Obrázok používateľa CEZ OKNO
Je sfinga z Baločistanu skutočne len prírodným skalným útvarom? (+VIDEO)


V roku 2004 otvorili v Pakistane, v oblasti Makran, pobrežnú diaľnicu, ktorá spája mesto Karáči s prístavným mestom Gwadar. Nová cesta turistom konečne umožnila ľahší prístup do Národného parku Hingol, ktorý je od mesta Karáči vzdialený 240 km (150 míľ), a je domovom obrovského, nezvyčajného skalného útvaru známeho pod názvom „Sfinga z Baločistanu“.

Tento bizarný skalný výčnelok nie je v parku jediným, ktorý pripomína výtvor človeka, pretože neďaleko vyčnieva ďalší nezvyčajný útvar pripomínajúci sochu zvaný „Princess of Hope“ (Princezná Nádeje, pozn. prekl.). O oboch výčnelkoch sa, samozrejme, stále tvrdí, že nie sú ničím iným než ›› prírodnými útvarmi, ktoré vyformoval vietor a dážď. No nemôže v tom byť aj niečo iné?


Princezná Nádeje v Národnom parku Hingol (Zdroj: ›› CC BY-SA 4.0)

Stopy po starovekej civilizácii?

Vo svojej najnovšej knihe, ›› The Myth of Man (Mýtus človeka, pozn. prekl.), sa detailne zaoberám tým, že na svete jestvuje veľké množstvo dôkazov poukazujúcich na to, že už v dávnej minulosti, predtým, než sa začala písať história, existovali civilizácie, ktoré zmizli z dohľadu aj z ľudskej pamäti. Zdá sa, že vyspelá technológia sa používala už tisícky rokov pred oficiálnymi vynálezmi, a dokonca aj ›› Veľká Sfinga v Egypte sa v súčasnosti stáva predmetom podrobnejšieho skúmania, pretože dažďom spôsobené vzory zvetrávania na povrchu Sfingy poukazujú na oveľa skorší dátum jej zhotovenia.

Mohlo by sa dokázať, že sfinga z Baločistanu bola zhotovená dokonca ešte skôr, než jej egyptská kópia, keďže jej okolie je umiestnené v kontexte s vytesaným profilom, ktorý sa hrdo vyníma na vrchu. Indický autor a ›› bádateľ Bibhu Dev Misra zdôrazňuje: „Toto nálezisko vyzerá ako obrovský, do skaly vyrezaný architektonický komplex.“

Pri opisovaní samotnej sfingy napísal: „Pri letmom pohľade na túto impozantnú sochu si môžeme všimnúť, že sfinga má presne ohraničenú spodnú čeľusť a jasne rozoznateľné črty tváre, ako sú oči, nos a ústa, ktoré sú umiestnené v zdanlivo dokonalom vzájomnom pomere.“

Kto a kedy ju však zhotovil?


Tvar sfingy z Baločistanu je veľmi podobný vzhľadu a rozmerom egyptskej Sfingy (Zdroj: ›› CC BY 2.0)

Ako sa zdá, aj tento pakistanský útvar, podobne ako Sfinga v Gíze, má na vrchu pokrývku hlavy podobnú pokrývke zvanej ›› Nemes, ktorú nosili starovekí faraóni. Bola to tkanina s pruhovaným vzorom, ktorá svojmu nositeľovi zakrývala korunu a zadnú časť hlavy. Na sfinge z Baločistanu sú jasne viditeľné aj predné cípy tejto pokrývky voľne visiace okolo uší, zatiaľ čo horizontálna ryha pripomínajúca čelenku faraónov viditeľne skrášľuje čelo.

Na tomto bájnom zvierati sú jasne definované aj nohy a laby. Dev Misra píše:

„Obrysy natiahnutých predných končatín, ktoré vyúsťujú do veľmi dobre vytvarovaných láb, sú na sfinge ľahko rozoznateľné. Je ťažké predstaviť si, ako mohla príroda vytvoriť sochu pripomínajúcu preslávené bájne zviera tak prekvapivo detailne.“

To, na čom sfinga leží, sa javí ako chrámová plošina, ktorej vzhľadové prvky sú ešte fascinujúcejšie, a podľa všetkého sú neoddeliteľne späté s celým dizajnom. Ako vidno na obrázku nižšie, v hromade kameňa, ktorý sa nachádza ›› pod Sfingou, sú prítomné útvary vyzerajúce ako nezvyčajné výklenky a stĺpy.


Na obrázku: Chrámová plošina pod sfingou
Sediment = Usadenina
Pillars = Stĺpy
Niches = Výklenky
Steps = Schody
Symmetric pattern = Symetrický vzor

Niekoľko prvkov stavby pripomínajúcich architektonické črty (Zdroj: ›› bibhudevmisra) SML

Všadeprítomné symetrické prvky s istotou pripomínajú činnosť človeka a zdá sa, že odporujú prevládajúcej hypotéze, podľa ktorej je sfinga dielom prírody a ktorá sa naďalej šíri verejnosťou. Dokonca aj symetrické útvary, ako sú schody, naznačujú, že táto lokalita môže byť nakoniec niečím oveľa významnejším než len letmou podobou chrámu.

„Zdá sa, že schody sú rovnomerne rozmiestnené a majú rovnakú výšku. Celý útvar pôsobí dojmom majestátneho, do skaly vyrezaného architektonického komplexu, ktorý narušili prírodné živly a pokryli vrstvy sedimentu, čím zakryli ešte zložitejšie detaily súsošia,“ napísal Dev Misra.

Po hlbšom preskúmaní a rozbore sa môže z tejto odľahlej lokality v Pakistane vykľuť ďalší dôkaz zabudnutej civilizácie, ktorá prosperovala v dávnom období pred starovekým Egyptom či dokonca pred zrodom Göbekli Tepe (Pupočným vrchom) v Turecku. To ukáže iba čas..

Úvodný obrázok: Sfinga z Baločistanu (Zdroje: ›› CC BY 2.0)

J. P. Robinson

Zdroj: https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/sphinx-balochistan-0...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Kathlyn

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Bucegi
https://www.cez-okno.net/stitok/bucegi

SFINGA
https://www.cez-okno.net/stitok/sfinga


Sekcie: 
december 09, 2018 00:54 dopoludnia

 

 

Top