Obrázok používateľa CEZ OKNO
Julia Sellers: „Mimotelové zážitky sú niečím, čo sa človeku deje pri plnom vedomí“

„Prvý mimotelový zážitok som absolvovala v roku 1995 vo Washingtone D.C. Bolo to v noci. Presne si to pamätám. Zobudila som sa na neznesiteľné pálenie v kostrčovej oblasti. Potom som cítila, ako mi energia vystupuje hore chrbtovou miechou veľkou rýchlosťou až do lebky, odkiaľ sa potom cez vrch lebky dostala von z tela. Vtedy som sa dostala mimo tela aj ja. Videla som jasne kontúry svojej vlastnej ruky presne tak, ako keby som sa na ne pozerala mojimi vlastnými očami, iba s tým rozdielom, že kontúry ruky boli akosi zahmlené a nejasné ako v hmle a vedela som, že sa na vlastnú ruku nepozerám mojimi fyzickými očami nakoľko moje telo ležalo na posteli a spalo.“

Interview s Juliou Sellers

www.juliasellers.sk


Téma astrálneho cestovania zaujíma čoraz viac ľudí, aké bolo Vaše prvé stretnutie s ňou?

Prvý mimotelový zážitok som absolvovala v roku 1995 vo Washingtone D.C. Bolo to v noci. Presne si to pamätám. Zobudila som sa na neznesiteľné pálenie v kostrčovej oblasti. Potom som cítila, ako mi energia vystupuje hore chrbtovou miechou veľkou rýchlosťou až do lebky, odkiaľ sa potom cez vrch lebky dostala von z tela. Vtedy som sa dostala mimo tela aj ja. Videla som jasne kontúry svojej vlastnej ruky presne tak, ako keby som sa na ne pozerala mojimi vlastnými očami, iba s tým rozdielom, že kontúry ruky boli akosi zahmlené a nejasné ako v hmle a vedela som, že sa na vlastnú ruku nepozerám mojimi fyzickými očami nakoľko moje telo ležalo na posteli a spalo. Neskôr som sa dostala až k plafónu, respektíve moje energetické kvantum, ktoré sa dostalo mimo telo (mám za to, že z tela vystupuje určitá forma rozšíreného vedomia) sa ocitlo na plafóne, odkiaľ som pozorovala svoje vlastné telo. To nie je všetko. Bola som schopná počuť to, čo sa odohrávalo vo vedľajšom byte, teda za múrmi steny mojej izby. Počula som zreteľne, že vedľa v izbe bol zapnutý televízor a počula som, čo sa v televízore odohrávalo presne tak, ako keby som sa v tej izbe nachádzala fyzicky. Počula som tiež hlasy z ulice, konkrétne rozhovory ľudí na ulici, ktorých som ale nevidela. Skrátka keď ste mimo tela, Vaše zmyslove vnímanie je intenzívnejšie ako v tele. Znamená to, že počujete to, čo za normálnych okolností v tele počuť nemôžete, vidíte v 360 stupňovom uhle, teda vidíte aj z boku a zozadu, skrátka všetko čo sa deje naokolo tak, ako keby Vaše oči boli umiestnené aj na zadnej časti hlavy. Dokážete cítiť na diaľku nielen predmety, ale aj pocity ľudí. Keď sa nachádzate mimo tela, teda v rozšírenom stave vedomia, pocity ľudí dokážete vnímať tak, ako keby sa odohrávali vám. Dokážete sa úplne stotožniť s citmi, pocitmi, emóciami a myšlienkami ľudí okolo Vás.

Ako vznikala Vaša kniha a čo jej predchádzalo?

