Obrázok používateľa CEZ OKNO
ČÍŇANÉ CHTĚJÍ KONVERTOVAT LEVNÉ EUROBONDY DO OBROVSKÉHO MNOŽSTVÍ BEZPEČNÉHO EVROPSKÉHO ZLATA

Ať se to Američanům a lidem na Západě líbí, nebo ne, Číňané se stali, a zůstanou, klíčovou hnací silou ekonomického vývoje a vývoje na finančním trhu, pokroku a odvrácení krachu. Neohrožený ochočený psík, americký tisk, loajální k syndikátu, je klíčovým prvkem pro zachování odvedení pozornosti. Samozřejmě, že se Čína musí adaptovat a reagovat na vlastní klopýtnutí a poruchy, které byly zajištěny pokračováním těsné vazby v oblasti monetární politiky. Tím propojili expanzi své vlastní nemovitostní bubliny a cyklu krizí s americkou a naplnili si kufry v dolarech denominovanými toxickými dluhovými cennými papíry.

Nicméně Čína má oproti USA tři výhody. Mají 2,65 bilionů dolarů úspor, dost peněz pro špatné časy války. Mají rozsáhlou průmyslovou základnu, díky USA, Západu a Japonsku, od kterých dostala technologie výměnou za svou pověstnou katastroficky nízkonákladovou produkci. Mají zvětšující se střední třídu. Ani USA, ani Británie, ani západní Evropa nemají nic, co by tyto tři prospěšné faktory byť vzdáleně připomínalo. Pomalu se stává zjevným, že USA zaručily Číně statut nejprotěžovanější země, výměnou za obrovské zlaté a stříbrné swapy pro americkou vládu. Mistři podvodů z Wall Street pokoutně prodali vypůjčené zlato na trhu, aby udrželi podvodnou hru s americkými nekrytými penězi, a tím Číňany podvedli.

Vůdci v Pekingu jsou silně motivovaní sesadit anglosaské bankéře z jejich trůnu, a tato motivace je posílena touhou po odplatě. Podvedeni byli také běžní Američané, protože pracovní místa se z USA přesunula do Číny, neboť USA prodaly nejen své vlastní rezervy z Fort Knox, ale také rezervy západní Evropy, Číně. Ti, kteří věří, že americká vláda má nějaké zlaté rezervy, by měli svůj mozek darovat vědě a provést sebevraždu formou asistované eutanazie. Americká vláda s veškerou pravděpodobností nevlastní naprosto žádné zlato a Evropě a Číně ho dluží obrovské množství. Je to americká jízdenka do rozvojového světa, vydlážděná ztraceným průmyslem, obrovským dluhem, zajištěná ekonomickými principy, požehnanými bludy nejvyšších kněží. Američtí bankovní šéfové stále věří, že se USA mohou oživit prostřednictvím záplavy dalších dluhů a vyšších spotřebitelských výdajů, aniž by měli potuchy, co znamená legitimní příjem nebo odkud se bere.

Než se ponoříme do této problematiky hlouběji, je třeba okomentovat zprávu o stavu unie prezidenta Obamy a jeho plán. Jak opakovaně předpověděl v minulosti Jackass, na snížení rozpočtu americké vlády nejvíce doplatí domácí průmysl nezabývající se ani armádní, ani bezpečnostní sférou. Pomoc podnikům a domácnostem a výdaje na infrastrukturu budou zrušeny. Vyšší priorita, válečná mašinérie, bude zachována. Nazval to ne-bezpečnostní opatření, z čehož vyplývá, že bezpečnost země má posvátnou povahu. Ironické je, že bezpečnost země byla ohrožena nevýslovnými podvody bankéřů, zrušením průmyslu a zanedbáváním infrastruktury, nemluvě o neustálé ignoranci ohledně tvorby kapitálu a poslušné propagaci konzumního myšlení. Obamova vláda zůstane věrná vykuchávání Ameriky, podkopávání střední třídy a prohlubování zhoršování stavu americké ekonomiky. Zajistí nižší dodávky ekonomické krve doma a nižší spotřebu potravin. Očekávejte více prázdných žvástů o čisté energii a pracovních místech. Největší potenciál pro snížení výdajů je u vojenského rozpočtu, kde americká vláda utrácí více, než celý zbytek světa dohromady. Velký počet vojenských základen, velvyslanectví na cizí půdě a zbraňové projekty budou zachovány. Udržování cizí hrozby bude nezlomně pokračovat. Etika zbraní bez posádky, obnovování nepřátel, destabilizace vlád a absence působení ekonomického multiplikátoru plynoucího z výdajů na zbrojení bude rovněž přispívat k oslabení Spojených států způsobem, který, zdá se, nejsou naši vůdci schopni pochopit. Prosazují fašistický model podnikání, tentýž, který přispěl ke zničení země. Oběťmi jsou ekonomický růst, vláda smluvního zákona, posvátnost soukromého majetku a pravda. Legitimní hrozba pro zemi vychází z vnitřní situace a beztrestnosti obrovských finančních zločinů. Když bude u Spojených států zmíněn okamžik Sputniku, zkuste se nesmát. Hluboce zadlužená země s exponenciálně rostoucími deficity a chycená za koule měnou zachvácenou inflací si nemůže dovolit žádnou velkou iniciativu, obzvláště když je nejvyšší prioritou země válka. Přežití brzy dostane vyšší prioritu.

