Obrázok používateľa CEZ OKNO
HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ 3

Když jsem si prohlížel sestavenou tabulku s řadou čísel, stále více jsem byl přesvědčen o tom, že výše popsané výpočty nejsou prostý „číselný blud", ale vyjadřují nějaké velmi důležité zákonitosti, které na světě existují. Je docela možné, že čísla mají sílu, která se v plném rozsahu projevuje tam, v záhadném cizím jemném světě.

Číselná rovnováha Dobra a Zla

Kdo vymyslel čísla? Člověk? Možná, že byla předána skrze podvědomí, někomu v hlavě vznikla v podobě myšlenky, kterou si samolibé lidstvo přisvojilo, když zapomnělo na Boha.

A přece jen se v těchto číslech skrývá nějaká síla, síla zatím ještě neprozkoumaná, kterou pradávní předkové pokládali za hlavní sílu na světě. Jaká je to vlastně síla? Připadá mi, že je to síla myšlení. Fyzikové nadarmo neříkají, že myšlenka je hmotná, k čemu lze ještě dodat, že myšlení je „číselné“.

Myšlenky, jak je známo, bývají dobré a zlé. A také se říká, že na světě existuje rovnováha Dobra a Zla, pouze v boji Dobra se Zlem se rodí poznání a vzestup.

Lidová moudrost říká, že čísla 6 a 9 zosobňují zlo neboli ďábla. Věřím v lidovou moudrost, ale k číslům 6 a 9 bych přidal ještě číslo 3. Proč? Jak už jsem uvedl při analýze podle principu sčítání sum čísla 9, 6 a 3 stojí stranou, majíc jedinečné charakteristiky, které se liší od jiných čísel.

Vyšel jsem z toho a poprosil Taťánu, aby spočítala ve výše uvedené tabulce množství předpokládaných „zlých“ (9, 6 a 3) a „dobrých" (1, 2, 4, 5, 7, 8) čísel v sumách každé číselné řady, tj. těch čísel, která jsou zakroužkována na levé straně (těchto čísel je celkem 36). Vyšlo následující:

„Rovnováha Dobra a Zla!" zvolal jsem.

„To je věc!" vychutnával si to Jurij Ivanovič. „Vždyť je to tak! Stařeny nadarmo neříkají, že..."

„A které z čísel je horší - 3, 6 nebo 9?" zeptala se Taťána a opět přerušila Jurije Ivanovice.

„Myslím si, že nejvíce zlým číslem je 9, potom 6 a potom 3. Devítka třikrát horší než trojka a šestka dvakrát zlejší než trojka," řekl přesvědčivě Jurij Ivanovič.

„Je těžké to posoudit," zamyslel jsem se, „ale celé to má nějaký smysl. Jaký? Možná, že číslo 3 zosobňuje lidské zlo, číslo 6 pozemské zlo a číslo 9 kosmické zlo ne li zlo Onoho světa. Zřejmě ovšem existují nám neznámé zákonitosti, které musí být nesmírně zložité a zároveň geniálně jednoduché. Jak daleko ještě máme k poznání toho všeho!"

„Když jsem pracoval na lince, měli jsme tam jednoho řidiče, jmenoval se Andrej. Och, ten byl zlý, bestie! Pamatuji si na pejska, který na něj štěkal na řetězu, ubil ho k smrti; oči mu tehdy svítily ďábelskou radostí... vypadalo to, že z nich vyskakují samé devítky," pronesl od srdce Jurij Ivanovič.

„Táňo, sečti, prosím tě množství a procento každé z cifer 3, 6 a 9 zvlášť mezi uvedenými 36 čísly, vzniklými sčítáním sum," navrhl jsem.

Taťána se pustila do počítání a po několika minutách řekla: Každé z těchto tří čísel (3, 6 a 9) se nachází v této řadě 36 čísel 6 krát, tvoří 16,66 % pro každé číslo."

„Cože?"

„16,66%. A co?"

„Jemný svět je relativní, nejsou tam metry, kilometry, procenta, jsou tam pouze čísla," řekl jsem rozčileně. „No a co?"

„Vzdálenost mezi Ďábelskou věží a bodem 6666 je 1666 kilometrů, stejně jako bodem 9999. Vyšla nám stejná čísla 1666."

„Stejně i vzdálenost mezi mexickými pyramidami a bodem 6666 je 1666 kilometrů," dodala Táňa.

„To je zajímavé! Vypadá to, že jsou monumenty dávnověku postaveny s ohledem na aritmetické zákonitosti čísel 9, 6 a 3... Neplní tedy pradávné monumenty funkci ničení nebo korekce negativní (zlé) energie na Zemi, zobrazené těmito čísly?" pronesl jsem.

„Přesněji, ničí zlé devítkové, šestkové a trojkové myšlenky," dodal Jurij Ivanovič.

„Copak zlé myšlenky jsou tak hrozné?" řekla překvapeně Taťána.

