Obrázok používateľa CEZ OKNO
MMF vyniesol „rozsudok“ nad krajinami „Sedmičky“

Medzinárodný valutový fond určil neradostnú diagnózu finančnému stavu najbohatších krajín sveta. Zástupca výkonného riaditeľa MMF oznámil, že súčasná kríza „spôsobila obrovské škody“ na finančnom stave rozvinutých krajín, vrhla ich ekonomiku o 60 rokov späť. Vzťah medzi národným dlhom a HDP „sedmičky“ rozvinutých priemyselných krajín v tomto roku dosiahne 100%. Taká situácia nebola od roku 1950. Podľa hodnotenia vedúceho pracovníka MMF, kríza vrátila „sedmičku“ rozvinutých priemyselných krajín do stavu, v akej sa nenachádzali od veľkej vlasteneckej vojny.

Kríza vrátila najbohatšie krajiny sveta o 60 rokov späť

Dokonca aj najmocnejšej krajine sveta – USA sa nepodarilo obnoviť svoju solventnosť a nepodarí sa im to ani v dlhodobom horizonte, ak nezvýšia súčasnú úroveň akumulácie. Vo svojom vystúpení na konferencii v Pekingu „Fórum o rozvoji Číny“, zástupca výkonného riaditeľa MMF John Lipski povedal, že udržanie súčasnej úrovne dlhov povedie k znižovaniu úrovne rastu ekonomiky krajín „sedmičky“ o pol percenta ročne. Preto už v roku 2011 bude potrebné prijať opatrenia na krátenie dlhov. Boj so zadlženosťou sa musí stať „kľúčovou prioritou“, podrýva dôveru k ekonomickej obnove, píše «Независимая газета».

Tak ako povedal predstaviteľ MMF, pre to, aby sa úroveň dlhov vrátila na 60% HDP, rozvinuté krajiny musia prejsť od 4% deficitu štátneho rozpočtu v roku 2010 k 4% prebytku v roku 2020. Preto musia uskutočniť reformy vo svojich penzijných systémoch a v systéme zdravotníctva a uskutočniť ďalšie opatrenia smerujúce na zníženie nákladov a takisto dosiahnuť zvýšenie daní. Čo sa týka USA, tak táto krajina, podľa hodnotenia MMF, musí dosiahnuť zvýšenie úrovne verejných úspor.

Dokonca aj v prípade ukončenia prijatých motivačných programov pre rozvoj hospodárskej činnosti, dlh krajín „sedmičky“ v priemere dosiahne koncom roku 2014 110% HDP.

Vystúpenie Lipskiho odznelo uprostred rastúceho znepokojenia západných krajín z hromadenia sa západných valút na trhu Číny. Podľa dostupných informácií, aktívne saldo zahraničného obchodu ČĽR umožnilo Pekingu vytvoriť valutové rezervy vo výške 2,5 trilióna dolárov.

Zdroj: Súvislosti.eu

Rubriky: 
marec 22, 2010 22:26 popoludní

 

 

Top