Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: MOUDROST CHOVÁNÍ

“Mysl používá ke komunikaci slova, obrazy a čísla. Srdce používá pocity a empatii. Naše vědomí používá chování. To je důležité, ne-li klíčové pochopení, protože naše vědomí dohlíží na naše emoční a mentální stavy. Je to větší sféra, která zahrnuje mysl a srdce. Tedy vědomí je tou naší částí, která je nekonečná a neohraničená. Není obsaženo ve hmotě mozku, tkáních těla a dokonce ani v emoční energii srdce. Přesto je individualizované jako my.”

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE

Vy, kteří jste četli díla Tvůrců Křídel a Lyricusu, víte, že je v nich vykreslen rozdíl mezi poznáním mysli, pocházejícím ze sociální inteligence a vhledu srdce, pocházejícím z emoční inteligence. To jsou jedinečná prostředí, ze kterých můžete pracovat a vyjadřovat se.

Mysl přijímá podněty o tom, jak svět funguje. To se někdy nazývá sociální programování nebo podmínění. Mysl shromažďuje své programy z různých zdrojů – některé jsou jasné a zřetelné, jako třeba škola a rodina; některé méně patrné, jako genetické náchylnosti nebo mediální programování.

Vhled srdce je intuitivní schopnost, která používá sílu emocí k posunu zážitků a situací směrem k hlubší a širší perspektivě, což znamená sjednocenější a harmoničtější obraz. Jak všichni víme, vprostřed stresujících období a událostí je snadné ztratit svůj smysl pro harmonii a stabilitu. Vhled srdce posiluje naši vrozenou schopnost obnovy a průchodu náročnými situacemi s pocitem smyslu a vyrovnanosti.

Tak nám poznání pocházející z hlavy pomáhá navigovat společenským řádem a jak v něm být úspěšní, zatímco vhled srdce nám pomáhá navigovat emocionálním řádem a obnovením rovnováhy nevyřešených situací a negativních emocí. Toto jsou role, které jim přísluší.

SPOLEČENSKÁ INTELIGENCE: DOHODNUTÁ SKUTEČNOST

Nekonečné vědomí překlenuje říše mysli a srdce. V materiálech Tvůrců Křídel je zmiňované jako vědomí Svrchovaného Sjednocení – to, které je současně spojeno se zemí a nekonečnem (JÁ JSEM) a vším životem (MY JSME). Tento stav nahrazuje mysl a srdce – zahrnujíce obojí.

Mysl používá ke komunikaci slova, obrazy a čísla. Srdce používá pocity a empatii. Naše vědomí používá chování. To je důležité, ne-li klíčové pochopení, protože naše vědomí dohlíží na naše emoční a mentální stavy. Je to větší sféra, která zahrnuje mysl a srdce. Tedy vědomí je tou naší částí, která je nekonečná a neohraničená. Není obsaženo ve hmotě mozku, tkáních těla a dokonce ani v emoční energii srdce. Přesto je individualizované jako my.

Vědomí Svrchovaného Sjednocení se identifikuje s námi jako s jednotlivci; a s námi jako kolektivem všech. Co se týká nás jako jednotlivců, tak nás organizuje – naše části. Je to sjednocující šňůra, na které jsou navlečeny naše různé “kousky” jako jsou mysl, emoce a tělo. A zatímco naše mysl hovoří slovy a srdce vyjadřuje pocity, naše vědomí projevuje svou přítomnost skrze chování.

Otázkou je, pokud naše vyšší já používá k sebevyjádření chování, proč existuje ve světě tolik dysfunkčního chování?

Mysl, spojená se sociální inteligencí, si přivlastnila lidské tělo. Mysl zabraňuje tělu přijímat vedení z vyššího jáství. Chování je fyzická záležitost (je zapotřebí těla). Nemůžeme šířit své vyšší jáství prostřednictvím našeho chování, pokud naše tělo řídí mysl nebo ego. To je součást sociálního programování: udržet pozornost na sociální inteligenci – odměnách typu přitažlivost, úspěch, vliv, moc, nezávislost nebo dokonce čiré přežití – a vědomí nekonečného jáství může být odstrčeno stranou jako nepodstatné.

Zastínění vyššího jáství myslí a egem je dobře udržovaným tajemstvím dohodnuté reality. Je nám řečeno, že nekonečné bytí je mýtus, nedokazatelná, imaginativní abstrakce či pouhé zbožné přání v myslích a srdcích naivních. Nebo, pokud je povoleno jako abstrakce, tak je zahaleno do alegorického pozlátka jako cherubíni a andělé.

Sociální inteligence ovládá náš svět. Emoční inteligence expanduje. A moudré chování, které je ve své působnosti na zemi teprve dítětem, tiše organizuje nové lidské vědomí.

CELISTVOST CESTY

Myšlenka, že vyšší vědomí může řídit naše chování prostřednictvím synchronizace těla, srdce a mysli do týmového projevu, se může jevit jako nepodstatná ve světě, který požaduje jednoduše moc, řízení, peníze a slávu. Avšak tento sociální program je v procesu destrukce. Představ si velkou budovu, která je demolována výbušninami, a ty bys mohl vidět její implozi rychlostí jeden snímek za den. Každá další část tvého života by byla v normálním čase, ale sociální program, kterým jsi byl živen, by byl demolován v ultra pomalém pohybu – téměř do té míry, že by sis toho nevšiml.

To je to, co se děje. Sociální program musí být zničen, aby aktivoval lidi ke skutečné hodnotě jejich nekonečného jáství. Tento dirigent uvnitř vás může řídit tělo, srdce a mysl jako nástroje k vyjadřování. Tak jako umělec, který může vytvořit inspirující dílo, vy můžete vytvářet inspirující chování odpuštěním, vděčností, pokorou, soucitem, pochopením a srdnatostí.

Zajímavá věc na moudrosti chování je ta, že povstává jen uvnitř a nikde jinde. Je to tvorba našich nekonečných jáství ve výrazu jednoty a rovnosti. Naše mysl, srdce a tělo musí být částmi té jednoty a rovnosti tak, aby naše chování mohlo být vyjádřeno autenticky. To je nová “budova”, která bude postavena na troskách sociální inteligence.

Moudrost chování, to je náš budoucí domov. Předvoj již začal. Zakotvujeme ho zde na zemi v našich tělech, srdcích a myslích. Ztělesňujeme toto sjednocení bez fanfár a titulů. Promíjíme nedostatky; chápeme, že jsou částmi celistvosti cesty, která podporuje naše nekonečná jáství. Jsme pevně oddaní našemu účelu.

Oddanost je motorem.

Praktikování moudrého chování je palivem.

A vozidlem jsi ty.

James

© www.WingMakers.com český překlad Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.



Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

James: PŮVOD VZESTUPU A KARMY
http://www.cez-okno.net/clanok/james-puvod-vzestupu-a-karmy

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-2013

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl-august 2008)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-august-...

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


september 29, 2017 20:48 popoludní

 

 

Top