Obrázok používateľa CEZ OKNO
Inženýr tajného letounu a UFO

Jedním z případů UFO, vyšetřovaných letectvem USA, bylo pozorování známého leteckého inženýra Clarence “Kellyho” Johnsona. Johnson byl první týmlídr Lockheed Skunk Works, tedy týmu zodpovědného za vývoj super-tajných špičkových letounů, který se nakonec ujal sídla v Area 51. Ve skutečnosti Johnson pomáhal tuto lokalitu vypátrat a byl zodpovědný za původní výstavbu Area 51. Byl klíčovou osobou při vývoji mnoha letounů, včetně špionážních letadel U-2 a SR-71. Oboje byla chybně a často považována za UFO.


Avšak na rozdíl od ostatních činitelů zapojených do Skunk Works (Programy vyspělého vývoje u koncernu Lockheed), kteří uváděli jako příčina rozruchu kolem UFO svá letadla, včetně CIA, Johnson prohlásil, že viděl UFO při dvou příležitostech a věří, že je tento jev skutečný. Ve své zprávě pro letectvo, jíž můžeme nalézt v projektu Blue Book, napsal:

"Rád bych uvedl, že za posledních 5 let, jsem definitivně přesvědčen o možnosti, že létající talíře existují — to říkám i přesto, že se mi moji techničtí společníci vysmívají. Když jsem viděl jeden konkrétní objekt 16.12., jsem nyní mnohem více přesvědčen, že taková zařízení existují a některé kolegy jsem rovněž přesvědčil.“

Někteří z těchto kolegů byli posádkou Navy Super Constellation WV-2 (bombardér námořnictva USA z 60. let), kdož byli spolusvědky pozorování UFO Johnsona a jeho ženy 16.12.1953. Johnsonovo hlášení spolu s dalšími z posádky Constellation WV-2 je ve zprávě v Blue Book.

Johnson říká, že se pozorování odehrálo na jeho ranči, který je 5 km západně od města Agoura v Kalifornii. On a jeho žena právě přijeli na ranč, což bylo přibližně v 17.00 hod, když tu spatřili něco podivného nad horou směrem na západ. Říká, že si nejprve mysleli, že by to mohl být nějaký černý mrak, ale pak si všimli, že je to asi letadlo. Zvědavě si prohlížel objekt blíže. Uvažoval o možnosti, že to byl býval mohl být mrak typu lenticular. Je to typ mrakové formace, jaká se tvoří nad horami. Je ve tvaru disku a často mylně považována za UFO. Avšak Johnson říká, že se to nepohybovalo ani nerozplývalo. Požádal svou manželku, aby mu přinesla dalekohled. Nechtěl spustit zrak z onoho objektu. Vyběhl na balkón, aby zaměřil dalekohled na daný objekt, který se začal pohybovat směrem na západ. Řekl, že viděl objekt, který byl černý a pohyboval se velkou rychlostí. Napsal: “Během 90 vteřin, kdy se objekt začal pohybovat, zcela zmizel.”

Odhaduje, že on a jeho žena pozorovali objekt, jak nehybně visel asi 3 minuty, než se začal pohybovat. Ačkoli byl zdrženlivý v odhadu rozměrů tohoto objektu, protože neměl žádné reference k činění takovýchto odhadů, řekl, že objekt byl dost velký.

Johnson byl mimo kancelář několik dní a ono ráno po pozorování se sešel s některými ze svých inženýrů. Během schůzky se hlavní inženýr pro testovací lety, Rudy Thoren, zmínil, že viděl UFO tu noc předtím. Ve své zprávě Thoren napsal: “Po dokončení technické diskuze jsem se neformálně zmínil (ze strachu před výsměchem), že jsem byl minulou noc pronásledován nějakým létajícím talířem.“

Pak řekl, že jej Johnson přerušil a popisoval pozorování, které zažil se svojí manželkou. Johnson cítil, že bylo důležité jej přerušit a potvrdit, zda Thoren viděl tu samou věc nebo ne. Thoren byl šokován, nakolik shodný popis poskytl Johnson toho, co viděl on sám.

Thorenovo pozorování se odehrálo, když pilotoval Navy Super Constellation. Byl druhým pilotem. Na palubě byl Roy Wimmer, testovací pilot; Joe Ware, inženýr leteckých testů; a P. A. Colman, hlavní inženýr pro aerodynamiku. Všichni sepsali zprávu o své verzi toho, co se stalo.

