Obrázok používateľa CEZ OKNO
PŘIVOLEJTE SI ENERGII a další rady na cestu vzestupu (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Stále slyšíme, že mnoho z vás se cítí unavená, nebo má problémy podobného rázu na cestě vzestupu a my bychom se rádi s vámi podělili o pokyny které pomáhaly vedoucím SSOA na jejich cestě. Cesta vzestupu vyžaduje, aby jste si proklestili svoji vlastní vibrační skulinku, která vyžaduje ohraničení. Hranice jsou polopropustné membrány, které dovolují některým energiím vstoupit do vašeho pole (láska Boha/Bohyně/Vše Co Je, spolu s vašimi průvodci léčiteli) a zadržuje ostatní formy energie (hustotu reality třetí dimenze ve které žijete).

Aby jste si uvědomili své hranice je naprosto nutné zůstat po celý čas uzemnění. V tom okamžiku kdy opustíte své tělo ztrácíte hranice a jako takoví jste vystaveni hustotě okolo vás. Hustota třetí dimenze vibruje nyní na nižší frekvenci než kdokoliv z vás což vás unavuje když se sjednocujete s tak nízkovibračními hustými frekvencemi zatímco vzestupujete. Abychom vám odpomohli od únavy při vzestupu, máme pro vás mnoho dobrých doporučení, které bychom s vámi teď rádi probrali.

POŽÁDEJTE SVÉ PRŮVODCE ABY VÁS STÁLE UDRŽOVALI UZEMNĚNÉ

V tom okamžiku kdy cítíte, že opouštíte tělo, požádejte své průvodce, aby vás vrátili zpět do vaší formy. Z tohoto důvodu máme při vzestupu tolik léčitelské podpory, avšak taková pomoc vyžaduje, aby jste o asistenci požádali neboť bez vaší žádosti by se jednalo o násilí a to nikdy nebude provedeno.

PŘIVOLEJTE SI ENERGII

Energii neboli čchi si můžete přivolat kdykoliv ji máte málo. To vyžaduje pevné hranice aby jste energii udrželi takže když nejste uzemnění, přivolávání energie nefunguje. Takže prvním krokem je uzemnění, potom se začněte vyplňovat čchi. Jakmile se vaše energetická hladina čchi dostane pod třicet procent, chce se vám spát. Lidská forma potřebuje pro fungování ve světě a na vzestup asi sedmdesát procent kapacity. Představte si měrku a naplňte svoje pole do sedmdesáti procent celkové kapacity čchi.

Lehké cvičení někdy pomůže, když se nemůžete uzemnit. Když máte volno, radši místo spaní jděte na procházku nebo si zaplavat. Zatímco se procházíte, využívejte dechu ke zvyšování vibrací. Vydechujte a nadechujte vždy při několika krocích. Dýchání vás vrátí zpátky do vaší formy a té umožní aby se znovu nabila.

JÍDLO A UZEMNĚNÍ

Když si nemůžete zacvičit a potřebujete se uzemnit aby jste udrželi prostor, pomůže i jídlo. Čokoláda nebo káva vás ve většině případů do pěti minut uzemní ve vašem vtělení a můžete jim požehnat dříve než je sníte. Konzumace “těžších” proteinů jako jsou ryby, kuřata nebo dokonce hovězí vás kompletně uzemní na mnoho hodin. Doporučujeme aby jste si nejprve otestovali pomocí svalového testování, zda vám takové jídlo čas od času pomůže a když vás bude na cestě vzestupu podporovat tak si ho dát.

Tomáš si dává těžší červené maso vždy, když má jeho tělesnou formou téci velké množství energie, například když učí na intenzivním kurzu vzestupu. Kalorie z takového jídla jsou velice rychle spáleny a hmota mu zase pomáhá při uzemnění když jeho tělesnou formou protékají vysoké vibrace. Když spálíte karmu, vždy budou vaší tělesnou formou protékat vyšší vibrace. Jídlo vám v tom bude pomáhat a zároveň vám pomůže s uzemněním.

