Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: WingMakers Interview 3

„God-Spirit-Soul komplex“ (GSSC) čili „Komplex Bůh-Duch-Duše“ – Toto je centrální prvek „HMS“ týkající se mechanismu oddělených kotev. Individualizovaný člověk, bez HMS, je v terminologii „WingMakers“ nazýván „Sovereign Integral“. To je skutečná podstata každé lidské bytosti a ve své podstatě i každého projeveného života. V tomto modelu „Sovereign Integral“ (Svrchované Jednoty) jsme Bohy v našem lokálním multiversu, a z pohledu kolektivní úrovně jsme tvz. „Prvotní zdroj“ v tomto multiversu.

Proč je GSSC kotvícím útočištěm? V podstatě máme k dispozici dvě cesty: Náboženství a klasickou duchovní cestu. Jsou to různé strany jedné a té samé mince a ta tvoří to, co se nazývá „GSSC“. „Anu“ je vysoce inteligentní a chytrá entita. Velmi dobře si uvědomoval, že pokud by se lidé vyvinuli ve své evoluci do určité kvality, velmi rychle by si začali uvědomovat, že oni jsou vládci „Svrchované Jednoty“. Je třeba mít na paměti, že Atlanťané byli vysoce vyvinutými bytostmi před tím než si „oblékli“ Anuem vytvořené lidské tělo. Také je dobré si na tomto místě uvědomit, že lidský nástroj nezahrnuje pouze hmotné fyziologické tělo, ale zahrnuje i emoce a „HMS“. Lidský nástroj je zároveň konstituován takovým způsobem, že zatímco fyzické tělo umírá, vícedimenzionální tělo pokračuje ve svém vývoji.

Někteří hovoří o Duši, jiní se zase odkazují na astrální tělo, ale to vše jsou části konstituční pochvy pro fungující „Svrchovanou Jednotu“ operující v rámci „HMS“ a většinu jeho programů. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ani po smrti není „Svrchovaná Jednota“ vymaněna z vlivu „HMS“ čili lidských programovaných nástrojů.

Anunakiové vytvořili „HMS“, aby v systému „Svrchované Jednoty“ ono Pravdivé a skutečné Já uvrhli do vězení iluzí a podvodů. Tak byl lidský nástroj vybaven „HMS“ a „Svrchovaná Jednota“ byla umístěna uvnitř tohoto komplexu v podobě tzv. „životní síly“, která pohání lidský nástroj. Základním aspektem „GSSC“ je program, který v důsledku jeho účinků nazýváme strach ze smrti, strach ze samoty (osamění), strach z neexistence.

Primárně to byl masivní účinek energie strachu, který nakonec vytvořil konstrukci „odděleného Boha“, který jako samostatná oddělená Entita vyplnila Vesmír a díky působení tohoto Boha jsme všichni stvoření v oddělení, individuální separaci – životní izolaci. Princip spojení s Bohem prostřednictvím náboženství anebo klasickou duchovní cestou je v podstatě to samé jako rozpustit strach ze smrti ve sféře působení jmenovaného programu. Ve skutečnosti Anu, král Annunakiú se sám dostal do pozice boha v lidském světě.

Důrazně však upozorňuji, že existuje cesta k bohu a Cesta k Bohu. V drtivé většině případů (a je jedno, zda jste pod vlivem náboženství anebo klasické duchovní filozofie) je bohužel situace následující: Jste člověk s Duší. Tato Duše musí být zachráněna. V rámci tohoto procesu záchrany se musíte zbavit vlastní odpovědnosti za sebe sama v prostředí fyzického světa. Za to jste odměněni tzv.“věčným životem v Božím Království“ (je jedno jakým způsobem pojmenujete tohoto boha), kde budete bydlet v blahu a sloužit jako Učitel Světla.

Onen pojem Záchrance/Mistr je ve skutečnosti jen integrální součástí „GSSC“ povzbuzující lidskou bytost k tomu, aby prahla po Pánu, jak vystupovat, aby lidská bytost byla „zachráněna“, jak dosáhnout nirvány, jak žít mravní život a jak zajistit sobě věčné štěstí. Takže uvnitř systému „GSSC“ existují „mistři velké moudrosti světla“, kteří navíc zůstávají uvnitř domény „HMS“. Jemné souvislosti celého tohoto duchovního komplotu je tak silná, že i ve chvíli kdy cítíte, že jste dosáhli seberealizace, zůstáváte ovšem stále uvězněni uvnitř „HMS“.