Celkový pohled na kartu Čína-Evropa

Číňané ze všech sil soudně tlačí, aby si zajistili zlato a ovládli příští fázi globální šachové partie, která bude trvat zhruba deset let. Jak Číňané rozšiřují své působení v evropském oknu dolarových swapů, euro vzrostlo razantně. Zlato z toho nijak neprofitovalo, navzdory poklesu dolaru v posledním měsíci. Člověk musí mít podezření, že Číňané zrušili některé své nákupy stříbra a zlata. Mohli v podstatě na čas vysušit zásoby zlata COMEXu a čekají na jejich doplnění. Jezdí po půlnoci do BIS k nákladní rampě. Vůdci v Pekingu mohou očekávat velké nákupy zlata přes zadní vrátka v Evropě. Mám tím na mysli eurobondy nakoupené za diskont pomocí okna dolarových swapů a nakonec konvertované do zlata. Domnívám se, že prodejný Mezinárodní měnový fond převody zlata usnadní, z centrálních bank členských zemí EU napojených na země PIGS. Pokud je u zemí PIGS problémem neadekvátní dodávka zlata, lze zřejmě umožnit nějaké kontrakty v rámci zlatých swapů za pomoci Banky pro mezinárodní vypořádání ve Švýcarsku. Ale tyto swapy by zpečetily osud zemí PIGS, protože ty by předaly jako kolaterál průmysl, obchodní a další aktiva, což zajistí vlastnictví všech zbývajících klíčových aktiv pro bankovní elitu. Proto je zlato náchylné k ranám v době, kdy Číňané sundají nohu z plynu. Čína našla způsob, jak nakoupit velké objemy zlata se slevou. Tuto slevu představuje v podstatě diskont státních eurobondů, které byly zatlačeny do kouta, což by mohlo představovat 10 až 20%. Takže dluh PIGS bude na chvíli zachráněn, ale zástavou za zlato jejich centrálních bank nebo vypůjčené zlato.

Obchod jako geopolitická páka

Posledních několik desetiletí odhalilo některé špinavé bilaterální kontrakty, klíčové obchody jako ty uzavřené se Saudy. Americká vláda se zavázala rodinu Saudů a jejich království chránit, čemuž napomáhaly i obrovské prodeje amerických zbraní. Saudové na oplátku požadovali platby za ropu výhradně v amerických dolarech. Celý Perský záliv od té doby drží basu a prodává ropu za americké dolary, dokonce i hráči OPEC, jako Nigérie a Indonésie. Bylo potřeba obtížného vyrovnávacího aktu, a stále potřeba je, aby se udržel mír a minimalizovalo napětí mezi arabskými zeměmi a centrálou mnohostranného syndikátu, který kontroloval americkou vládu a držel ji na uzdě po devět let a čtyři měsíce. Americká vláda upřednostňuje vynucení si a udržení své globální nadvlády pomocí těžkotonážní bankéřské taktiky, hrátkami s manipulací finančního trhu, vývozu ochromujícího korozivního dluhu, používání Světové banky a MMF jako svého nástroje a řadou mazaných pochybných a nechutných metod, které je lepší nepopisovat. V poslední době byla hlavní americkou exportní položkou inflace, nejzjevnější na cenách potravin, díky programu amerického Fedu QE2. V posledních deseti letech byly hlavní exportní položkou toxické dluhové cenné papíry. Číňané mají jiný přístup, který mohl ve Spojených státech více převládat před půl stoletím. Uzavřeli kolem 180 obchodních dohod na celém světě, přesný počet je těžké určit. Neumísťují na cizí půdu vojenský personál. Nevylepšují zahraniční bankovní systémy toxickými dluhy. Uzavírají mnohostranné kontrakty, jejichž součástí je výstavba přístavů, železničních tras, silnic, škol, nemocnic a společenských center. Ignorují ošklivá vládní fakta o životě v západní Africe. Uplatňují komplexní partyzánské ekonomické válčení, v ostrém kontrastu s tím, co dělají USA. Číňané budují partnerství, i když ne bez třenic, zatímco Američané vyvolávají násilné konflikty a požadují, aby se k nim spojenci přidávali, zatímco exportují krach bank a žijí si nad poměry. Zdroj vyvolaných událostí je pevně držen pod pokličkou. U své motivace jsou i Číňané podobně mlčenliví.