„Táňo! Spočítej, prosím tě, z označených 36 čísel procento kombinace 6 a 9." Po provedení výpočtů Taťána ukázala popsaný list papíru:

„Analogie pokračuje," řekl jsem emotivně. „6666 kilometrů je číslo apokalypsy a konkrétně vzdálenost mezi horou Kailás a Severním pólem je 3333 kilometrů, což je polovina této vzdálenosti. Nám vyšlo 66,66 % a 33,33 %, tj. stejná čísla v relativní variantě 6666 a 3333."

„Mimochodem," dodala Taťána, „vzdálenost mezi mexickými pyramidami a Ďábelskou věží je také 3333 kilometrů, to je dvakrát 1666 kilometrů." (V tom okamžiku jsem ještě nevěděl, že vzdálenost z Velikonočního ostrova do pouště Nazca je 3333 kilometrů.)

„Zajímavé, zajímavé..." začínal jsem už bědovat.

„Táňo, spočítej kombinace 3 a 6 a taky 3 a 9," poprosil Jurij Ivanovič.

„Tady není co počítat, kombinace 3, 6 a 3, 9 také dají 33,33 % každá z nich. Je to tím, že v řadě sčítání sum z 36 čísel se pouze čísla 3, 6 a 9 objevují šestkrát a všechna ostatní třikrát."

Cítil jsem, že mezi zákonitostmi sčítání sum a geografií monumentů dávnověku na Zemi se začalo rýsovat jakési relativní spojení, přestože toto spojení bylo zatím ještě mlhavé a přízračné. Nicméně stále více jsem se utvrzoval v myšlence o antihříšné roli pyramid a pradávných monumentů, která se uskutečňuje s pomocí zvláštních matematických zákonů v jemném relativním světě neboli světě myšlenek.

„Jestliže jsou pyramidy a pradávné monumenty schopny nějakým způsobem ničit negativní psychickou energii (neboli zlé myšlenky)," přemýšlel jsem, „pak musí existovat nějaký matematický mechanismus, který vede k číslu 0, tj. číslu ničení. Jaký?"

Násobení čísel součinů

Snažili jsme se v tom nějak vyznat a provedli jsme matematické operaci s použitím dělení, odčítání a násobení. Při dělení a odčítání nic nevyšlo, ale při násobení jsme získali zajímavé výsledky.

Nebudu čtenáři motat hlavu s tabulkou násobení čísel součinů u každého čísla podle stejného principu, který jsme použili při sčítání sum řad jedno, dvou a tří stejných cifer. Řeknu pouze principy.

Pokud vynásobíme čísla v řadě mezi sebou a dále vynásobíme číslice získaného součinu mezi sebou a budeme-li v tom dále pokračovat, pak dříve nebo později získáme základní číslo. Například 5x5x5=125; 1x2x5=10; 1x0=0 nebo 3x3x3x3=81; 8x1=8.

Analýza všech 36 čísel, získaných při násobení čísel součinů, ukázala následující. V 9 případech (25 %) vyšla 0, ve 21 případech (58,33 %) „dobrá" čísla 1; 2; 4; 5; 7 a 8 a v šesti případech 16,66 %) „zlá" čísla 3, 6 a 9.

„Oho! Opět vyskočilo číslo 1666," řekl Jurij Ivanovič. „A opět je spojeno se ,zlými' čísly 3, 6 a 9, a opět tane na mysli vzdálenost mezi Ďábelskou věží a bodem 6666 nebo bodem 9999. Ale teď vyskočilo při násobení čísel součinů, stejně jako při sčítání sum. Relativita je relativita, to není absolutnost! V relativitě je všechno stejné, ať procenta, kilometry, milimetry nebo parseky. V relativním světě je potřeba pouze v hlavě probírat čísílka a můžeš se objevit současně na Měsíci i na Marsu i uvnitř nějaké molekuly nebo atomu. Je určitě zajímavý tenhle svět - svět nepřetržité relativity."

„Je zajímavé, že v 9 případech z 36, tj. ve 25 % se objevilo číslo 0 neboli číslo ničení," pronesl jsem.

„Ty, šéfe, narážíš na to, že přes číslo 0 se ničí ,zlá' energie nebo ,zlé' myšlenky?" zeptal se Jurij Ivanovic a lišácky na mě pohlédl.

„Ano, předpokládám to."

„Kdo ví," usmál se Jurij Ivanovič.

„Není náhoda, že tupí lidé, kteří nemají ani zlé, ani dobré myšlenky, bývají nazýváni nulami nebo nulkami. Možná, že jim v duši pracuje mechanismus násobení čísel součinů, který všechny jejich myšlenky mění na nuly? Proto jsou tedy tupí. Na Ukrajině nazývají takové ženy ,nijaké'. Ona může být krásná, ale... ,nijaká'".

„Táňo! A jaké kombinace dají při násobení čísel součinů číslo 0?"

-pokračovanie-

Ernst Muldašev


"Rozhovor s Ernstom Muldaševom o expedícii do Egypta"
nájdete na tejto adrese.


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

Súvisiace:

OČKO: Planetárna mriežka - Posvätné chrámy
www.cez-okno.net/clanok/ocko-planetarna-mriezka-posvatne-chramy

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev


apríl 22, 2015 10:50 dopoludnia

 

 

Top