Obrázok používateľa CEZ OKNO
HÓROVO OKO: Skutočný význam starovekého, mocného symbolu


Hórovo oko je jedným z najznámejších symbolov starovekého Egypta. Známy tiež ako Wadjet, tento magický symbol má poskytovať ochranu, zdravie a omladenie. Vzhľadom na svoju silnú ochrannú moc, Hórovo oko bolo populárne používané starovekými Egypťanmi, žijúcimi aj mŕtvymi, ako amulety. Dokonca aj dnes sa Hórovo oko používa ako symbol ochrany.

Dramatický pôvod – Príbeh zrady a vraždy

Pôvod Hórovho oka možno nájsť v mýte o Setovi a Osirisovi. Starovekí Egypťania verili, že Osiris bol kráľom Egypta a že jeho brat Set, túžil po jeho tróne. Podvodom sa Setovi podarilo svojho brata zabiť a stal sa novým kráľom. Osirisova manželka Izis však dokázala prostredníctvom mágie vrátiť svojmu manželovi dočasne späť život a otehotnela s Horusom.


Vzácna vzorka egyptskej terakotovej sochy zobrazuje smútok Izis za Osirisom. Socha zobrazuje ženu, ktorá nad hlavou dvíha pravú ruku, typické gesto smútku. (Zdroj: Múzeum Louvre/›› Verejná doména)

Cena za pomstu a Dar uzdravenia

Osiris sa stal bohom Podsvetia a Izis vychovávala Horusa sama. Keď Horus dosiahol vek dospelosti, snažil sa pomstiť smrť svojho otca. Horus bojoval so Setom v sérii bitiek a nakoniec svojho strýka porazil. Počas týchto bojov však stratil jedno z očí. Podľa jednej verzie mýtu Set vytrhol Hórovi oko, roztrhal ho na šesť častí a zahodil. Podľa druhej verzie to bol samotný Horus, ktorý vykrútil svoje oko ako obeť, ktorá mala preniesť otca späť k životu. V každom prípade Hórovo stratené oko bolo zázračne prinavrátené buď Háthorou (často pokladanou za manželku Horusa), alebo Thothom, bohom múdrosti.

Starovekí Egypťania verili, že magicky obnovené Hórovo oko má liečivé schopnosti. Amulety tohto symbolu boli vyrobené s použitím rôznych materiálov, vrátane zlata, lapis lazuli a karneolu, a boli použité ako šperky živých, ako aj mŕtvych.


Staroveký amulet Hórove oko. (Zdroj: ›› Wikipédia)

Je Hórovo oko magickým matematickým symbolom?

Zaujímavé je, že Hórovo oko nie je len magickým symbolom, ale je aj príkladom matematických poznatkov získaných starovekými Egypťanmi. V mýte spomínanom vyššie, Set roztrhal Hórovo oko na šesť častí. Ako symbol, Hórovho oka obsahuje šesť častí. Každá z nich dostala zlomok ako jednotku miery – pravá strana oka je 1/2, zrenica 1/4, obočie 1/8, ľavá strana oka 1/16, zakrivený chvost 1/32 a slza 1/64. Tieto zlomky dosahujú až k 63/64 a chýbajúca časť údajne buď reprezentuje magické sily Thotha, alebo ilustruje, že nič nie je dokonalé.


V starovekej egyptskej hieroglyfickej ortografii boli jednotlivé časti symbolu “Hórovho oka” použité na písanie rôznych zlomkov. (Zdroj: BenduKiwi/›› CC BY-SA 2,5)

Jednotlivé významy častí Hórovho oka

Každá zo šiestich častí Hórovho oka zodpovedá inému zmyslu. Pravá strana oka je spojená s vnemom vône, pretože je najbližšie k nosu a pripomína tento orgán. Netreba dodávať, že zrenica predstavuje zmysel zraku, zatiaľ čo obočie predstavuje myšlienku, dalo by sa použiť na vyjadrenie našich myšlienok. Ľavá strana oka predstavuje zmysel sluchu, pretože smeruje k uchu a má tvar hudobného nástroja. Zakrivený chvost sa podobá výhonku z vysadenej stonky pšenice alebo zrna. Preto môžeme túto časť oka priradiť k chuťovým vnemom. Napokon, slza má predstavovať zmyslu hmatu, pretože táto časť oka predstavuje stonku zasadenú do zeme, akt, ktorý zahŕňa fyzický kontakt a dotyk.

Ako sa používa Hórovo oko dnes?

Napriek zániku civilizácie starovekého Egypta, viera v silu Hórovho oka pokračovala a tento symbol je dodnes mnohými používaný. Napríklad v krajinách Stredomoria rybári často maľovali tento symbol na svojich plavidlách kvôli ochrane. Navyše mnohí ľudia stále nosia Hórovo oko ako šperk, aby sa ochránili pred zlými vplyvmi druhých. Navyše, Hórovo oko je populárne medzi okultistami, rovnako ako konšpiratívnymi teoretikmi, ktorí vidia Oko nielen ako ochranný symbol, ale aj ako prostriedok sily, poznania a ilúzie.


Dve Hórove oči môžete vidieť na prednej strane tejto tradičnej luzzu lode v prístave Marsaxlokk na Malte. (Zdroj: ›› Wikipédia)

Úvodný obrázok: Hórovo oko, štylizované. (Zdroje: Jon Bodsworth/›› Wikimedia)

Referencie

Beyer, C., 2018. Eye of Horus: An Ancient Egyptian Symbol. [Online]
https://www.thoughtco.com/eye-of-horus-ancient-egyptian-symbol-96013

goodlucksymbols.com, 2018. Eye of Horus. [Online]
https://goodlucksymbols.com/eye-of-horus/

Hill, J., 2008. The Eye of Horus. [Online]
https://www.ancientegyptonline.co.uk/eye.html

McGregor, J., 2018. Eye Of Horus: Meaning Behind The Egyptian Eye. [Online]
https://sciencetrends.com/eye-of-horus-meaning-behind-the-egyptian-eye/

The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2017. Eye of Horus. [Online]
https://www.britannica.com/topic/Eye-of-Horus

www.aloha.net, 2018. The Eye of Horus. [Online]
http://www.aloha.net/~hawmtn/horus.htm

Ḏḥwty

Zdroj: https://www.ancient-origins.net/artifacts-other-artifacts/eye-horus-0011014

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: L.Z.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Hórovo oko
http://www.kemet.sk/search/node/Horovo%20oko


Autori: 
Sekcie: 
január 17, 2019 01:50 dopoludnia

 

 

Top