Oba Tomáš i Karen přišli na to že když si nedají maso neudrží uzemnění. A tak si zvykli dát tělu co si žádá aby si udrželo prostor zatímco vzestupuje. Na určitém stupni vašeho vývoje, když už jste dost daleko mimo hustotu třetí dimenze, jídlo se stává menší potřebou. To však vyžaduje aby každý z vás dosáhl stavu Mahavišnu.

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE VIBRACÍM DRUHÝCH

Je podvědomým zvykem lidského druhu přizpůsobovat se vibracím jiných lidí nebo skupiny. Protože ostatní lidé nyní mají nižší vibrace zapříčiňuje to vaší velkou únavu. Přizpůsobovat se vibracím je vzor chování který se objevil aby usnadnil komunikaci a určitý druh spojení mezi lidmi na Zemi. Doporučujeme aby jste uvolnili všechny podobné vzory a naučili se zůstávat na vibrační úrovni své vlastní tělesné formy.

Představte si, že vibrujete na úplně jiné stupnici, výše než všichni okolo vás. Dovolte si zůstávat nad hustotou, která je kolem vás. Požádejte vaše průvodce aby vám pomohli udržet se nad hustotou ostatních lidí. Když cítíte že vaše vibrace klesají na úroveň ostatních lidí okolo vás dejte si záměr vrátit se zpět na hladinu své vlastní vibrace.

PRÁCE S POČÍTAČEM

Počítače a elektronická zařízení vysílají nízko-úrovňovou energii (srovnatelnou se vztekem) do okolního prostoru. Těm z vás, kteří denně s těmito zařízeními pracujete, doporučujeme obklopit se 4–5 drúzami křišťálových krystalů. Naprogramujte tyto krystaly tak, že je postupně budete několik minut držet v ruce, aby mezi vámi a energií počítače vytvořily bariéru. Potom je položte kolem systému se kterým pracujete. Také se ubezpečte, že se nepřizpůsobujete během práce vibracím počítače.

KRYSTALY

Míla zjistila, že ji při udržování jejích vibrací pomáhá křišťálový krystal z Herkimeru. Herkimerské diamanty pocházejí z dolu ve státě New York a zesilují čchi. Má specificky vytvořený šperk, který může nosit kolem krku celý den. Ti z vás, kteří vlastníte diamant, je mohou využít neboť dva malé diamanty generují stejné množství energie jako velký Herkimer, a tak je můžete denně nosit aby vám pomáhaly na vaší cestě osobního vzestupu.

Když máte takový kousek, který vás podporuje podobným způsobem, čistěte jej každý den a zvyšujte vibrace které vás podporují ve vašem vzestupném procesu. Při pročišťování a programování krystalu je jednoduše držte v ruce se záměrem to udělat. Ucítíte energii jak protéká vašima rukama a když si přejete, můžete ji programovat.

S SSOA spolupracuje Alexi Dankeith, která je talentovaným klenotníkem a drátem obtáčí malé krystaly v různých kombinacích, které mnohým z vás mohou pomoci při udržování vibrací. Můžete ji kontaktovat aby udělala šperk specielně pro vaši tělesnou formu a podstatu vašeho kontaktu s veřejností a světem.

VAŠE AUTO VÁS OVLIVŇUJE

Auta též vytvářejí mnoho husté energie. Když si nevytvoříte bariéru mezi vámi a autem vaše narůstající vibrace mohou poškodit motor nebo elektrické součástky auta. Pro tento účel též doporučujeme programovat malé křišťálové krystaly aby vytvářely bariéru mezi vašimi vibracemi a autem. Pomůže vám to i každému z vás, že se nebude při řízení cítit tak unavený.