Okno dolarových swapů

Nejdůležitějším faktorem, souvisejícím s finančním trhem v posledních několika měsících globálně, coby velká hybná síla změn, je podle mého názoru vytvoření okna dolarových swapů Čínou. Jsou otvírána v Evropě. Zaměřují se na státní dluhy zemí PIGS. Dluhy Řecka, pak Portugalska, nyní i Španělska a nakonec nevyhnutelně Itálie našly, a budou nacházet, hlavního kupujícího v Číně. Ta bude nakupovat dluhy PIGS za diskont. Získají si přízeň na celém kontinentu. Získají výhody, které nebudou veřejně příliš zmiňovány. Zbaví se geopolitické opozice extrémně bystrým způsobem. Otevřou si cesty pro větší převod technologií. Nabídnou zdání stability měnovým trhům v problémech. Rozšíří svoji globální přítomnost, ne-li nadvládu. Uzavřou obchody přes zadní vrátka, s cílem zajistit si větší objem zlata se slevou. Budou požadovat větší spolupráci po dřívějších nástrojích anglosasů, jako Mezinárodním měnovém fondu, a možná přemění i samotný MMF na prostředek Číny. Zřejmě vydláždí cestu pro hnutí měkké kolonizace, možná již dali přednost jižnímu Španělsku před jižní Kalifornií. Mexická občanská válka je mohla vyděsit a zabránit jim v plánu poslat do severní Ameriky milion Číňanů, a stejně intenzivní je pochopení rostoucího nepřátelství americké vlády a její obchodní války. Třenice mezi baskickými separatisty a uvolňování napětí mezi Andorou a Španělskem jsou v porovnání s mexickými drogovými gangy, připravenými přesunout násilnosti na americkou půdu, kdy bojové linie jsou nakresleny podle klanové historie, v mnohem větším měřítku, než jak informuje americký tisk, slabý odvar. Systémový krach Mexika byl předpovězen v Hat Trick Letter v létě 2007, kdy vyvrcholení jistých událostí bylo očekáváno v polovině 2010, což byla správná předpověď. Americká vláda přešla od pomáhání Číně v ekonomické a průmyslovém rozvoji na pozici, kdy ji obviňuje z chatrného stavu USA. Větším problémem je očividně hluboce zakořeněná domácí věrnost bublinám aktiv a kolosálním bankovním podvodům, souběžně s absurdním a destruktivním konzumním myšlením.

Skrytý dopad na euro

Takže okno dolarových swapů bylo otevřeno a rozšíření je jistotou. Číňané budou mít příležitost zbavovat se velkého balíku amerických státních dluhopisů pravidelně. Očekávám, že Číňané prodají mnohem více amerických státních dluhopisů, než kolik nakoupí státních dluhů zemí PIGS. Jinými slovy, vytvářejí si odpadní skládku. Klíčovou částí rovnice je, že Evropanům byl Číňany slíben pro státní dluhy PIGS ochotný kupující (i když má skryté úmysly). Němci jsou unaveni a mají plné zuby podpory sociálního systému zemí jižní Evropy, které jsou zkrachovalým prvkem defektní Evropské unie. Její základy mají trhliny od počátku, větší, než Jackass v posledních letech připouštěl. Evropanům byla slíbena jistá důležitá podpora sužovaného eura. Pokaždé, když se Řecká krize dostala v posledních měsících do zpráv, euro bylo vyprodáváno s chutí. Již ale ne! Silnou a širokou výztuhu podpory euro poskytla Čína. Prodávají své americké státní dluhopisy a nakupují eurobondy PIGS. Euro vzrostlo z 1,29 10. ledna na téměř 1,37, jen za pouhý měsíc. K tomuto nárůstu došlo navzdory pokračujícímu seriálu problémů PIGS. Portugalský státní dluh byl podepřen slibem Číňanů nakoupit. Irský státní dluh je zcela odlišné zvířátko. Přijali a spolkli smrtící jedovatou pilulku MMF, snížili rozpočet, a jak se jejich ekonomika poroučí, spadli do dluhové spirály. Uchýlili se k inflaci blížící se výmarskému stylu, důkaz katastrofického omylu při rozhodování. Převedeno na velikost USA, Irsko zvýšilo peněžní zásobu v euro stejně, jako kdyby ji USA zvýšily o 12 bilionů dolarů, a to vše během tří měsíců, kdy se v Dublinu usídlil Emerald Isle. Neudržují Dublin úhledným!

