Obrázok používateľa CEZ OKNO
Interview s 'Henry Deaconom', fyzikom z Livermore 6

Mali sme s ´Henry Deaconom´ nepretržitú komunikáciu (viď nižšie). Ohľadom Henryho podkladov a prepisu nášho prvého interview, prosím kliknite sem. Bolo by ideálne si to najprv prečítať, predtým ako začnete študovať informácie, ktoré nasledujú. To, čo tu predstavujeme, nebolo zaznamenané v žiadnom interview. Toto je naša prvá kompilácia z toho, čo považujeme za dôležité z množstva konverzácií a napísaného od nášho prvého stretnutia.Poznáme už teraz Henryho veľmi dobre. Je to vysoko inteligentný muž, ktorý sa riadi hodnotami, vážne si uvedomujúci význam informácií, s ktorými sa delí pri značnom ohrození seba samého. Rozpráva jemne, láskavo, a má nádherný zmysel pre humor. Nemá záujem byť stredobodom pozornosti. Je nesmierne znepokojený stavom sveta... smerom, ktorým zdá sa, že sa uberá.

Kvôli profesionálnym postom, ktoré zastáva, má prvivilegovanú pozíciu, aby mohol vidieť všetko, čo sa deje – čo on sám popisuje ako ohromujúcu zložitosť, všetky detaily ktorej pozná alebo chápe len veľmi málo ľudí – z nadhľadu. Obraz, ktorý predstavuje, je zložitý, podnetný a významný.


                                                      ■

Svedectvo Dana Burischa

V našom prvom interview, nám Henry povedal, že nikdy nepočul o Danovi Burischovi. Pretože sa zdalo, že sa časti Henryho príbehu prekrývali s Danovým, silno sme naliehali, aby si pozrel našu tretiu časť Dan Burisch video interview.

27. septembra, o tri týždne neskôr, sme dostali nasledujúci email. Je citovaný doslovne.

Dan Burisch nám hovorí celú pravdu.

Potvrdzujem to.

časové línie a všetko

s pozdravom


Toto bolo nesmierne dôležité, a overili sme si to u Henryho osobne, hneď ako sme mohli. Zdá sa, že Danove tvrdenia – akokoľvek výnimočné a neuveriteľné sa môžu zdať – sú pravdivé.

Henry nekomentoval nič ohľadom J-Rod, pojednaní alebo Lotosu, keďže nemá žiadne skúsenosti ani znalosti týkajúce sa tých vecí. Ale predsa potvrdil, že najväčšie tajomstvo v klasifikovanom svete – o ktorom mnohí zasvätenci sami neboli upovedomení – je to, že existuje zložitý problém týkajúci sa alternatívnych časových línií, že niektorí z návštevníkov sú skutočne humanoidi z ďalekej budúcnosti, a že existujú záležitosti s možnou budúcou udalosťou, ktorá môže významne ovplyvniť zem a jej obyvateľstvo.

Posledný z týchto je dôvod, že všetko toto udržiavali tak vysoko klasifikované, a prečo je odhalenie tak problematické.

Roswell

Návštevníci Roswellu boli ľudia z budúcnosti – ako to uviedol Dan Burisch. Neboli z inej planéty, ale z budúcej Zeme – vrátiac sa (čo je lepšie slovo ako“cestujúc“) späť v čase do roku 1947, aby sa pokúsili riešiť problémy, ktoré sa vyskytli v ich dejinách. Zjavne mal Dan pravdu tiež v tom, že návštevníci Roswellu boli zo skoršej budúcnosti než iní návštevníci, ktorí prišli následne. Ale Henry neposkytol podrobnosti časových rámcov.

Návštevníci Roswellu boli na čisto altruistickej misii. Nemuseli to robiť, ale zvolili si to... mimo súcitu. Ale tá misia sa skončila katastrofálne – nie kvôli tomu, že havarovali (nehoda spôsobená vysoko-výkonným radarom – neskôr si to vojsko uvedomilo a upravili ten radar ako zbraň), ale preto, lebo mali so sebou prístroj, ktorý bol ich jediným prostriedkom ako orientačné zariadenie v čase a priestore, aby sa mohl dostať domov a späť do ich vlastného času.

Toto zariadenie bola malá krabica, oveľa menšia, ako "Looking Glass", ktoré Dan Burisch a Bill Hamilton popisujú ako zariadenie, ktoré následne využívali vojenskí vedci v rôznych experimentoch. Keď krabicu získalo a preskúmalo vojsko, samo o sebe sa to stalo katastrofou. Urobilo to problém časovej línie mnohokrát horším, pretože nám to tak predstavilo technológiu časového portálu v nesprávnom čase... ako aj napovedalo vojsku, čo leží pred nami.

Henry nemohol príliš silne zdôrazniť, ako bol incident v Roswelly pre nás totálne katastrofálny. Bol to hlavný, hlavný neúspech (zhoršenie situácie), hneď na začiatku ľudského projektu na nápravu problému.

Odvtedy pokračovali pokusy budúcich ľudí napraviť zhoršenú situáciu. Toto je to, čo spôsobilo pokrytie časových línií, vytvoriac spletitú komplikovanosť, ktorá je zjavne náročná dokonca pre najbrilantnejšie súčasné mysle, aby ju úplne pochopili.

Pýtali sme sa Henryho, prečo pokračovali havárie diskov skoro každý rok. Povedal, že to vyzeralo čudne, že návštevníci predtým, než sa vrátili v čase, podcenili riziko radarov, ale vysvetľoval, že to bolo pre nich z rôznych dôvodov veľmi nebezpečné, napriek ich progresívnej technológii. Havárie boli spôsobené mnohými faktormi, vrátane útočnej akcie. Henry zdôrazňoval, že návštevníci z Roswellu neboli Šedí. (Nezmienil sa, kto boli Šedí.)

17. február 2007

S materiálmi Dana Burischa sa môžete oboznámiť v šokujúcom odhalení TU a v seriály, ktorý nájdete na tejto adrese, pozn. red.

Bill Ryan and Kerry Cassidy

© Project Camelot

Zdroj: Project Camelot: An Interview with Henry Deacon, a Livermore Physicist

Preklad: PH, Sokol

exkluzívne.cez.okno


Odporučiť


marec 05, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top