Takže jak se ve skutečnosti věci mají? Pamatujte, že nikdy neexistoval, neexistuje ani nikdy nebude existovat nějaký „vnější Záchrance“ a je jedno, zda hovoříme o Bohu, Mistru či Nirváně nebo Kristu. Ve skutečnosti je každý sám sobě zachráncem. Každý z nás máme onoho jediného Zachránce ve svém vlastním nitru. Čím více a kvalitněji budeme schopni aktivovat tohoto svého vnitřního zachránce, tím více budeme schopni aktivně potlačit programy uvnitř „HMS“. Toto je jediná skutečná cesta osvobození a k tomuto tématu se budu vracet i v následujících odpovědích.

V podstatě lze říci, že „GSSC“ je součástí „HMS“, která udržuje aktivní program separace – oddělení a tím i vibračních vzorců strachu a nejistoty uvnitř lidského Vědomí, které je tak podstatně lépe manipulovatelné.

„Death Stress Implant Network Detour“ (DSIND) čili „Odbočná síť implantátu stresu ze smrti“ – Jak sám dlouhý název napovídá, je „DSIND“ sestupem do nitra lidství a řetězce uvěznění uvnitř hmotného světa. Uvnitř „solar plexu“ v systému energetiky lidského organismu se nachází „DSIND“ na pozici modulu „HMS“. Celý tento mechanismus lépe pochopíte, když se na „HMS“ budete dívat jako na nadřazenou (řídící) síť, uvnitř které se nachází uzly, jež slouží jako implantovaná zástrčka do „HMS“. Jeden z mnoha typů těchto uzlů (zástrček) je „DSIND“. Jak jsem již sdělil, je „DSIND“ kořenově zapouzdřena v etherické oblasti lidského energetického nástroje uvnitř solar plexu (je připojena k solar plexu). Postupně tato síť expanduje do čakrového ústrojí v oblasti srdce, hrdla a oblasti hlavy. Účelem této etherické sítě je absorbovat a distribuovat energie, strachu, úzkosti, stresu a nejistoty.

Tento modul je dominantně ovládán strachem z budoucnosti. Anu však byl velmi opatrný a tak tento systém napojil paralelně ještě na původní a primární strach ze smrti a neexistence. „DSIND“ je zodpovědný za široké spektrum konfliktů uvnitř lidské rodiny. „DSIND“ také sekundárně aktivuje lidské jedince do „služby“ v oblasti náboženství, ale klasických duchovních disciplín (tzv. podprahová úniková aktivita v důsledku aktivního strachu z budoucnosti a smrti atd.).

„Polarity Systém“ (PS) čili „Systém Polarity“ – Jde o poduzel (sub-node) sítě „DSIND“, který tvoří aktivní „princip polarity“ uvnitř „HMS“. Vytváří tření mezi polaritami a v důsledku toho vzniká i to čemu říkáme svár a nesoulad – disharmonie. Pakliže aktivně existujete uvnitř „HMS“ (a vy tam existujete) pak nutně existuje i v polaritním systému. Je to velmi prosté. Princip polarity je to co oživuje a doslova krmí „HMS“. Je „potravou“ pro „HMS“ jelikož ve sféře polarity je lidský nástroj ztracen v izolaci – oddělení a to je přesně stav, o který návrhářům „HMS" šlo.

„Genetic Manipulation Systém“ (GMS) čili „Systém Genetické Manipulace“ – Tento systém je důsledkem snah různých interdimenzionálních ras, které se snaží vytvořit vhodný nástroj, který by jim umožnil plnohodnotný přístup do tzv. „materiálního světa“. Byl to právě Anu, který nejenže chtěl přístup k fyzickému světu, aby využíval jeho zdroje, ale zároveň toužil po stabilním přístupu ochotných otroků, kteří by byli schopni pohánět lidské nástroje. V kontextu s tím je třeba si uvědomit, že nekonečný potenciál Bytí se stává konečným ve chvíli, kdy taková forma Bytí je vystavena vlivu a účinkům „HMS“.

Během inženýrského utváření lidského nástroje bylo rozhodnuto vytvořit „GMS“, tak aby byl postupně nástroj člověka upraven takovým způsobem, aby lidská bytost nemohla nikdy dosáhnout opětovné seberealizace čili dosažení stavu opětovného uvědomění „Svrchované Jednoty“. Pojmy jako nirvána, satori, kosmické vědomí, osvícení atd. ve své podstatě definují vyšší frekvenční stavy vědomí uvnitř „GSSC“, který se nachází uvnitř domény „HMS“ a staly se kontrolními body, které odjistily intervence v rámci „GMS“. Skutečný stav „Svrchované Jednoty“, dokonce ani po smrti lidského nástroje, nebyl nikdy uskutečněn žádným členem lidské rodiny. Tato situace se však před nedávnem změnila.

-pokračování-

Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

© 2008 Project Camelot, Project Avalon: Kerry Cassidy

© 2008 James (WingMakers)

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


Autori: 
Štítky: 
december 20, 2008 15:37 popoludní

 

 

Top