Finanční zprávy čínskou kartu nezmiňují. Nezmiňují, že Čína vyměňuje americké státní dluhopisy za euro, aby mohla levně nakoupit eurobondy PIGS. Nezmiňují, že široká čínská ruka podporuje euro. Jsem přesvědčen, že média si nepřejí poukazovat na zvyšování čínského vlivu. Po sto let, nebo možná tři sta let, byla kulturní a tradiční vazba mezi Evropou a Spojenými státy stálá a pevná. Nyní byl vložen velký čínský klín, ani ne tak mezi střední Evropu a jižní Evropu, jako mezi Evropu a Spojené státy. Čína bude mít klíčovou roli při odtržení jižních zemí od jádra Evropy. Stanou se svěřenci Číny, připravenými dokonce na využití. Okno dolarových swapů otevřené Čínou v podstatě izolovalo americkou vládu mnoha významnými způsoby. Zmírnění situace u dluhopisů PIGS je zjevné. Řada dalších efektů nikoliv, a tyto efekty ve zprávách nejsou. Tvoří hlavní prvky Zprávy o zlatě a měnách Hat Trick a to již několik měsíců. Expanze do Španělska byla v předpovědi z listopadu a prosince, popření v Madridu to potvrdilo.

V posledních třech týdnech se stalo něco ojedinělého a neobvyklého. Euro výrazně vzrostlo z 1,29 na 1,37, ale cena zlata klesla z 1385 dolarů za unci na 1335. Téměř deset let byla korelace mezi americkým dolarovým indexem DX a cenou zlata u hranice minus 70%. V posledních měsících došlo ke gigantickému úletu. Není to významné jen bůhvíjakou standardní odchylkou nad normou. Je to špatný směr. Myslím, že Číňané u získávání zlata dočasně zastavili používání kanálu COMEX. Umožnili zkorumpované COMEX stlačit cenu zlata, pomocí podvodných papírů. Dali mistrům z Wall Street volnou ruku, aby snížili cenu zlata pro obchody MMF, aby ochránili evropské zlato výměnou za eurobondy. Většina stříbrných a zlatých kontraktů může být obchodována v kontraktech na COMEX bez toho, aby stříbro nebo zlato změnilo místo. To skončí, a s tím dojde ke zruinování GLD a bankrotu SLV, velkému diskontu u cen akcií oproti cenám kovů a k žalobám investorů. Co se týká ceny stříbra a zlata, ty porostou, až se Číňané rozhodnou obnovit nákupy. Nyní svoji pozornost věnují zlatu EU nakoupenému s velkou slevou a ve velkém množství. Jako obvykle uvažují 20 let dopředu. Cena stříbra a zlata brzy vzroste dostatečně, stačí trpělivost. Fyzický trh se vymyká kontrole vždy, když ho převezmou střednědobé síly.

Získávání německé technologie

Německo je vděčné, že do jižní Evropy přišel nový mecenáš. Německá vláda již nepociťuje břímě, vnucené diktátem Evropské unie. Němci jsou podporou povalováni se dětí Portugalska, Itálie, Řecka a Španělska v roční výši 300 miliard dolarů vyčerpáni. Za posledních deset let bylo Německu puštěnou žilou v celkové výši 3 bilionů dolarů. Německý bankéř mne poskytuje aktuální podrobnosti. Často zmiňuje, že to není záležitostí ochoty Němců pokračovat v podpoře zkrachovalých zemi jižní Evropy, s jejich obrovskými deficity a neefektivní ekonomikou a zcela odlišnou pracovní morálkou, kdy dávají přednost zpěvu, tanci a vínu. Němci NEJSOU SCHOPNI být neustále připravováni o 300 miliard dolarů ročně, protože tyto náklady se přeměnily na břímě z noční můry.

