Obrázok používateľa CEZ OKNO
KAČINA – tajomní Poslovia Bohov indiánskeho kmeňa Hopi

›› Hopiovia – jedna z významných skupín amerických indiánov. V súčasnosti Hopiovia žijú v štáte Arizona. Zachované starodávne tradície a dokonca aj archeologické dôkazy hovoria o tom, že kedysi Hopiovia prišli na tieto miesta po dlhej ceste. Hopiovia si do súčasnosti uchovali starodávne mýty a tradície, aj napriek tomu, že na začiatku 20. storočia u nich prebehol rozkol a kmeň sa rozdelil na dva tábory (tradicionalisti a progresisti).

Pre prívržencov teórie ›› paleokontaktu (návšteva mimozemských bytostí na starodávnej Zemi) predstavuje nemalý záujem neobyčajné tradície týchto indiánov.

Mnohé zo života Hopiov sa sústreďuje okolo legendárnej ›› Kačina (kijakijapčina), bytostí, ktoré neboli bohmi, ale vždy vystupovali ako poslovia. Hopiovia ich s úctou oslovujú „hlboko úctyhodní, vážení Znalí“. Kačina boli ich učitelia, zákonodarcovia, spravodliví mentori života.

Na otázku vedca Josepha F. Blamricha o tom, odkiaľ prišli Kačina a ako vyzerali, Biely Medveď, náčelník Hopiov, odpovedal:

„Prišli k nám z vesmíru. Neprišli z nášho planetárneho systému, ale z inej vzdialenej planéty...” Hopiovia nazývajú túto planétu Toonaothahu.


Indiáni Hopiovia v rituálnych kostýmoch, zobrazujúcich Kačina

Preto sa Kačina môžu ukázať ako obzvlášť zaujímavý predmet výskumu z pohľadu teórie paleokontaktu.

Aký je vek a autentickosť tradícií Hopiov, názorne demonštrujú ich tance a obyčaj vyrábať pre svoje deti malé bábky (kačintichus), ktoré zobrazujú tieto záhadné Kačina. Toto, vysvetlil náčelník Biely Medveď, sa robí preto, aby si deti zvykali na „Znalých“.

Títo najzáhadnejší „Nositelia tajných znalostí svojej vlasti“ alebo „Znalí zo vzdialenej hviezdy“, ktorí sú zobrazení v tradičnom ceremoniáli „starešinovia, prichádzajúci z neba“, opustili Hopiov po tom, čo si uvedomili, že im predali všetky informácie o povahe, podstate ľudského života, Vesmíru a Stvoriteľa a založili svoje vlastné osídlenie – tzv. Oraibi. Na týchto postulátoch sú založené náboženské a filozofické myšlienky Hopiov.

Indiáni Hopiovia predtým často organizovali farebné obrady s tancami, zasvätené Kačina, pre ktorých indiáni si obliekali kostýmy s maskami, zobrazujúcich týchto Kačina. Ceremónie sa vykonávajú aj dnes, ale už nie sú také masívne a jasné.


Mýty o Kačina doslova prenikajú celým svetom predstaviteľov Hopiov (a taktiež skupiny kmeňov Zuni), reprezentácie ako každodenného, tak aj sakrálneho plánu. Obrazy Kačina sú úzko späté s najstaršími legendami o vesmíre, ich pôvode, cestách a prenosu vedomostí.

Kačina zobrazovali vo forme figúrok (drevených bábok), graficky (skalné obrázky) a taktiež nepriamo – cez kostýmy a masky. Každú z týchto masiek možno považovať za mapovanie a „skrátenú verziu“obrazu podobného boha, to znamená objektov, ktoré mali jednoznačne skutočný prototyp, akýsi „model“.

Objemný alebo grafický prenos informácií, ktorý plasticky znamená, že potvrdzuje autentickosť ústnych tradícií, je dôležitý v tom zmysle, že by sme nemali zabudnúť na to, že národ Hopiov nemal písaný jazyk – mohol by byť oveľa stabilnejší ako hovorené a zabudnuté slovo.


Tance v kostýmoch Kačina

Keďže Hopiovia hoci aj neovládali primitívne písmo, u nich existovali starci – rozprávači (Hopiovia si týchto starcov neskutočne vysoko cenili), ktorí mali obrovskú pamäť a mali pre komunitu bezkonkurenčný kultúrny význam.

„V ich mozgoch sa hromadilo všetko, čo sa podarilo zhromaždiť a zapamätať v nepísanom čase, pričom u nich nebola žiadna archivácia, žiadny systém odkazov a vyhľadávania. Smrť jedného takéhoto starca znamenalo to, že spolu s ním zomrela celá mestská knižnica: mnohé cenné informácie sa nenávratne stratili.“

Vo forme bábky, zobrazujúcej Kačina, sa zdá, že sa spája obraz so slovom-pamäťou, v dôsledku čoho vzniká nová dimenzia stability a presnosti. Tieto bábky reprodukujú obrázky v originálnych prilbách (tu je potrebné zdôrazniť aspekt, ktorý ich priblíži ku kozmickému skafandru) s rohmi pripomínajúcimi antény. Táto symbolika jasne poukazuje na vesmír a iné planéty.


Figúrky Kačina

Navyše staroveké skalné rezby zobrazujú oválne a guľaté nástroje Kačina, takzvané „lietajúce štíty“, ktorými sa mohli voľne pohybovať nad zemou a pod vodou, vzostupom nad mrakmi a návratom domov k svojej domovskej planéte. (Tieto kresby možno porovnať s modernými popismi UFO, ako trvajú na tom náboženskí vodcovia Hopiov.)

Zdroj: PARANORMAL NEWS

Preklad: Miroslava

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 616 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte na ďalší chod portálu: POZOR, ZMENA! Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky: 2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky: 2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Hopi
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/hopi

Paleokontakt
https://www.cez-okno.net/stitok/paleokontakt

Mimozemská intervencia?
https://www.cez-okno.net/rubrika/mimozemska-intervencia


Autori: 
jún 12, 2018 01:15 dopoludnia

 

 

Top