Obrázok používateľa CEZ OKNO
Japonskí vedci: Globálne otepľovanie nespôsobuje človek

Japonskí vedci sa v novej správe štátnej energetickej komisie dramaticky dištancovali od OSN a na západe prevládajúcej hypotézy o klimatických zmenách. Traja z piatich výskumníkov nesúhlasia s názorom IPCC (Medzivládny panel pre klimatické zmeny), že nedávne otepľovanie je predovšetkým následkom ľudských priemyselných emisií a skleníkových plynov. Ďalšou zaujímavosťou je, že japonskí vedci si nedávali pred ústa servítky a upustili od jemných a nevýrazných formulácii, ktoré sú inak pre správy tohto typu typické.

Jeden z piatich vedcov prirovnáva počítačové predpovedanie klímy pomocou klimatických modelov k starovekej astrológii. Iní zase kritizujú nedostatočné a nepresné teplotné údaje z americkej pevniny, ktoré sa používajú na podporu hypotézy a prehlasujú, že jednoznačný trend otepľovania, ktorý prebiehal od stredu 20. storočia, už nie je sledovateľný.

Správa Japonského spolku pre energiu a zdroje (Japan Society of Energy and Resources, JSER) je udivujúcim vzdorom voči medzinárodnému tlaku a prejavom dôvery v japonský morský a astronomický výskum. Verejne financovaný výskum na západe jednotne zastáva hypotézu, podľa ktorej sú priemyselné vplyvy primárne zodpovedné za klimatické zmeny, aj keď sa v poslednom čase objavili aj tu určité pochybnosti. Iba jeden z piatich najvýznamnejších japonských vedcov podieľajúcich sa na tejto správe, súhlasil s hypotézou, že človek je hlavnou príčinou globálneho otepľovania.

JSER je akademický spolok, ktorý zastrešuje vedcov z výskumných oblastí energetiky a zdojov. Okrem toho pôsobí aj ako poradca vlády. Správa sa objavila už minulý mesiac, venovalo sa jej však len veľmi málo pozornosti. Stránka The Register preto vypracovala preklad dokumentu - prvý svojho druhu, ktorý sa objavil na západe. Kto chce, môže si prečítať preklad najdôležitejších častí správy JSER po anglicky na týchto stránkach. Nasleduje krátke zhrnutie:

Zhrnutie

Traja z piatich najvýznamnejších vedcov argumentujú, že nedávne klimatické zmeny sú zapríčinené prirodzenými cyklami a nie ľudskou priemyselnou aktivitou, ako to tvrdia politickí aktivisti. Kanya Kusano je programový riaditeľ a vedúci skupiny zemského simulátora (Earth Simulator) v japonskej agentúre pre morsko-zemskú vedu a technológiu (Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology, JAMSTEC). Vo svojom výskume sa zameriava na nevyspelosť simulácii, ktoré sa používajú na podporu teórie antropogénnych (zapríčinených človekom) klimatických zmien. Úplne bez diplomatických kecov ich Kusano prirovnáva k starovekej astrológii. Po vymenovaní množstva chýb a odvolaní sa na stanovisko samotného panelu IPCC, podľa ktorého sú prirodzené príčiny klímy aj dnes ešte stále takmer vôbec nepreskúmané, Kusano usudzuje, že "tvrdenie (IPCC), že odteraz sa budú atmosferické teploty s veľkou pravdepodobnosťou postupne a monotónne zvyšovať, by sa malo považovať za nedokázateľnú hypotézu."

Shunichi Akasofu, riaditeľ medzinárodného arktického výskumného centra na Aljaške, túto teóriu kritizoval už v minulosti. Akasofu využíva historické údaje na vyvrátenie tvrdenia, že nedávne teploty predstavujú nejakú odchylku: "Mali by sme byť opatrní. Téoria IPCC, že teplota sa od roku 2000 zvýšila spolu s množstvom CO2 v atmosfére nie je ničím iným ako hypotézou." Akasofu nazýva trend otepľovania po roku 2000 hypotetickým. Najtvrdšie slová adresoval ľudom, ktorí prezliekajú domnienky za fakty. "Predtým, ako si to vôbec stihol niekto všimnúť, sa pravda nahradila touto hypotézou. Treba skoncovať s názorom, že zákonite príde k veľkej katastrofe."

(Preložené zo stránky The Register)

Balla

Zdroj: Project-respublica.blogspot.com

Sekcie: 
Rubriky: 
február 25, 2009 14:55 popoludní

 

 

Top