Výměnou za nadměrečné zmírnění situace u dluhů PIGS Čínou nabídli Němci klíčové vývozy technologií. Hlavní položkou jsou stroje, telekomunikační a stavební vybavení a auta. Německo je v Evropě technologickým vůdcem, nemajícím konkurenta. Francie je na druhém místě s velkým odstupem. Německá ekonomika není válečnou ekonomikou, takže má k dispozici špičkové světové technologie pro domácí využití. Na začátku první dekády tohoto tisíciletí byl u Číny významný převod technologií z Japonska. To čínskému průmyslu umožnilo velký skok. V mnoha případech, díky aplikaci japonské technologie, jako u strojů a komplexních výrobních řídicích systémů, Číňané snadno předstihli USA. Nastupuje nová fáze, kdy s Číňany na významných obchodech spolupracují Němci. Myslím si, že Východní aliance, jejíž účastníky jsou Německo, Rusko, Čína a státy Perského zálivu, má mnoho komponent, které nelze snadno vidět. Pracují na nové severské euroměně, doplněné zlatým komponentem, aby vytvořili náhradu u globálního bankovnictví a obchodu. Může se stát novou globální rezervní měnou. Očekávejte, že tato aliance do toho zahrne vazby na rozsáhlé ruské zdroje, německé technologie, obrovské čínské bankovní rezervy a záruky ve formě velkých dodávek arabské ropy. Okno dolarových swapů je důležitou komponentou vzestupu Východní aliance, kde USA a Británie hráči nejsou. Jsou vyloučeni.

Izolace americké vlády v obchodní válce

Významným skrytým efektem okna dolarových swapů bylo zrušení budování aliance pro obchodní válku, kterou vyžadovala a ke které vyzývala americká vláda. Důkazy byly zjevné na posledním setkání ministrů financí G-20. Americká vláda se pokusila najít širší podporu pro nepřátelství proti Číně. Všechny pokusy padaly na hluché uši. Americká delegace byla překvapena, izolována a ohromena. Když Čína působí jako hlavní dobrodinec u dluhů v Evropě, když Číňané vytvářejí asijské, arabské a jihoamerické aliance, nikdo se k pubertálnímu americkému žvanění a požadavkům postavit se a bojovat s Čínou nepřipojil. Americká vláda je ve své obchodní válce s Čínou stále izolovanější. Jsme svědky bitvy o globální kontrolu a vedení. Dochází k velké změně, kdy kabát vůdce světa přechází ze západu na východ, z amerických rukou do rukou Číňanů. USA jsou expertem ve vytváření nepřátel. Jak islamisté jako hrozba uvadají, nastupují Číňané, kteří „ukradli“ americká pracovní místa a „sedí“ na obrovské hoře peněz pocházejících z „podvodně nabytých obchodních přebytků“, které jsou neustále hromaděny. Ošklivou pravdou je, že 60 až 65% čínského obchodního přebytku z let 2004 až 2008 pochází z toho, že americké a západní korporace expandovaly na čínskou půdu a stavěly tam továrny, kdy to americká a západní vlády plně schvalovaly, často formou přímé účasti úředníků a představitelů. Evropané si Číňany namlouvají, a to je velká novinka. Čína hraje evropskou kartou na geopolitické šachovnici. Možná, že četné vojenské základny NATO vyvěsí jednou čínskou vlajku a budou přeměněny na obchodní a přepravní uzly.

