Obrázok používateľa CEZ OKNO
Interview s 'Henry Deaconom', fyzikom z Livermore 7

Henry pri jednej príležitosti vykonal nejakú prácu pre NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a práve tam sa dozvedel o tom, čo nazýva “druhé slnko”. Je to masívny astronomický objekt, ktorý je na dlhej, eliptickej dráhe okolo nášho vlastného slnka, na naklonenej rovine k ostatným planétam. Teraz sa približuje a spôsobuje rôzne rezonančné efekty na našom slnku. Malá skupina v rámci NOAA si je vedomá, že toto je príčinou otepľovania všetkých planét, nie len Zeme. Táto informácia je tajná, ale známa mnoho rokov.


NOAA, Temná Hviezda a globálne otepľovanie

Povedali sme mu o excelentných stránkach Temná hviezda Andyho Lloyda, ktoré predtým nevidel. Tiež sme mu ponúkli, že mu pošleme Lloydovu knihu Temná hviezda; ale odmietol, kvôli riziku, že by ho to mohlo ovplyvniť predtým, ako by mal šancu pripomenúť si viac informácií.

Tento problém je spojený s katastrofou Roswell popísanou vyššie. Problémy, ktorými sa nás budúci ľudia pokúšali osloviť, boli rozmanité, ale hlavne – ako tvrdil Dan Burisch pri mnohých príležitostiach – boli o vytvorení možnej udalosti spustenej masívnym „hrotom“ solárnej aktivity v nejakom bode našej blízkej budúcnosti.

Henry, rovnako ako Dan, sa snažil silne zdôrazniť, že táto udalosť je len možná (pozorovaná „Zrkadlovými“ prístrojmi v možnej budúcnosti)... a v súčasnosti je hodnotená ako nepravdepodobná.

Henry vysvetľuje, že zvýšenie slnečnej aktivity je spôsobené len sčasti “Temnou Hviezdou“, v hre sú rozmanité komplikované faktory. Niektoré z nich na galaktickej stupnici, a spojené s prírodnými, periodickými udalosťami, ktoré Zem zažila mnoho krát predtým. Čo robí tento špecifický čas pre našu planétu úplne jedinečným je to, že existuje konvergencia vážnych faktorov – ako sú emisie uhlíka, preľudnenie, a naša tendencia k vojne – z ktorých všetky sa kombinujú s týmito hlavnými, cyklickými a solárnymi udalosťami, aby zároveň ohrozovali blahobyt a dobro nás samotných a biosféry.

Mars

Henry potvrdil existenciu osídlenej základne na Marse, zásobovanú prostredníctvom alternatívnej vesmírnej flotily a tiež prostredníctvom hviezdnych brán.

Signal non-locality

Henry nám povedal, že mal osobnú skúsenosť s tímom, ktorý efektívne viedol kľúčový a rozhodujúci experiment Alaina Aspecta z roku 1981 na dôkaz Bellovej poučky, pod záštitou klasifikovaného projektu v Livermore koncom 70. rokov. Získané výsledky nikdy neboli zverejnené v časopisoch – ako je bežné v prípade výskumu „čierneho rozpočtu“.

Matematická fyzika je komplikovaná, ale teraz sa na okamžitú komunikáciu na rozsiahle vzdialenosti pravidelne využíva rozvinutá technológia.

Disk zostrelený v Hunter Liggett

Požiadali sme Henryho, aby nám povedal viac o tejto udalosti. Uviedol miesto toho incidentu: v okruhu jednej míle od centra tejto mapy. Vyskytol sa koncom roku 1972 alebo začiatkom roku 1973. Jeho tím testoval experimentálne laserové zbrane, zacielené na rôzne materiály v okolí poľa. Náhle sa odnikiaľ zjavilo plavidlo v tvare disku – merajúc okolo 100 stôp v priemere a 25 stôp na výšku. Bolo asi 150–200 yardov vzdialené. Niekto naň vystrelil experimentálnym laserom Vzdušných síl, ktorý sa v tom čase testoval. Prvotný laserový systém bol obsiahnutý a prevádzkovaný zo zadnej časti jemne upraveného M-35 2.5 tonového náklaďáku nazvaného "Deuce and a Half - Dvojka a pol". Plavidlo nemalo žiadne viditeľné vonkajšie poškodenie, ktoré by Henry mohol vidieť a pamätať, ale plavidlo bolo nespôsobilé. Traja malí mimozemšťania podobní deťom (nie klasickí “Šedí”) boli zajatí, živí a v dobrom zdraví, a boli prevezení na základňu Nike umiestnenú v horách blízko Tilden Park, priamo na východ od Kensingtonu, CA. Všetko toto sa udialo veľmi rýchlo a bol to dosť veľký šok pre všetkých zainteresovaných.

17. februára 2007

Bill Ryan and Kerry Cassidy

© Project Camelot

Zdroj: Project Camelot: An Interview with Henry Deacon, a Livermore Physicist

Preklad: PH

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

ĎALŠIE POKRAČOVANIA SERIÁLU NÁJDETE NA TÝCHTO ODKAZOCH (CZ):

Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím... (7)
›› http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3148-rozhovor-s-henry-deaconem-l...

Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím... (8)
›› http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3150-rozhovor-s-henry-deaconem-l...

Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím... (9)
›› http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3161-rozhovor-s-henry-deaconem-l...

Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím... (10)
›› http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3173-rozhovor-s-henry-deaconem-l...

Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím... (11)
›› http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3189-rozhovor-s-henry-deaconem-l...


apríl 03, 2009 21:35 popoludní

 

 

Top