DETOXIKACE

Při vzestupu ze své formy neustále odstraňujete toxiny. Hlavně a především se ubezpečte že integrujete pouze tolik z další fáze vzestupu, kolik jste schopni zpracovat, aniž by jste onemocněli. Všechno ostatní pozdržte a po kapkách doplňujte svůj systém tak aby to zvládal. Vše co potřebujete ke zpomalení procesu na takové tempo které zvládáte ve zdraví a v pohodě je vědomý záměr to tak udělat. Když pokračujete příliš rychle, jste zahlceni jedy a jste pak moc unavení nebo můžete onemocnět.

Existuje mnoho vibrací, které vám mohou z detoxifikací pomoci když se zaměříte na jejich denním používání. Požádejte své průvodce, aby vám seslali takové vibrace, když je potřebujete. Všeobecně řečeno, nikdo by neměl překročit hladinu 28 procent toxinů v kterémkoliv okamžiku. Když se dostanete nad tuto úroveň použijte detoxifikační vibrace dokud hladinu opět nesnížíte na 28 procent nebo níže. Pro zjištění hladiny můžete použít kyvadlo nebo svalové testování.

Vedoucí SSOA zjistili, že musí oba používat tyto detoxifikační vibrace minimálně třikrát denně vždy po dobu 20-30 minut. To jim pomáhá při udržování nízké hladiny toxinů v těle aby mohli pokračovat ve vzestupu. Též si chodí denně zaplavat, slunit se a na procházku. Procházky a plavání pomáhají lymfatickému systému v činnosti což též podporuje detoxifikační proces. Často používají detoxifikační vibrace když plavou nebo se procházejí.

Krátké slunění rozpouští éterický sliz a hnis, který se tvoří při vzestupu v jemnohmotných tělech. Takový éterický hnis může způsobit blokádu toku energie v meridiánu což se projevuje jako příznaky chřipky když se to nechá nějaký čas neošetřené. Krátké slunění je nejjednodušší cesta k odstranění těchto energií takže pak lehčeji pokračujete při vzestupu.

Tam kde je málo slunka, obzvláště v zimě, můžete používat umělé horské slunce, které má podobný účinek. Doporučujeme aby jste se snažili a pomáhali své tělesné formě takovým způsobem, jak to potřebuje.

Vodní meloun se ukázal jako jedna z nejlepších substancí k jídlu při procesu vzestupu. Pročišťuje krev, lymfu, játra i ledviny a trávicí trakt. Játra i ledviny sbírají tuby, které se používají na pečení za vyšších teplot, než je tělesná teplota. Meloun tyto tuky rozpouští a tím umožňuje játrům i ledvinám aby pracovaly účinněji což zase zvýší schopnost jedince odstraňovat toxiny z těla.

Naše skupina tady na Havaji začala pojídat vodní melouny každý den, abychom pomohly našemu ztělesnění se vzestupem. Mnozí se po několika dnech velkého nadmutí ze zadržované vody po přidání melounů do stravy vrátili do normálního stavu. Ostatní prohlašovali, že “cítí” jak se jejich ledviny čistí od odpadů.

Nikdy není dost zdůrazňování nutnosti častého koupání a sprchování. Tyto činnosti též čistí jemněhmotná těla od slizu. Koupele s Epsomskou solí nebo Fango bahnem se staly nočním rituálem pro vedoucí SSOA poté, co se přestěhovali na Hawai. Velice rychle pochopili, že když jeden večer opomenou koupel, druhý den se nebudou cítit dobře. Během času se naučili, že nelze přeskočit to co tělo na vzestupu potřebuje, aby za to později nemuseli zaplatit.

Těm z vás, kteří žijete v chladnějších oblastech doporučujeme stát se členy nějakého klubu zdraví a denně navštěvovat bazén, sauny nebo horké lázně pokud je to možné. Tyto činnosti pomáhají vedoucím SSOA během každého intenzivního kurzu na kterém učí (nikdy nebydlí v hotelu, který tato zařízení nemá, protože to podporuje jejich tělesnou formu na vzestupu).

ZÁVĚR

Doufáme, že vám tyto informace pomohou na vaší cestě vzestupu.
Mnoho požehnání na vaší cestě. Namaste.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

júl 28, 2011 23:23 popoludní

 

 

Top