Obrázok používateľa CEZ OKNO
JSOU TU S NÁMI?

Hrůza a děs, chaos, zmatky na ulicích, nejistota s nepředstavitelným strachem, to vyvolala šokující zpráva, kterou v tomto týdnu zveřejnil americký deník „The New York Times.“ Co se vlastně přihodilo? Podle tohoto deníku přistály minulý týden poblíž amerického města Death Valley, vesmírné lodě mimozemského původu, které v této oblasti zapříčinily rozruch a nevídané pozdvižení. Státní správa, respektive tamní úřady, nemohly tuto mimořádnou událost vysvětlit, popřít ani utajit, přistávající lodě (UFO) byly přítomny prostě všude!

Mimořádná zpráva určená celému světu... jednalo se zhruba o stovky kosmických objektů připomínající tvar trojúhelníku. Celá událost se odehrála nečekaně rychle, že ani armáda USA nestačila adekvátně zasáhnout tak, aby byl tento prostor před očitými svědky neprodyšně uzavřen, s takovou razancí, jako třeba při incidentu v Roswellu (tj. údajná havárie UFO). Jakmile sem dorazili první novináři, bylo už příliš později na to, cokoliv dementovat či zastírat, jak se stávalo „dříve“ v podobných případech. Návštěvníci z kosmu se stali od tohoto dne součástí reality zdejšího světa, jsou tady a nelze je už více od této chvíle zpochybnit! Náš svět zřejmě překročil svůj vlastní stín osamělé nadřazenosti, která skončí v propadlišti dějin. Očekává se mimořádný projev prezidenta USA, taktéž generálního tajemníka OSN a jiných významných politických reprezentantů. Církevní představitelé vybízejí věřící lid ke klidu a k modlitbám. Náhle ustaly boje a konflikty odehrávající se po celém světě. Již nejsme rozdělení na rasy, politická zřízení, náboženství, kultury; jsme jeden národ, jedna krev, jedna civilizace, jsme lidé a děti této planety Země! Konstatoval v mimořádném vydání New York Times. A co na to říkají vědci, kteří doposud popírali UFO a mimozemské civilizace? Deník uvedl, že oficiální věda nehodlá tuto historickou událost jakkoliv komentovat, prý to není v danou chvíli žádoucí. Tento komentář by mohl pokračovat do nekonečna, pokud by to ovšem byla pravda!


Omlouvám se všem čtenářům, kteří ještě nepochopili, že jsem záměrně použil mystifikaci, která nás má připravit na to, že to, co je dnes neznámé, se zítra může stát pravdou!

V minulosti hledejme budoucnost

Musím připomenout, že před třemi sty lety, lidé věřili tomu, že Zeměkoule je plackou a středem vesmíru. Před sto lety bylo nemyslitelné, byť i jen teoreticky, uvažovat o tom, že člověk někdy překoná rychlost zvuku, nebo, že vstoupíme do volného kosmického prostoru a přistaneme na Měsíci. V současnosti pronikáme nejvýkonnějšími teleskopy do hlubin kosmu, odkud získáváme překvapující poznatky, které by v minulosti patřily výhradně do sci-fi literatury, nikoliv do vědeckých znalostí. A proto je jen otázkou času, kdy přehodnotíme nynější představu o mimozemském životě, který nás může kdykoliv kontaktovat i navštívit, pokud už se tak nestalo?! Například francouzský vědec a badatel, popularizátor astronomie „Nicolas Camille Flammarion“, který v minulém století uchvátil čtenáře romány a vědecko-fantastickou literaturou, se kupříkladu ve své knize „O mnohosti světů obydlených“ zabýval bizarní úvahou, o existenci mnohotvárného života, který se může vyskytovat na všech planetách naší sluneční soustavy. Život můžeme nalézt třeba na Jupiteru či Saturnu, anebo kdekoliv jinde ve vesmíru, domníval se tento významný vizionář a zasvěcenec.

V tomto kontextu asi není náhodou, že OSN jmenovala do nového úřadu velvyslankyni pro případný mimozemský kontakt. Předpokládá snad OSN příchod mimozemšťanů? když jmenovala do této úlohy malajskou astrofyzičku Mazlan Othmanovou, dosavadní ředitelku Úřadu OSN pro záležitosti vesmíru. Jak je výše patrné, tak i mezinárodní organizace v tichosti před veřejností, očekávají onen příchod ne-pozemšťanů, a na tuhle událost se patřičně připravují, aby se něco zásadního nezanedbalo! Rovněž se nedá vyloučit, že jsme s mimozemšťany dlouhodobě ve styku, ale v utajení před zraky veřejnosti. Nabízí se proto otázka: pokud by tomu tak bylo, proč o takovém sblížení vůbec nic netušíme? Příčin může být hned několik, ale nelze vyloučit ani jednu! Pravdu bude znát nejspíš zasvěcená elita, která na takovémto utajeném spojení nepředstavitelně vydělává, především mocí a vlivem!

