Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elisabeth H A I C H: Den s jógou 5. Středa - Merkurova síla

Merkurova síla je mostem, spojením mezi Božským a osobním já. Mezi duchem a tělem, je to síla myšlení. Jejím nástrojem je rozum, jejími zbraněmi jsou slova mluvená i psaná. Merkurova síla nám pomáhá dosáhnout velkého cíle učením a vyučováním, jež vedou k vědomí.

   Kdo chce být pravým joginem, musí zanechat jednou pro vždycky lpění na věcech. Pojmi jedinou myšlenku. Ať rozum, svaly, nervy, každá část těla jsou naplněny touto myšlenkou. To vede k úspěchu a tímto způsobem se formují velcí duchové.

Vivekananda

*

Rozum je velký popírač skutečného. Popři Popírače. Všechno vnější poučování je marné, dokud neprocitne vnitřní učitel. Musí dojít k tomu, aby se otevřela kniha srdce, aby ses stal plnohodnotný.

Vivekananda

*

Ani dýchání ani tělesná jogická cvičení nepřinesou nejmenšího užitku, dokud si nepojal myšlenku: "Jsem jen svědek! Nic se mne z vnějška nemůže dotknout."
Zkušenost je jediný učitel, kterého máme. Můžeme po celý život mluvit a debatovat a přece neporozumíme ani jedinému z pravdy vyřčenému slovu, dokud je na sobě neuskutečníme.

Vivekananda

*

Nemluv mnoho, ale pociťuj ducha v sobě... Toto je vědění, všechno ostatní je nevědomost.

Vivekananda

*

Myšlenka na jakoukoliv nedokonalost tuto způsobuje. Jedině myšlenky na sílu a dokonalost mohou nás vyléčit z nedokonalosti.

Vivekananda

*

Jsme tím, čím nás učinily naše myšlenky. Dej proto pozor na to, na co myslíš.

Vivekananda

*

Nekonečné je působení světla. Působí i na porozumění a rozum.

Eckarthausen

*

Největší dar je dar vědomí. Největší síla je ovládání a rozum.

Yesudian

*

Kroť svůj jazyk, abys znal své myšlenky. Kroť své myšlenky, abys znal své pravé Já.
Nechci mít učitele, který by mne ovlivňoval. Chci však učitele, který by mne učil, jak se nedat ovlivňovat.

Yesudian

*

Vítr sbírá mraky a vítr je také žene pryč. Rozum vytváří okovy, avšak rozum vás také od nich osvobozuje.

Šankaračarya

*

Kdo má znalost, moudrost a rozlišovací sílu, ten je zralý k tomu, aby hledal Já.

Šankaračarya

*

Vejdi do sebe a vyzvedni vědění ze svého vlastního Já. Ty jsi největší kniha, jaká kdy byla a jaká kdy bude. Jsi nekonečný správce, co je.

Vivekananda

*

Kdo se nestará o zlé řeči jiných, ten zvítězí nad vším. Ovládáním dechu dosáhneme ovládání myšlenek, ovládáním myšlenek vstupujeme do prapůvodního rajského stavu.

Mahariši

*

Myšlení není ani příčina ani podstata bytí, avšak je to nástroj toho, čím se staneme. Stanu se tím, co v sobě vidím. Všechno, co mi vnuká myšlenka, mohu činit. Všechno, co mi zjevuje, mohu se stát. Na tom by měl člověk založit neotřesitelnou důvěru, neboť v něm přebývá Božské.

Aurobindo

- pokračovanie -

Elisabeth H A I C H

(Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Zdroj: Makoň.cz

november 04, 2009 23:55 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top