Obrázok používateľa CEZ OKNO
HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 3

Vtom mi to došlo: „Kamenné pyramidy jsou razítka pro replikaci života!" Na razítku je snadnější rozmnožit život v dostatečném množství, aby byl stabilní! Proto je snadnější vytvořit kamenná razítka v podobě pyramid a dokonce stvořit celé pyramidální Město Bohů jako Matrici života na Zemi, kde se život může tisknout a spustit v plné síle, než pokaždé použít sílu pyramidální Kosmu k vytvoření každého jednotlivého živého tvora... mikroba, například.

A pak jsem si vzpomněl na slovo ,rupa', které jsem viděl u Heleny Blavatské. Napsala tohle (H. P. Blavatská Tajná doktrína, díl II., vyd. Minsk, 1997, str. 19):

,Kolo se točilo ještě tři sta miliónů let. Vybudovalo Rupa (formy); Měkké kameny, které ztvrdly; Viditelné z neviditelného; Hmyz a malé životy. Shazovala je ze zad pokaždé...'

Když jsem četl Blavatskou, samozřejmě, že jsem si uvědomoval, že ji lze pochopit tehdy, pokud ti Bůh napoví rozluštění jejích velkých narážek. Ach, jak moc bych si přál, aby Veliká Zasvěcenkyně hovořila o všem přímo! Ale... ale svět narážek je jistě bohatší než reálný a známý svět, protože náznaky pocházejí z podvědomí. Ani si nevšimneme, kolikrát za den proneseme obšírnou větu, udiveně zvedneme obočí, zkřivíme ústa, podíváme se nepřítomným pohledem... a to vše jen proto, abychom něco naznačili a neřekli to výstižně a přímo. Náznaky působí přes podvědomí, které je mocnější než reálné vědomí. Svět náznaků zaplňuje asi 70 % našich každodenních reakcí souvisejících s chováním. Tak proč by Helena Blavatská nemohla naznačovat v globálním měřítku, vždyť narážky nemluví o ničem konkrétním, ale dávají prostor tvé obrazotvornosti, té obrazotvornosti, s jejíž pomocí by ses ty sám mohl dovtípit a vytvořit něco tak ohromného... Věčná záhada visí nad námi, záhada, která burcuje krev a která nás každodenně chrání před nudou všední Reality. A jméno této všudypřítomné záhady je náznak!

A ve výše vzpomenuté frázi Blavatské lze zachytit náznak toho, že pod slovem ,kolo' chápala životodárnou svastiku otáčející se zběsilou rychlostí, pod slovem ,rupa (formy)' pyramidu-razítko, na níž se ,tiskly'... ,hm a malé životy' formou ,shazování je ze zad'... možná... Matrice Života, aby se zaplnilo celé životní prostředí Země.

Z toho se dá vyvodit, že se na Zemi kdysi vytvářely Matrice Života v podobě komplexů vícevrstvých pyramid, na nichž se vytvářel pozemský život v celé jeho jednotné mnohotvárnosti. A jednu z těch... dvou... Matric se nám podařilo uvidět na vlastní oči. Měli jsme štěstí, celkem vzato. Velké štěstí.

Viditelné z neviditelného

Ale jen jediný výraz Blavatské, a sice ,viditelné z neviditelného', se mi neukládal v hlavě.

V té době jsem už měl spoustu fotografií takzvaných ,koulí Prány', které jsme získali v pyramidách a sarkofázích. Zpravidla byla jejich struktura složena ze čtyř kruhů s křížem uprostřed. ,Koule' neviditelně létaly kolem nás a jen digitální fotoaparát je dokázal zachytit.

Tenkrát jsem si ještě docela neuvědomoval, že existuje dematerializovaný mnohem mocnější život, než je náš pomíjivý život v tučných nebo šlachovitých tělech. Ještě jsem si zcela neuvědomoval, že dematerializovaný život je společníkem našeho materializovaného života a že mezi těmito dvěma formami života jsou vzájemné přechody, o čemž svědčí... oh, oh... tak moc důkazů. Ale o tom, milý čtenáři, pohovoříme podrobně v dalších mých knihách.

-pokračovanie-

Ernst Muldašev


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese

Seriál: Knihy HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Helena P. Blavatská
http://www.cez-okno.net/helena-p-blavatska

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev


júl 05, 2015 20:41 popoludní

 

 

Top