodenca. Materské mlieko je nahradené rozmixovaným zeleninovým vývarom. Postupne sa pridávajú ďalšie zložky podľa toho ako „dieťa“ rastie. Bezlepkové obilniny, lepok, ovocie, cukor, tuk a podobne. Nakoniec ako staršie „ročné dieťa“ môžeme na 8 deň po hladovke jesť skoro všetko v množstvách, ktoré nám naše ústrojenstvo dovolí.

Sebapoznávací pobyt s hladovkou

Sebapoznávací pobyt bol rozdelený na jeden a pol dňa prípravy na hladovanie, hladovku a jeden deň prípravy na jedlo. Príprava spočívala v znížení objemu žalúdka a vylúčení tuhej stravy. Na jedálnom lístku bola len živá strava v podobe štiav. Hladovka mala dve časti fyzickú a psychickú. Pri opätovnom návrate k strave sme sa držali spomínaného „pravidla dojčaťa“.

Pohľad tela

Okrem vylúčenia tuhej stravy a prijímania len vody (destilovanej-čistej H2O) sme tri procesy, o ktorých som písal vyššie podporili postupmi. Každodenné saunovanie, dlhé prechádzky čistou prírodou, klystír (očista hrubého čreva), očista jazyka. Niektorí sa odvážili robiť derivačný kúpeľ pre očistu tela, prípadne urinoterapiu pre podporu procesu acidózy. Zaujímavosťou bolo, že štvrtine hladujúcich vyšli z hrubého čreva parazity, o ktorých predtým nevedeli. Dokonca jedna pravdepodobne pásomnica, ktorá mala asi 5 metrov (vyšla na dvakrát)...

Pohľad psychiky

Spolu s anabiózou hladovky som v sebapoznávacom pobyte pripravil aj pohľad na anabiózy, ktoré sme mohli alebo zažívali počas života.

Každý deň hladovky ukazoval na jedno dôležité obdobie a dôležitú anabiózu.

1. Počatie – anabióza stretu s hmotou.

2. Pôrod – anabióza stretu s okolím

3. Ranné detstvo – anabióza stretu s podnetmi

4. Detstvo – anabióza stretu s pozornosťou

5. Puberta – anabióza stretu so sebou

6. Dospievanie – anabióza stretu s poznaním

7. Ego – anabióza stretu so smrťou

Deň z pohľadu psychiky bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teórii sme hovorili a jednotlivých témach a v praxi si ich overili cez techniky práce v skupine, arteterapie a tématických konštelácií.

Všetci 14-ti sme hladovku dokončili a niektorí si ju predĺžili na ďalšie obdobie. Môžem povedať, že sme spolu prežili krásnych 10 dní poznávania seba, tela a v neposlednom rade aj chodu tohto vesmíru.

Nezabúdajme, že naplno zažívať život môžeme až vtedy, ak necháme umrieť všetko, čo umrieť má. A na smrť nie je odsúdená len prebiehajúca prítomnosť.

Ing. Patrik Balint

www.regresnaterapia.sk

Prevzaté s láskavým dovolením autora, článok pôvodne vyšiel na www.putnici.sk

Pripravujeme i exkluzívny rozhovor, v ktorom sa zoznámime s prácou Patrika Balinta a jeho skúsenosťami podrobnejšie... nájdete ho na tejto adrese.


Sekcie: 
január 19, 2009 23:51 popoludní

 

 

Top