Moju knihu som pripravovala už dlhší čas. Mimotelovými zážitkami, zážitkami blízko smrti, diaľkovým nazeraním (tzv. Remote viewing), anomálnou kogníciou a prekogníciou, kymatikou, bioenergiami, rezonančnou kavitáciou, vibračnou ko-rezonanciou a ESP sa zaoberám od roku 1995. Myslím, že viac ako 20 rokov zaoberaním sa a intenzívnym študovaním týchto tém stačilo na to, aby som konečne moju knihu vydala, aj keď ona vlastne pojednáva hlavne o Michaelovi, hlavnom hrdinovi knihy, ktorý máva mimotelové zážitky od narodenia, dokonca prežil vedomý pôrod a pamätá si svoj prenatálny vývoj. Kniha bola napísaná v priebehu 2 týždňov, horšie to potom bolo s jej jazykovou korektúrou, keďže takáto temä je dosť náročná a s jej samotným vydaním. Krst knihy bol 24. októbra a výber krstného otca nebol náhodný. Stal sa ním docent Anatolij Vasiľčuk, eniopsychológ, docent anatómie a národný liečiteľ Ukrajiny. Tento úžasný človek je autorom 15-tich monografií, 9-tich vynálezov a 272-och vedeckých článkov. Docent Vasiľčuk sa okrem iného zaoberá vývojom jemnohmotných tiel a prevádzkuje vlastný odborný časopis Eniologie člověka.

Mnoho ľudí sa ešte skôr, než sa do témy ponoria hlbšie pýta, či je astrálne cestovanie bezpečné...

Čo sa týka astrálneho cestovania, pojem astrálne cestovanie tak ako ho poníma americká veda znamená, že človek opúšťa telo v spánku, číže nie je pri vedomí. Mimotelové zážitky sú však niečím, čo sa človeku deje pri plnom vedomí. Tieto pojmy sa často zamieňajú a myslím, že vlastne nezáleží na tom, ako tieto procesy nazývame, ale ako sa prejavujú. Sú ľudia ktorí opúšťajú telo v spánku a majú tzv. živé teda bdelé sny (Lucid dreaming). Sú ľudia, ktorí ako Michael, opúšťajú telo pri plnom vedomí. Je to oveľa vyššia forma mimotelového zážitku ako lucidné sny alebo astrálne cestovanie v spánku. Podľa mňa by sa mimotelové zážitky nemali siliť ani učiť nasilu. Viem, že v USA sú mimotelové zážitky v súčasnosti populárnym športom, v Kalifornii existuje škola, ktorá učí ako vychádzať z tela. Podľa mňa silené mimotelové zážitky neprospievajú celkovému psychickému ani fyzickému vývoju človeka, nakoľko sú umelo vyvolané a nedejú sa spontánne. Iné je, ak sa mimotelové zážitky dejú organicky, teda spontánne a človek sa na ne nepripravuje, ani hodiny nemedituje aby ich dosiahol.

Je návrat do tela vždy bezproblémový, neovplyvňuje negatívne bežný život?

Navráť do tela je individuálny. Záleží aj od toho, ako ďaleko sa z tela dostanete, keď mimotelový zážitok zažívate. Od dosiahnutej intenzity vibračno-oscilačnej frekvencie totiž záleží kvalita mimotelového zážitku. Ak vyjdete z tela a povedzme zostanete v miestnosti, alebo na mieste, kde sa mimotelový zážitok odohral a pozorujete svoje telo z výšky, najčastejšie z plafónu, dokážete sa vrátiť spať do tela jednoducho na želanie. Pomyslíte si, že chcete ísť spať do tela a automaticky sa tak stane. Skrátka hneď sa ocitnete v tele. Aj vychádzanie z tela sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Pri vychádzaní často počujete svoj vlastný dych akoby zvnútra a veľmi zosilnený, je to niečo ako keby vedľa vás hlasno dýchal nejaký iný človek. Mate pocit vznášania sa, točí sa Vám hlava, hýbu sa steny v miestnosti, vnímate akési zmeny v časopriestore okolo Vás, teda vnímanie času a priestoru je viditeľne iné, ako za bežného fungovania v rámci fyzického tela. Niekedy vychádzate z tela tak, že sa akoby kĺžete von smerom ku chodidlám, inokedy zas máte pocit padania z výšky a keď sa zľaknete, že dopadnete na pevnú zem, ocitnete sa mimo tela. Mimotelové zážitky môžu negatívne ovplyvniť bežný život tak, že človek ktorý je schopný dostať sa mimo tela pri plnom vedomí, napríklad v práci a vycestuje niekam na vzdialené miesto, ma potom problém v tejto práci fungovať pri plnení svojich každodenných povinností a nielen v práci. Ak ste mimo tela pri plnom vedomí a cestujete v čase a potom sa vrátite do tela takpovediac z budúcnosti, máte problém zorientovať sa, v ktorom roku vôbec žijete. Skrátka viete vnímať niekoľko časových horizontov a teda reálií naraz.

