Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: PŮVOD VZESTUPU A KARMY

“Pokud žijeme jako nekonečné bytosti v lidské formě, pokud skutečně věříme, že jsme jediným, který je roven všemu životu – kam přesně doufáme, že se dostaneme, když vzestoupíme? Může jeden vzestoupit a nechat jinou lidskou bytost vzadu ve spárech karmy a zmatku? Může být někdo osvícený ve světě, kde vzkvétá válka, chudoba, deprese a zneužívání – a opravdu to nazývat osvícením?”

Původ je nejasný a vždy starobylý

V New Age komunitě je vzestup populární slovo, používané k popisu mnoha různých zážitků a procesů. Já budu pro účely tohoto článku definovat vzestup v co nejširší míře – s nadějí, že to obsáhne většinu pohledů.

Ve svém jádru je vzestup poznáním, že jsme více než jen fyzické tělo a že naše vědomí je mnohavrstvý vnímatel, který je odlišný od těla a který může vzestoupit do nefyzických dimenzí. Tento vzestup není nutně posmrtná zkušenost nebo proces, ale může začít, kdykoliv je jedinec probuzen nebo aktivován.

Tato víra sahá zpět do velmi daleké doby. S konceptem vzestupu souvisí také Prvotní hřích spolu s vykoupením. “Padli” jsme do fyzického těla, do hříchu, do temnoty, do nevědomosti a jsme vykoupeni nějakou formou milosti – Kristem, Bohem, Duchem atp. Milost vykoupení je aktivací, probuzením nebo znovuzrozením. Při následování této aktivace jsme si stanovili směr k duchovním destinacím vyšších vibrací, čistšímu stavu a stavu lásky a harmonie.

To vše zní dobře, než si uvědomíte, že cíl je sobecký a je založen na opuštění. Je sobecký, protože se zaměřujete na své vlastní sobecké cíle a ne na celek. Je to opuštění, protože toužíte opustit lidské úrovně země za účelem zkoumání vyšších sfér nebe. Opouštíte zemi ve prospěch nebe. Nekritizuji tuto orientaci. Pouze na tuto skutečnost poukazuji.

ZÁLEŽITOSTI SOBECTVÍ A OPUŠTĚNÍ

Podívejme se na první záležitost: sobectví. Většina z vás slyšela o konceptu, že abychom pomohli druhým, musíme nejprve pomoci sami sobě. Jinými slovy, soustřeď se na sebe, uč se, uč se, uč se. Musíme se naučit lekce, abychom vzestoupili a udrželi vzestoupení. Nebo se nešťastně vrátíme do lidské (nebo nižší) formy. To je způsob, jak se vzestupem souvisí karma. Karma je gravitace, která drží jedince v otroctví nižších dimenzí nebo zážitků. Je to vyrovnávací síla ke vzestupu.

Pokud žijeme jako nekonečné bytosti v lidské formě, pokud skutečně věříme, že jsme jediným, který je roven všemu životu – kam přesně doufáme, že se dostaneme, když vzestoupíme? Může jeden vzestoupit a nechat jinou lidskou bytost vzadu ve spárech karmy a zmatku? Může být někdo osvícený ve světě, kde vzkvétá válka, chudoba, deprese a zneužívání – a opravdu to nazývat osvícením?

Vzestoupení do nebeské blaženosti nebo nirvány. Není to sobectví? Můj názor je ten, že nemůžete udržet frekvenci rovnosti ve svém srdci a soustředit se na vzestup pro sebe. Pokud obsahujete vědomí JÁ JSEM MY JSME, pokud žijete podle svých nejlepších schopností jako Svrchované Sjednocení, jste lidmi. Jste jednotou a rovností všech. Pracujete v zájmu dosažení poznání pro všechen život, a proto jako jednotlivec nevzestupuješ, ale spíše shromažďuješ poznání našeho společného nekonečného jáství tak, aby mohlo být pochopeno všemi. Přinášíš toto poznání zemi a lidstvu jakýmkoliv způsobem můžeš.

Vzestup je osobní nasazení energie a času pro osobní zájmy. To může sloužit pozitivnímu účelu, ale můj názor je ten, že vás to také může zlákat, abyste si mysleli, že to děláte ve prospěch všech – zatímco vzestup je samozřejmě zrozen z konceptu oddělenosti.

