Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jaro s Poselstvím Grálu

Lidé se řídí bezpočtem názorů – a celá příroda jen jedním, platným a pravdivým. V sérii přednášek a setkání vás chceme seznámit s knihou, která píše právě o „Boží vůli“ v našem životě: S Poselstvím Grálu od německého autora Abd-ru-shina. Proč? Protože potřebujeme nejen věřit, ale i vědět, a nejen vědět, ale i cítit smysluplnost v uspořádání našeho života a života vůbec. Mít důvěru, protože máme poznání moudrosti za věcmi. V podstatě lidské religiozity je něco, co se vymyká všem církvím a pokusům o klasifikaci, protože přesahuje mozek člověka, sahá do věčnosti.

Knihy, knihy, knihy… je jich nesmírné množství, nedají se přečíst a pojmout. A myšlenky, názory, představy – v žádné oblasti lidského povědomí není tolik podivností a protichůdností, jako v názorech na životní pravdy.

Jak se má čtenář vyznat v té směsici? Kde je pravda, která odpovídá skutečnosti? A můžeme se v té změti názorů vůbec vyznat?

Nejen můžeme, ale musíme. Aspoň ti z nás, kdo o to stojí. Dnes už není žádným tajemstvím, že se svět topí v problémech a hrozí mu utopení. Na jedné misce vah je narůstající hmotný blahobyt, stále dokonalejší technika a stále pohodlnější pohodlí, a druhá miska stále více těžkne nemocí z nešťastnosti: svět je nešťastný a nemocný, protože lidé jsou nešťastní a nemocní.

Chceme vás seznámit s knihou, která vám ukáže svět a život jako stavebnici – dílo Stvořitele, v němž si stavíme své osudy my, ale podle zákonů, které ustanovil jeho Stavitel. V těch zákonech pak nalezneme lásku, spravedlnost i moudrost, a nakonec i dlouho hledanou vůli Boží a dlouho hledaný smysl, účel našeho života. Poznáme, oč máme v životě usilovat, proč jiná cesta k cíli vést nemůže, a nakonec nalezneme i tak vzácný mír a štěstí.

Ta kniha se nepodbízí a nelichotí, neukolébává ke sladké blaženosti, ale spíše možná čtenáře zneklidní, protože před něj naráz předloží ty mnohé nedostatky jeho života, ale současně také jasně ukáže cestu, kterou by se měl vydat dále: Má poznávat a uznávat, že radosti i starosti k němu přicházejí jako plody minulých dobrých činů i minulých pochybení, a že ho život vychovává laskavou, ale pevnou rukou k vnitřnímu vzdělání. A jestli se svému vzdělávání brání, pak ho neodchylné zákony života postaví před potíže, problémy… a lidé jsou náhle nešťastní a nemocní.

Knihu „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ napsal německý autor Abd-ru-shin (1875-1941) a my vám ji chceme představit v sérii přednášek, přednáškových fór, tematických večerů, seminářů a setkání, nazvané „Jaro s Poselstvím Grálu“. Od 7. února do 17. května, kde se v Brně koná slavnostní zakončení, probíhá na šedesát akcí ve dvaceti městech. Pořadatelem akce je Nadace Hnutí Grálu, podrobnosti najdete v kalendáři akcí, nebo ve vydané brožuře. Anebo nám třeba zavolejte do Brna na 545 213 964.

Přijďte se zamyslit nad životem.

Srdečně

Artur Zatloukal, Brno


Súvisiace:

Abdrushin
http://www.cez-okno.net/rubrika/abdrushin


marec 18, 2015 23:19 popoludní

 

 

Top