Pokrytectví se dá krájet. Nicméně neustálé obtěžování chabým obviněním z manipulace s měnou jsou plané žvásty, když americké Federální rezervy oznámily kvantitativní uvolňování č. 2. Jejich pokrytectví bylo obzvláště husté, protože Fed ohlásil ukončení monetární politiky 0%. Únikovou strategii následovala inflace, amerického stylu, dle možností co nejvíce napodobující výmarský program před 70 lety. Pokrytectví bylo dvojnásob velké od doby, kdy bylo slíbeno, že první kolo QE je také poslední. Následovalo QE2, jak vloni předpověděl Jackass. Očekávejte letos QE3, aby se zachránily státy a komunální dluhopisy, ale až poté, co vláda zruší a smete penzijní závazky. Během toho se Spojené státy staly izolovanými. Řada obchodních dohod vylučuje americkou vládu a americkou ekonomiku. Novými perverzními obchodními partnery USA jsou pokračování válek, rozšiřování válek a tiskařský li$ jedoucí naplno, soukolí inflace. Jak se věřitelé u amerických státních dluhopisů stáhli, Fed nastoupil se silnou poptávkou krytou natištěnými dolary, vše prováděno elektronicky, za nulových nákladů. Podle mého soudu je cena nekonečná, znamená to silnou destrukci kapitálu a rozpad ekonomiky.

Nákupy zlata přes zadní vrátka

Začínají kolovat zvěsti, že Číňané mají pro nákup eurobondů silný skrytý motiv, a nejde ani tak o altruismus a ani tak o globální rozšíření vlivu. ČÍŇANÉ CHTĚJÍ KONVERTOVAT LEVNÉ EUROBONDY DO OBROVSKÉHO MNOŽSTVÍ BEZPEČNÉHO EVROPSKÉHO ZLATA. Vůdci v Pekingu musí mít například plán na konverzi eurobondů s fixním výnosem do zlata, a dokonce i uzavřenou dohodu s evropskými vůdci a bankéři, pečlivě uzavřenou předem. Chtějí nahradit falešné zlato dodané americkou vládou. Všechny půjčky zlata poskytnuté americkou vládou evropským zemím v minulých letech mohou být spláceny přímo Číňanům, aby se zlikvidovaly kontrakty na půjčení. Tato akvizice nebude na titulních stránkách, nebude evropskými vůdci probírána a nebude veřejně debatována. Volbou zemí PIGS bylo, a nadále bude, buď nesplatit státní dluhy, nebo uzavřít dohodu s Čínou, aby si koupily čas. Protože Německo dalo najevo, že jejich úvěrová linka je zrušena, vyplnila mezeru Čína. Ale vůdci v Pekingu jsou mazaní. S velkou pravděpodobností si zajistili dohody, kdy děvka MMF bude napomáhat prodejům obrovského množství zlata do Číny prostřednictvím eurobondů. MMF kryl poslední výprodej americkou vládou, plný obrovských podvodů. Klíčem pro odhalení dohod o výprodeji je, že MMF nikdy nezmínil kupující. Často žádní nebyli. Výprodej bez kupujících je ukončením prodeje na krátko poté, co uplyne několik let. Bez nějakého příslibu převodu zlata by Číňané takovou dohodu neuzavřeli. Je to tichá doložka. Společným jmenovatelem je u převážné většiny dohod, které Číňané uzavřeli v posledních deseti letech na celém světě, zajištění dodávek tvrdých aktiv, jako komodity. Dávají rovněž přednost přístavním komplexům. Dodávky energie, surovinové bohatství a potraviny jsou hlavním cílem řady čínských obchodních dohod, které stále častěji obsahují ustavení swapovových linek a systémů konverze. Viz Brazílie a Rusko, které se u vypořádání obchodů používat americký dolar neobtěžují. V budoucnu uvidíme komoditní dohody, které budou Čínu zásobovat pitnou vodou.

Očekávejte, že tento trend bude sílit, do chvíle, kdy se čínský juan (renminbi) stane globální měnou s plnou směnitelností. Později by mohl sloužit jako světová rezervní měna. Pro tuto roli ho předurčuje jeho růst, v porovnání s poklesem amerického dolaru. V příštích deseti letech bude v bankách na celém světě a ve vypořádání obchodů vidět více redbacku (juanu) a méně greenbacku (dolaru). Extrémně divokou kartou v celé této rovnici je případná kolonizace čínskou elitou. Pokud subvencují nákupy státních dluhů, kdy pak mají majetkový nárok, přičemž budou dodávat široký sortiment spotřebního zboží (jednoho dne i auta), co jim zabrání, aby posílali ročně 100,000 lidí do opuštěných domů a prázdných bytů, na které mají právoplatný majetkový nárok? Nic!

Jim Willie

Článek China Plays Europe Card, Ramifications of Chinese Dollar Swap Facility vyšel 26. ledna na MarketOracle. Překlad L. Janda.

Zdroj: Zvědavec.org

marec 05, 2011 20:26 popoludní

 

 

Top