Přemýšlej o tom. Já vzestoupím na rozdíl od těch, kteří zůstali vězet v zajetí karmy. To mě dělá lepším než ti, kteří zůstali chyceni v “pavučině” klamu a iluzí. To mě činí odděleným. Jsem s duchovní elitou namísto s oslabenými lidmi, kteří se pachtí v bahně nevědomosti. Šplhám po žebříku vědomí a zdokonaluji sám sebe. Jak by to mohlo být špatné?

Není. Neposuzuji to jako dobré nebo špatné. Poukazuji na to, že perspektiva Svrchovaného Sjednocení je ta, že jsme si rovni ve svých nekonečných jástvích. Obalem naší nekonečnosti je lidský nástroj, který na zemi všichni odíváme – a tento lidský nástroj byl navržen tak, aby všechny kvantové objekty lámal (angl. refract) do oddělenosti od nás. Lidský nástroj – jeho vnímání zkušeností – odhaluje pouze program, ne nekonečnou bytost, která je tak chytře utajená.

Proto nás přijetí vzestupu jako procesu, podněcuje k tomu, abychom byli oddělení. Ve vědomí Svrchovaného Sjednocení neexistuje žádné elitářství. Ve skutečnosti je pravým opakem elitářství. Ono poznává, že všichni žijeme v jednotě a rovnosti a to vyjadřujeme v našem chování podle našich nejlepších schopností. To vyžaduje stržení přetvářek, které by se jinak mohly zdát výhodné a dokonce transcendentní – abychom mohli vyjadřovat naše ctnosti srdce autenticky, bez bariér a souzení.

Vezměme druhou záležitost: opuštění. Když opustíme Zemi a lidstvo kvůli duchovnímu vzestupu, tak ten vyšší prostor, kterého dosahujeme, zůstává připojen ke klamu. Opouštíme jedno místo klamu pro jiné. Jak nás to může zdokonalit?

Všichni jsme slyšeli úsloví nebe na zemi. Je to velmi skutečný pojem z vědomí Svrchovaného Sjednocení. Je to představa, že je možné žít v lidském nástroji ve stavu pochopení vlastního nekonečného jáství. Dokud člověk nepochopí své nekonečné jáství, mylně se domnívá, že jeho cílem jsou vyšší světy, světlo osvícení nebo nebeské sféry.

Pak je člověk jako žena, která opustí své děti, aby zažila lásku s cizincem v cizí zemi. Taková láska není skutečná a proto netrvá dlouho. Když se ta žena vrátí ke svým dětem, ony už ji opustily. Mateřské pouto bylo rozpojeno. Když opustíme hmotný svět, abychom uchopili ten duchovní, ztrácíme vazbu k lidské dimenzi a k možnosti hrát naší roli při zrození nebe na zemi. Zapomínáme, že jsme všichni porodními asistentkami pro přivedení nebe nebo stavu vědomí Svrchovaného Sjednocení na zemi – ke sdílení se všemi lidskými bytostmi.

Uvědomuji si, že mnozí vnímají lidský nástroj jako důvod, proč nebe na zemi nemůže nikdy nastat. Pokud jsme lidmi, jsme omezení a ničemní. Vyhledáváme potěšení a přežití. Jsme zvířata. Chápu tuto víru, ale rozsah tohoto procesu – zrození vědomí Svrchovaného Sjednocení na zemi – není ponechán náhodě. Je cílem našeho druhu osvobodit se z falešných představ, klamů a pokřivení – a podívat se jasným zrakem do hloubky v nás. Udělat to, zatímco žijeme na zemi v lidském těle.

To je naše poslání. Náš kolektivní účel. Jakkoliv dlouho to potrvá. Jakkoliv je těžké toho dosáhnout. Stane se to.

Zdá se vhodná parafráze kapitána Jean-Luc Picarda: tak to uděláme.

James

© www.WingMakers.com český překlad Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-2013

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl-august 2008)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-august-...

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


Štítky: 
september 20, 2017 16:48 popoludní

 

 

Top