Jejich zpráva byla podobná. Po dokončení testů pilot Wimmer předal řízení Thorenovi. Dostali se na úroveň kolem 6 km, když Wimmer spatřil něco zvláštního. Zakřičel: „Hele, podívejte se na ten létající talíř!” Wimmer říká, že zakřičel spíše z legrace. Ware poznamenává ve své zprávě, že si všichni z Wimmera dělali legraci kvůli UFO. Wimmer pozoroval UFO s dalšími kolegy před dvěma lety před touto událostí nad Catalinou. Nejprve si mysleli, že je to mrak, ale když si objekt prohlíželi, byli přesvědčenější, že to byl pevný objekt. Řekli, že to bylo do tvaru srpku nebo možná letícího křídla. Wimmer odhadoval, že objekt byl asi 90 km daleko. Po pěti minutách si všiml, že to letělo od nich směrem na západ. O minutu později se to zmenšovalo, až to úplně zmizelo. Wimmer ve zprávě uvedl:

„Dodávám, že jsem měl značné zkušenosti - jak jsem bombardoval s P27 podle radaru - s odhadováním vzdáleností, když není moc z čeho usuzovat a jsem přesvědčen, že toto byl velký objekt.“

Colman souhlasil a dodal, že: “Rozdíly v pozicích, jak horizontálně, tak vertikálně mezi (dvěma skupinami svědků) naznačují, že objekt měl dostatečnou hloubku, aby se eliminovala možnost, že to byl mrak.“


Stratocumulus lenticularis formujúci sa na vrcholku hory Mount Mikeno v Kongu

Ačkoli Ware říká, že si z Wimmera dělali legraci, že vidí UFO, před dvěma lety ve své zprávě připouští, že měl také pozorování UFO před pár lety. Napsal: “Zajímal jsem se o UFO jednoho večera během Vánoc 1951. Instaloval jsem na střeše TV anténu, když jsem si všiml, že na severu nad kopci za naším domem visí ve vzduchu velký kruhovitý objekt. Bylo to před soumrakem a já pozoroval ten objekt několik minut a zavolal jsem na Leslie a na souseda, pana Murphyho, který se na to také díval. Pokračoval jsem s anténou a tu a tam jsem se na objekt podíval. Díval jsem se stále častěji, když tu objekt náhle zmizel.“ Pokračoval: “U Giant Rock je taková malá přistávací dráha a já tam navštívil skupinu lidí, kteří byli oddáni létajícím talířům. Měli spousty fotografií a knih o tomto tématu a obrazně řečeno: jedli a spali s těmito talíři.“

Thoren končí svou zprávu tím, že se o UFO nikdy moc nezajímal, ale toto pozorování nebylo žádnou „iluzí“. Napsal: “Musím zmínit, že jsem byl ohledně UFO dost skeptický a nikdy jsem si ani nepředstavoval, že někdy uvidím takový objekt na obloze, který nedokáži identifikovat. Všichni tři, kteří jsme to pozorovali z letadla, jsme piloti, kteří létali mnoho let při experimentálních zkušebních letech a jsme trénovaní činit přesná pozorování.“ Kelly měl také mnoho zkušeností při testovacích letech, létal mnoho let a je to zkušený pozorovatel. „Skutečnost, že to, co jsem viděl, se zdá být identické, čas a místo se shoduje, mě vede k přesvědčení, že to nebyla iluze, že jsem to skutečně pozoroval.“

Blue Book má ve spise i nákres Johnsonova objektu, který viděl onoho prosince 1953, a objektu, který viděl před tímto pozorováním v listopadu 1951. Jeho zpráva také zahrnuje informaci o tomto prvním pozorování. Říká, že jeho žena také byla svědkem tohoto objektu. První pozorování bylo v Brents Junction, Kalifornie. Říká, že to bylo v noci, ale přitom bylo jasně vidět nějaké „zcela zřetelné záření nebo plameny.” Řekl, že objekt se pohyboval velmi rychle od východu na západ a nevydával žádný zvuk. Johnson říká, že nejprve si myslel, že to byly zplodiny z nějakého letadla, “ale nepřítomnost zvuku a čisté šíření plamenů tuto možnost zcela vylučovalo.”

Úvodní strana spisu Projektu Blue Book (16. prosinec 1956 - Agoura, Credit: U.S. Air Force Project Blue Book)

Spisy Blue Book obsahují většinou tato hlášení od svědků. Nenaznačuje to, zda se odehrálo vyšetřování. I kdyby všichni svědci byli piloti a všichni by vyloučili mrak, úvodní poznámka na spise stejně uvádí jako závěr lenticulární (čočkovitý) mrak. Na rozdíl od závěru letectva díky vysoké hodnověrnosti a odbornosti svědků mnoho badatelů UFO toto považuje za jedno z nejlepších pozorování UFO. Pro badatele UFO je také skvělé, že mohou uvést muže, který objevil místo pro zbudování Area 51 a byl prvním z týmlídrů známé organizace Skunk Works, jako někoho, kdo bere UFO zcela vážně.

A ačkoli se letectvo USA nezdá být touto záležitostí ohromeno, hlášení o pozorování jako je toto vyvolává naléhavou otázku, kdo je zde vůbec tou skutečnou autoritou?

http://www.openminds.tv/multiple-witness-ufo-sighting-top-secret-aircraf...

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Ben Rich, generální ředitel Lockheed Skunk Works na smrtelné posteli: „Mimozemští návštěvníci jsou skuteční a armáda USA cestuje mezi hvězdami“
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/ben-rich-generalni-reditel-lo...

Z histórie UFO
http://www.cez-okno.net/rubrika/z-historie-ufo


júl 21, 2014 13:20 popoludní

 

 

Top