Obrázok používateľa CEZ OKNO
HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 4

"Pyramidy jsou Kamenná razítka života, která začnou pracovat tehdy, když se Bohové, kteří stráží Život, rozhodnou spustit na ně svou životodárnou energii, aby z tohoto Razítka vycházely jako na běžícím pásu četné životní formy, které jsou tak navzájem propojeny, tak propleteny, že třeba jen bez pavouka, například, život člověka není možný. Člověk si myslí, že ví všechno a že je nejvyšším stupněm rozvoje Živého. Ale notoricky známý pavouk si to myslí taky. Každá buňka si to myslí taky. Každá molekula si to myslí taky. Každý atom se považuje za hvězdu... Pyramidy, které je možné nazvat Kamenné čipy života..."

Aby však bylo možné pochopit následující text, trochu předběhnu a chtěl bych dodat následující. Jednoho dne jsem jel saharskou pouští a v říši písku jsem uviděl háje palem. Zastavil jsem auto, došel k palmám a mezi nimi jsem uviděl díru zaplněnou vodou, v které... plavaly malé rybky, přestože k nejbližší vodě (Středozemnímu moři) bylo asi 600 km. S předpokladem, že sem jikry rybek zanesly na nožkách kachny, jsem se na to začal ptát místních zemědělců, ale oni ani nevěděli, co je to kachna, protože... kachny se v poušti nevyskytují. Zato vyprávěli, že se v té jamce s vodou, která často vysychá na několik let, rybky objevují jako mávnutím kouzelným proutkem, ačkoliv často taky nečekaně mizí. Rolníci se domnívali, že tyto rybky vznikají z písku, i když je logičtější předpokládat, že každá pozemská životní forma má svůj nehmotný (dematerializovaný) protějšek v podobě... vzpomínaných ,koulí'. Možná, že tyto ,koule' mohou za určitých okolností materializovat tělo... například tělo rybky... v jamce s vodou opuštěné v píscích Sahary.

Nyní náš expediční archiv obsahuje tisíce fotografií tajemných ,koulí' a desítky důkazů toho, že materializovaný (nehmotný) svět nejen že existuje, zatímco zůstává neviditelný, ale že také hraje důležitou roli v našem hmotném (materiálním) životě. Ach, jak mnoho druhů ,koulí' jsme viděli... skrze objektiv digitálního fotoaparátu, který pracuje ve zvláštním režimu! Jedna z těch ,koulí' na nás zaútočila u vchodu do podzemí Velikonočního ostrova a v Mongolsku. Nalepila se na člověka a vyvolávala nevolnost a slabost! Jiné, větší, se zmocnily lidské hlavy a jako kdyby odečítaly myšlenky! Třetí obepínaly celé tělo a přemísťovaly se spolu s ním! Čtvrté byly tak obrovské, že v digitálním fotoaparátu byl vidět jen jejich okraj… a tak dále.

Ale nejpodivnější bylo to, že při bližším prohlížení digitálních fotografií se tyto ,koule' velmi podobaly... duhovce lidského oka. Mimochodem, existují lidé, kteří mají schopnost vidět tyto ,koule' pouhým okem. Takovou osobou je Robert Gordějev z Nábřežních člunů, který udělal mnoho kreseb jemné struktury ,koulí' a rovněž dospěl k závěru o jejich podobnosti s oční duhovkou.

Poslední okolnost je zajímavá tím, že podle vědy, která se nazývá irisdiagnostika, je celá duhovka rozdělena do zón odpovídajících orgánům a částem těla. Jestliže člověka bolí noha, objeví se pigment v ,zóně nohy', v případě bolesti jater v ,zóně jater' a tak dále. Zkušení lékaři irisdiagnostici tvrdí, že je to kvůli tomu, že člověk byl kdysi velmi, velmi dávno... ,člověkem-duhovkou', tedy že měl kulovitý tvar a že se stopy tohoto ,kulovitého dávnověku' uložily v duhovce. Jak zde nepomyslet na to, že Matrice života zpočátku stvořila nehmotného člověka, do jehož kulovitého těla byly vloženy genetické informace budoucnosti, podle nichž se za určitou dobu ze ,zóny nohy' zhmotní skutečná tělesná noha, ze ,zóny jater' skutečná hmotná játra... aby tak vznikl skutečný hmotný člověk?

