Obrázok používateľa CEZ OKNO
ČO JE VZOSTUP? (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Z našej planéty sa stáva hviezda, podobne ako je ňou naše slnko v našej terajšej slnečnej sústave. Na to aby bol tento dôležitý duchovný cieľ úspešne dovedený do konca, tak sa musí zvýšiť vibrácia všetkého a každého človeka na Zemi. Postupné zvyšovanie vibrácie je známe ako Vzostup. Vzostup je proces pri ktorom sa duchovne vyvíja ľudstvo, spoločenstvo delfínov a veľrýb, spolu s Matkou zemou, rastlinným a živočíšnym kráľovstvom a v tomto procese vývoja postupne prechádzajú z vibrácie tretej dimenzie do vibrácie piatej dimenzie. Z pohľadu tretej dimenzie sa planéta vibrujúca v piatej dimenzii bude javiť, že horí. Avšak z pohľadu piatej dimenzie budú naďalej jestvovať semi-éterické formy ľudských tiel a prírody. Táto semi-éterická forma v piatej dimenzii bude ľahšia, napoly priehľadná a jej farby budú viac pastelové ako jasnofarebná a hustá trojdimenzionálna skúsenosť.

Proces Vzostupu prináša so sebou veľa úrovní zasvätení, alebo testov, ktorými sa musí prejsť, aby sa dosiahlo každé štádium evolúcie. Po prechode každou úrovňou zasvätenia, vibrácia tela danej bytosti sa zvyšuje (či už je to rastlina, zviera, nerast, delfín, veľryba, alebo človek) a prispieva tak k zvýšeniu vibrácie celej Matky zeme. Na to aby sa zvýšila vibrácia Matky zeme, je nutná genetická zmena stavby buniek všetkých foriem života na Zemi. Táto nová stavba buniek nie je nová, ale je časťou zo strateného dedičstva Zeme a ľudstva.

V dobách Atlantídy, pred asi 12 500 rokmi, malo ľudstvo a všetky formy života na Zemi kryštalické telá (crystalline form). Kryštalická bunečná štruktúra v ľudskom tele mala 1024 reťazcov DNA a inú molekulárnu a biochemickú štruktúru ako naše súčasné telo. Naše terajšie telo bolo odvodené z 1024 reťazcovej DNA v Atlantskom laboratóriu, ktoré využilo presne jednu dvanástinu genetického materiálu na vytvorenie rasy otrokov. Táto rasa otrokov, z ktorej pochádza ľudstvo, mala pôvodne dvanásť reťazcov DNA, dĺžku života 500 rokov a žila vo vzájomnej harmónii.

Po páde Atlantídy zostalo len veľmi málo ľudských tiel s 1024 reťazcami DNA, ale tí ktorí zostali na zemskej rovine boli považovaní za "Bohov" a sú to tí o ktorých sa vraví v gréckej a rímskej mytológii a v Starom zákone. Po Páde a veľkých záplavách, zvyšní "Bohovia" začali navzájom súťažiť, čo vyvrcholilo v atómovom výbuchu 100 krát mocnejšom ako v Hirošime a Nagasaki. Tento výbuch spôsobil mutáciu ľudského tela a všetkého živého na Zemi na terajšiu genetickú štruktúru, ktorú naši vedci tak dobre poznajú a spôsobila, že na zemskej rovine začal prevládať "strach".

V súčasnosti je nízky počet dospelých ľudských zasvätencov, ktorí sa púšťajú do konverzie na kryštalickú podobu. Avšak deti mladšie ako 16 rokov a celé rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvo už začali proces svojej konverzie. Očakáva sa, že do roku 2000 všetky deti spolu s rastlinným, živočíšnym a minerálnym kráľovstvom zavŕšia svoju konverziu na kryštalického dvojníka a že do roku 2003 ich bude nasledovať aj dospelá ľudská populácia.

Mnohí sú možno zvedaví čo poháňa konverziu na kryštalickú formu na Zemi. Týmto palivom je prosto "fotónová energia" prúdiaca z fotónového pásu. Na objasnenie tým, ktorí nevedia o čo ide. Fotónový pás je pás energie vyvierajúcej z Veľkého centrálneho slnka, ktorý je určený na to aby spôsobil evolúciu planéty a jej prírody. Fotónový pás obsahuje kódy k piatej dimenzii a v súčasnosti sme touto energiou obklopení dňom i nocou, či už sme si toho vedomí, alebo nie.

Zem nevstupuje do fotónového pásu po prvýkrát. Matka zem v skutočnosti vstúpila do tohoto pásu energie už šesťkrát bez fyzického vzostupu. V minulosti existovali iné rasy ľudských bytostí, ktoré vzostúpili, ale Matka zem a rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvá dovtedy ešte nedoviedli do konca svoje skúsenosti a vývoj v trojdimenzionálnej podobe. Matka zem a príroda sa doteraz už naučili všetko čo musia vedieť o živote v tretej dimenzii a sú pripravené prejsť do piatej dimenzie. Ľudstvo musí ísť s nimi.

Očakáva sa, že do roku 2005 bude mať obyvateľstvo zeme dostatočne vysokú vibráciu na to, aby mohla vzplanúť kundalíni Matky zeme, spôsobiac tak, že celé ľudstvo a príroda úplne vzostúpia do piatej dimenzie a zo Zeme sa stane hviezda. So vzplanutím kundalíny Matky zeme vzplanie kundalíny každého stelesnenia (každej bytosti vo fyzickom tele) na Zemi, či už to bude človek, delfín, veľryba, rastlina, živočích, alebo minerál. Do piatej dimenzie prejdeme všetci spolu. Fyzické konštrukcie vybudované človekom nepostúpia (pretože nie sú vytvorené z prírodných materiálov). Výsledkom bude nová éra a nová civilizácia na Zemi.

Príslušníci dospelého obyvateľstva, ktorí v nasledujúcich 24 mesiacoch prijmú kryštalickú konverziu a zavŕšia svoj vlastný osobný Vzostup, urobia tak za účelom vedenia, výchovy a aby prichystali ľudstvu predurčený Zlatý vek na Zemi. Účelom Duchovnej školy vzostupu je spojiť sa s budúcimi vodcami našej planéty, poskytnúť im informácie potrebné na to, aby dokončili svoje zasvätenie a plne sa chopili svojej duševnej úlohy tak, aby následne mohli splniť svoju vodcovskú úlohu na Zemi.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

júl 23, 2011 19:36 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymjúl 24, 2011 17:34 popoludní

    Komentár: 

    je rok 2011.chybyčka se vlodila?

 

 

Top