Co všechno musí člověk zažít, aby uvěřil?

Existuje poměrně mnoho různých spekulací o mimozemských návštěvách, z nichž na každé může být něco pravdy. Nelze přejít bez povšimnutí, že se v kronikách, na starověkých malbách, četných dřevorytech atp., vyskytují důkazy o létajících plavidlech, co se proháněly po obloze, asi jako dnes dopravní letadla. V egyptském Abydosu, byly nalezeny hieroglyfy, na kterých jsou vyobrazeny obrazce, které připomínají současné stroje (vrtulník, dělový člun, ponorka). Možná šlo v tomto případě o vzkaz, který má lidstvu oznámit: „Až budete vyrábět a ovládat tyto stroje, přijde i čas našeho návratu.“

Na jedné neolitické malbě ve Francii (odhadované stáří pět tisíc let) jsou vyobrazeny tři UFO objekty s postavou vzhlížející vzhůru. V Německu byla zas nalezena dřevorytina, na níž je zachycena bitva, jakási vzdušná přestřelka dvou odlišných UFO objektů z roku 1561. Jak jsem již uvedl, obdobných případů z minulosti je celá řada, přičemž některé mohou být náhodou, jiné zas fantazií, ale nezapomeňme prosím, že v současnosti bylo zaznamenáno tolik případů a pozorování UFO, že nelze vše svést na halucinace a bludné představy.

I kdyby devadesát devět procent fotografií a všech filmových záznamů s tímto fenoménem, bylo obyčejným podvrhem, nebo snůškou výmyslů, potom je pouhé jedno procento důkazem toho, že máme co do činění se záhadou, na jejímž konci stojí mimozemšťané, a to s pozitivními či negativními úmysly. Český internet je doslova přesycen, různými články a komentáři o tomto zvláštním mystériu. Pro ilustraci zde uvádím některé tituly, které otiskl nejnavštěvovanější internetový zpravodajský vydavatel „Novinky.cz“:


„Záhadné UFO zaskočilo i policii; Stovky lidí viděly jasné UFO nad Houstonem; Nad Černobylem se vznášelo UFO; Letiště v Brémách přerušilo provoz kvůli UFO; Skupina podivných světel se zjevila na obloze nad Massachusetts; Nad hořící lodí se objevilo UFO; Astronaut natočil UFO. Je to jen anténa, odbyla ho NASA.“

K těmto nesčetným zprávám o UFO, ještě bych přidal televizní dokumenty, které jsou k mému překvapení zastoupeny, taktéž v hlavním proudu mediálního vysílání, tj. například: „Vetřelci dávnověku, Mimozemské spisy... atd“.

Ještě donedávna jsme ale mohli vidět TV pořady, které podobnou tématiku vysvětlovaly tvrdošíjným popíráním, lhaním a zavádějícími informacemi, jež byly manipulačním trikem vytrženy z kontextu, aby objektivní divák nabyl dojmu, že v UFO mohou věřit jen nevzdělaní (pomatení) lidé, pohybující se na okraji společnosti. To se pomalu začíná měnit k lepšímu, výše uvedené TV dokumenty jsou snad toho důkazem! Co je ale příčinou, že se ledy pohnuly tím správným směrem? Zřejmě půjde o nárůst v počtu a pozorování UFO objektů. Soukromá organizace „MUFON“ zabývající se výzkumem v oblasti UFO oznámila, že se neustále zvyšuje počet svědectví neidentifikovatelných létajících strojů na obloze. Vyspělejší záznamová technika tj. kamery s nočním viděním, mobilní telefony s video sekvencí, digitální teleskopy a fotoaparáty atp., přispívají k tomu, že nelze UFO tak snadno zpochybnit, jak tomu bylo dříve. Masové rozšíření internetu rovněž napomohlo tomuto trendu informovanosti v odhalování neidentifikovatelných objektů, které si můžeme snadno prohlédnout na on line přehrávačích (YouTube atp.), kde si stačí zadat do vyhledávače klíčové slovo, např. UFO, a hned každému vyskočí celá řada různých nahrávek a autentických záznamů. Takže i z toho je patrné, že létající talíře s domnělými mimozemskými návštěvníky, nebudou asi hříčkou přírody, anebo omylem lidské představivosti či choroboplodné fantazie, když se o této kauzalitě začíná otevřeně hovořit v médiích, psát na internetu, a v OSN se zřizují úřady pro komunikaci s mimozemským světem.

Navíc se začínají postupně uvolňovat tajné spisy o neidentifikovatelných objektech (Francie, Velká Británie a jiné státy postupně odtajňují akta o tomto jevu) s kterými se setkali tváří v tvář, zejména letečtí piloti, ale i astronauti ve vesmírném prostoru. Čím dříve se připravíme na existenci inteligentního mimozemského života, tím snáze porozumíme smyslu a údělu člověka, jež se ne-evolučně změní ze stávající bytosti Homo sapiens, na nové stvoření Homo illuminatus (člověk osvícený).

