Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hviezdna brána Atlantídy III.

Naša schopnosť pochopiť význam mýtu Atlantídy v aktuálnom dianí je možná iba vďaka schopnosti absorbovať ohromujúce. Atlantída je chýbajúci kúsok do skladačky, je to začiatok a koniec všetkého, čo je, pocta biblickému Raju a knihe Zjavenia, 12-bránové mesto, ktoré zostúpi z neba.


Teórie o Atlantíde (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_atlantida.htm) boli tradične študované takmer výhradne ako téma archeológie, geológie a histórie. To však nie je celý príbeh. Atlantída je mýtus stvorenia ako starozákonná kniha Genesis. To znamená, že je vnímaná na mnohých úrovniach výkladu, vrátane historického, ale aj metaforického a alegorického.

Ak chcete použiť moderné slovo, Atlantída je meme, "všezahrňujúci" výraz alebo kód-symbol. Ako "Amerika", je to názov miesta, ale aj duševného programu, matice alebo rozsahu možností.

Je to duchovný cieľ.

Prekvapivo, je slovo mém zložené z ME (vyslovuje sa "mej"), názvu stratených tabuliek vytvorených v Sumerských mýtoch. Anunnaki (http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_1.htm) pán Enki (Poseidon v Atlantíde), strážil tieto tabuľky v chráme v Eridu.

Keď Platón opakoval príbeh, uvoľnil myseľ meniace nápady. Prechádzaním tisícročia za tisícročím a kľukatením cesty za cestou cez kultúru po kultúre ako rieka. Táto melódia získala ohlas. Ako rieka sa snaží nájsť oceán, verím, že príbeh je sám o sebe Hviezdnou bránou Atlantídy vedúcou ku kozmickému oceánu.

Ak Atlantída existuje iba ako mozgový vzor alebo frekvencia zhromaždená z riedkeho vzduchu miliardami antén vstavaných v centrálnej nervovej sústave a replikovaných miliardami krát v celej histórii, tak to je. Niektorí tvrdia, že "Ježiš Kristus" je tiež mém (http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9m). Pozrite sa na dôsledky týchto "vibrácií" na ľudstvo. Zvláštnosť je, že Ježiša aj Atlantídu symbolizuje kríž.

Ak je naozaj mém kríža symbolickou reprezentáciou a náhradou za Ježiša, príbehom o Atlantíde boli odovzdávané spolu vertikálne po celé generácie a horizontálne medzi skupinami rovnako zmýšľajúcich jedincov veľkými iniciáciami. Oba príbehy symbolizujú triumf osvietenia nad nevedomosťou. Obe učenia boli v nepretržitom stave zmeny a intenzívnej propagácie. Oba si zaslúžia slávnu prezývku "najväčší príbeh všetkých čias."

KRÍŽ ATLANTÍDY

Prenášaný spolu s mémom Atlantídy je jej symbol alebo ikona známa ako kríž Atlantídy. Rovnako ako u "Živého kríža", mal by byť kríž Atlantídy považovaný za živú štruktúru, a to ako obrazne i technologicky.

Hlavné mesto Atlantídy bolo námorné mesto s obrovským prístavom, pričom sa striedali zóny na súši i na mori, rozdelené do troch zón. V najvnútornejšom kruhu bola posvätná hora, prípadne sopka, kde sa pôvodný Atlasov pretek začal. Atlanťania postavili kráľovský palác na vrchole tohto kopca a stal sa "divom pre jeho veľkosť a krásu." V strede citadely bol chrám zasvätený Poseidonovi a Kleito.

Tento opis dvoch veľkých kruhov zeme okolo ostrova, ale tiež troch veľkých kruhov vody okolo zeme odhalí symbol pre Atlantídu známy ako kríž Atlantídy.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

William Henry

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate08.htm

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Atlantída
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


august 23, 2013 21:58 popoludní

 

 

Top