Myslím si, že druhů ,koulí' je tak mnoho, jak rozmanitý je hmotný pozemský svět. Rozměry ,koulí' nejsou pravděpodobně podstatné, máme dojem, že ,koule' mohou měnit svou velikost. Myslím si ale, že podstatnější je, že mezi těmito rozmanitými ,záhadnými koulemi' jsou... i ,koule Nového člověka', zatím ještě nehmotného ,Nového člověka'.

A tehdy, když jsem přemýšlel o pyramidách, jsem cítil, že život vznikl nejprve na Matricích života skutečně v nehmotné (dematerializované) variantě, aby... se jednou... proměnil materializací v tělesný život.

O tom jsem našel zmínku u Blavatské (Tajná doktrína, díl II., vyd. Minsk, 1997, str. 229):

,… první formy savců. Obři, průzrační, němí a obludní byli.'

V této větě je podle mého názoru nejzajímavější to, že první savci byli průhlední, což může svědčit o tom, že neměli hmotné tělo.

A pokud jde o to, že první savci byli obři, bude zmínka trochu dále v této kapitole.

Život nelze vytvořit jednotlivě, ale pouze v rozmanitosti a v jednotě

Dokonce i tehdy jsem si byl docela dobře vědom toho, že život někoho nebo něčeho nelze stvořit individuálně, ale že ho lze vytvořit jen v jednotě a v rozmanitosti... pomocí souboru vícevrstvých pyramid, kde jedna vrstva pyramidy je zodpovědná za člověka, druhá za kočku, třetí za ještěrku, čtvrtá za štiku, pátá za pavouka, šestá za buňku, sedmá za...

„Ach, jak složité jsou kamenné pyramidy dávných dob! Jsou postaveny na principech stvoření vesmíru, jsou vícevrstvé, aby šlo zakódovat život v celé jeho jednotě a rozmanitosti od ,makro-' až po ,mikro-',“ přemítal jsem.

Pyramidy jsou Kamenná razítka života, která začnou pracovat tehdy, když se Bohové, kteří stráží Život, rozhodnou spustit na ně svou životodárnou energii, aby z tohoto Razítka vycházely jako na běžícím pásu četné životní formy, které jsou tak navzájem propojeny, tak propleteny, že třeba jen bez pavouka, například, život člověka není možný. Člověk si myslí, že ví všechno a že je nejvyšším stupněm rozvoje Živého. Ale notoricky známý pavouk si to myslí taky. Každá buňka si to myslí taky. Každá molekula si to myslí taky. Každý atom se považuje za hvězdu... Pyramidy, které je možné nazvat Kamenné čipy života, jsou zkonstruovány tak, aby energie Bohů, která je na ně vypuštěna v podobě vášnivé a divoce se točící svastiky, tvořila na nich Život... nehmotný Život, který Bohové tak snadno (díky dilataci času) promění v Život hmotný. Bohové rozhodují o všem! Bohové! Nikoliv my, lidé, kteří soutěží... s pavoukem v poznání vesmíru a kteří se chlubí, že jsme víc než pavouk pouze z toho důvodu, že ho můžeme rozdrtit. No a Bohové mohou rozdrtit nás... Ale oni to neudělají jen proto, že všichni jsme děti vesmíru, člověk i pavouk. A... a... jen závist a pýcha, které zakotvil v duši Ďábel, se snaží oddělit od sebe děti Vesmíru, když například pavouk žárlí na člověka, že nemůže rozdrtit toho člověka, který... se z hlouposti... domnívá, že je vrcholem stvoření světa jen proto, že může... rozdrtit pavouka. Všichni jsme si rovni, vážení! Ať je to člověk nebo pavouk! Člověk je pro pavouka ,makro', ale pro Bohy je jen ,mikro'. A není divu, že je pravdivé tvrzení: ,Každá buňka se považuje za člověka.'

-pokračovanie-

Ernst Muldašev


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese

Seriál: Knihy HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Helena P. Blavatská
http://www.cez-okno.net/helena-p-blavatska

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev


júl 15, 2015 23:58 popoludní

 

 

Top