Nabídli nám svou pomoc?

26.11.1977 došlo k náhlému výpadku televizního signálu. Před zraky miliónů diváků se v Anglii stala událost, která v televizním oboru a médií nemá doposud obdoby. Někdo nebo spíše něco, se nabouralo do pravidelného televizního pořadu, který byl zhruba na pět minut přerušen pirátským signálem. Předčítající postava moderátora zpráv, se začala vytrácet, pozadí obrazu bylo znenadání rozmazané, občas bylo možné rozpoznat sekvence reportáží, včetně mihotajících se reklam. Avšak ze signálu, který byl zhruba pět minut pod nadvládou jiného vysílatele, se z reproduktorů televizních přijímačů, ozýval tajemný hlas, jež se udiveným divákům představil jako Vrillon, zástupce Aštarova Galaktického velitelství. Na tu dobu nevídaná událost, že? Veškerá bezpečnostní opatření, podniknuta proti tomuto neautorizovanému signálu, jednoznačně selhala. Technikům se prostě nepodařilo vysílání přerušit.

Ministerstvo informací nebylo později schopno celou záležitost věrohodně vysvětlit, neboť se ukázalo, že vysílací frekvence v tu chvíli převyšovaly ty naše pozemské, což vypovídá o zásahu zvenčí, čili z vesmíru. Mimozemskou stopu v tomto případě nelze vyloučit, i když to celé může zavánět pokusem o manipulaci. Ale až si přečtete vzkaz tohoto vesmírného zástupce, nebudete mít pochyb o tom, že jeho nezištná slova a výzva určená celému lidstvu, nepochází z úst klamajícího člověka. Musela to být moudrá bytost, která nepocházela z tohoto světa, jelikož z jeho hlasu vycházela pravda a láska, též světlo do neproniknutelné tmy, co v daném okamžiku osvítilo mysl spících pozemšťanů. I takhle někteří svědci tento krátký zážitek popisovali.

Pokud možno objektivně posuďte: Toto je hlas Vrillona, zástupce Aštarova Galaktického velitelství, který k vám hovoří. Po mnoho let jste nás viděli jako světla na obloze. Teď k vám hovoříme v míru a moudrosti, tak jako k vašim bratrům a sestrám po celé planetě, které říkáte Země. Přicházíme vás varovat před osudem vaší rasy i vašeho světa, abyste svým bližním mohli sdělit, jakým směrem se budete muset ubírat, chcete-li se vyhnout katastrofě hrozící vašemu světu i bytostem ve vašem světě kolem vás. Takto se můžete podílet na velkém probuzení, protože vaše planeta přechází do nové éry Vodnáře. Tato nová éra může být obdobím velkého míru a rozvoje pro vaši rasu, ale pouze v případě, že si vaši vládci budou vědomi, jaké zlé síly by mohly zastínit jejich úsudek. Teď buďte potichu a poslouchejte, neboť vaše šance už znovu nemusí přijít. Všechny vaše zbraně zla se musí odstranit. Období konfliktů je teď minulostí a rasa, jejíž jste součástí, může postoupit do vyšších úrovní svého vývoje, pokud sami sobě dokážete, že jste toho hodni. Máte jen krátkou dobu, abyste se naučili žít spolu v míru a v dobré vůli.

Dále už jen stručný výňatek z této zprávy...

Budou z vás vysávat energii, které říkáte peníze a která vás vede špatným směrem a poskytuje bezcenný odpad. Po mnoho let sledujeme, jak rostete, stejně tak jako vy pozorujete naše světla na vaší obloze. Teď už víte, že jsme tady.

Musím podotknout, že tohle sdělení není smyšlenkou, tak jak tomu bylo na začátku článku! Úvod byl nadsázkou jen z toho důvodu, abychom se vcítili do pocitu, který by nastal v případě, kdyby k takovému historickému setkání s mimozemšťany mělo dojít. Domnívám se, že je nezbytné uspořádat si své myšlenky, a mentálně se připravit na blízké setkání třetího druhu s mimozemskou inteligencí! Čím dříve člověk s touto přípravou začne, tím lépe pro celou zdejší civilizaci! Protože, oni tady jsou, a je pouze otázkou času, kdy s takovou skutečností budeme konfrontováni!

„Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit.“
Erich Von Daniken

Josef Čáp

Zdroj: odrazy-tajemna.wz.cz


Súvisiace:

Seriál: Sú oveľa bližšie než sme ochotní pripustiť
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-su-ovela-blizsie-nez-si-dokazeme-...


Autori: 
október 10, 2014 21:04 popoludní

 

 

Top