Dá sa to natrénovať, alebo sa s tým musí človek, takpovediac, narodiť?

Mimotelové zážitky sa dajú natrénovať. Často ich mávajú ľudia, ktorí meditujú. Majú ich však aj ľudia, ktorí zažívajú nejaké extázy, čí už náboženskí orientovaní ľudia, ktorí sa v extáze modlia a náhle sa dostanú mimo tela, alebo ako som spomenula, jogíni, v rámci svojich meditačných techník. Mimotelové zážitky ďalej zažívajú ľudia pri autohaváriách alebo rôznych traumách či šokoch. Náhle sa ocitnú mimo tela bez toho, aby si to želali, privolali si to, respektíve nad tým meditovali. A naopak sú ľudia, ako Michael, ktorý sa s takýmto darom narodili. On prakticky vychádza z tela od narodenia a žije s tým cely život. Keď je mimo tela, cestuje tam, kam ho jeho želanie zavedie a to rýchlosťou svetla. V roku 1999 mi povedal, že na Marse je tečúca voda. Túto skutočnosť zverejnila americká NASA oficiálne koncom septembra tohto roku. Ja mám tieto informácie zapísané v denníku od roku 1999.

Kde sa s Vami dá stretnúť – podelíte sa so svojimi skúsenosťami aj v rámci vystúpení a prednášok?

Áno, v októbri mám pozvanie prednášať o knihe v českom duchovnom spolku Goscha, ďalej mam prednášku na festivale Miluj svoj život v Prahe, ktorý sa uskutoční koncom októbra. Vystupujem tiež s prednáškou na festivale Ezofest v Košiciach, 9. a 10. decembra a zúčastním sa aj festivalu Harmónia, 13. a 14. novembra, kde budem knižky predávať. Knižku si je možné zakúpiť aj online na www.juliasellers.sk

Precestovali ste kus sveta, žili ste vo viacerých krajinách, ako sa dnes dívate na svoju domovinu, zmenil pobyt v zahraničí Váš pohľad?

Pobyt v zahraničí zmenil môj pohľad na mnohé veci, nielen na vlastnú krajinu. Dosť mi dal pobyt v bývalom ZSSR kde som študovala na vysokej skole ešte veľmi dávno a kde som spoznala kultúru tejto úžasnej krajiny a ľudí. USA bolo o niečom inom. Hektický štýl života, ale otvorení a veľmi srdeční ľudia. Na Slovensku sú tiež úžasní ľudia, treba sa len otvoriť svojmu vnútru, lepšie ho počúvať, a ono Vás už povedie tam, kam treba. Mojim životným mottom je láska. Láska je totiž určitý druh vibračno-oscilačnej frekvencie, ktorá keď nadobudne ten správny pomer, dokáže robiť zázraky. Dokáže liečiť, pohnúť Vás vývojovo dopredu, ale hlavne dokáže každého paralyzovať a odzbrojiť bez použitia násilia. A to je úžasné. A preto otvorme láske dvere a svet bude oveľa lepší.

Ďakujem úžasnému tímu tejto stránky, že mi umožnili zdieľať moje názory a podeliť sa s čitateľmi o moje zážitky. Úprimne tiež ďakujem všetkým čitateľom, ktorí si našli čas prečítať tieto riadky.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme všetko dobré.

CEZ OKNO sa zhováral Sokol


Úryvok z autorkinej KNIHY nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Krstilo sa Sklíčkami dotykov Kamila Peteraja a Modusu
http://www.24hod.sk/krstilo-sa-sklickami-dotykov-kamila-peteraja-a-modus...

Křest knihy VIDĚL JSEM TO ZÍTRA
https://www.facebook.com/igor.chaun/media_set?set=a.1206900679338174.107...

Názov prednášky: “Mimotelové zážitky, ako ich ešte nepoznáte“
http://www.ezofest.sk/pages/vystava/program.php

Anotace festival Miluj svůj život
Život mimo tělo a mimotělní zážitky Julia Sellers (Slovensko, USA)
http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/index.php/anotace-festival-msz/558-...

Nemožné se stává možným
http://blog.baraka.cz/2015/10/nemozne-se-stava-moznym/


Sekcie: 
október 22, 2015 21:55 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top