Obrázok používateľa CEZ OKNO
Oznámenie zmyslu a účelu (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

My, kozmická hierarchia, by sme radi privítali čitateľov na našej webovskej stránke a túžime predviesť účel za ktorým bola založená táto organizácia. Naša organizácia prichádza v čase intenzívneho duchovného evolučného impulzu na zemskej rovine, ktorý vyvoláva hromadné prebúdzanie celého ľudstva. Prišiel čas pre tých, ktorí si uvedomujú svoju duchovnú cestu, aby sa pohli vpred tak rýchle ako je to len možné. Z tohoto dôvodu sme založili túto organizáciu liečiteľov a učiteľov, aby sme pomohli tým z vás, ktorí potrebujú osobné vedenie, majú zdravotné problémy alebo ťažkosti, alebo sa nachádzajú v duchovnej kríze. Táto organizácia je tu aby ponúkla ruku tým, ktorí vedia, že ich duchovná práca má mať najvyššiu prioritu a ktorí sú takpovediac ochotní pokračovať v tom.

Pre tých z vás, ktorí to nevedia, Šambala, ktorá je sídlom vlády pre Duchovnú hierarchiu na Zemi, nedávno schválila genetické zmeny pre celé ľudstvo. Náš kanál a týmto celý personál, stelesnil túto novú genetickú štruktúru buniek, občas s veľkými ťažkosťami a znova sa narodil pre ich duševný účel a pravdu, ktorou je pomáhať iným, ktorí budú v nastávajúcich mesiacoch a rokoch podstupovať ten istý proces.

Lebo tí z vás, ktorí predčasne nadobudli kryštalické telá, sú novým vedením planéty. Aby sme podporili tých z vás, ktorí sú ochotní pohnúť sa vpred najrýchlejším tempom, vytvorili sme štvordňový intenzívny kurz s názvom Ascension Intensive. Tento kurz vytvárajú mnohí majstri na mnohých úrovniach reality a je sprostredkovávaný naším kanálom a ostatnými členmi štábu Duchovnej školy vzostupu. Účelom kurzu je vytvoriť skupinovú vibráciu, ktorá zvýšeným tempom pozdvihne všetkých zúčastnených prostredníctvom nových zasvätení tak, aby mohli prudšie naplniť svoj duševný účel na Zemi. Niekoľko ďalších členov nášho štábu už súhlasilo s tým, že budú vyučovať informáciu o vzostupe formou večerných kurzov, ktoré sa budú konať v rámci miestnych komunít v mieste ich pobytu, ako aj formou štvordňového intenzívneho kurzu. Všetci čo zaisťujú spomenuté kurzy sú vedomými kanálmi pre Kozmickú hierarchiu. Ak chcete získať viac informácií ohľadom času a miesta konania kurzu "Ascension Intensive" a ďalších kurzov, pozrite sa na stránku Kalendár udalostí (v angličtine).

Pre tých z vás, ktorí budú mať záujem spolupracovať s našou organizáciou je určená predstava Kozmickej hierarchie, že sa táto organizácia rozrastie tak, aby pojala liečiteľov a učiteľov na celej zemi. Účel tejto medzinárodnej spolupráce je dvojaký. Predovšetkým sa má stať informačným zdrojom na tému procesu kryštalickej konverzie a má poskytovať podporu formou liečenia, výkladov a kurzov vzostupu pre zasvätencov v rámci ich miestnych komunít. Nadto, mnohí učitelia sú potrební kvôli tomu, aby oslovili množstvo rozdielnych komunít ľudí na Zemi. Niektorí prepíšu informácie o vzostupe tak, aby oslovili lekársku komunitu a zdravotníkov, ďalší oslovia komunitu psychológov, iní oslovia pedagógov a ďalší vládne agentúry. Keď bude informácia o vzostupe prepísaná pre mnohé kultúrne a profesné obce, privedie k zrodu paradigmu piatej dimenzie pre civilizáciu, ktorá je založená na spolupráci a bezpodmienečnej láske.

Súčasná civilizácia na Zemi je založená na hierarchickej štruktúre. V tomto vzore hierarchie sú niektorí hodnejší a iní menej hodní, čo vedie k problémom ktoré v súčasnosti na Zemi sú. Lebo tí, ktorí sú hodní viac, sa chápu tak, že si zaslúžia mať bohatstvo a zdroje. A tí, ktorí sú menej hodní sa chápu tak, že si zaslúžia žiť bez domova a v biede. V rámci modelu spolupráce je každý považovaný za hodného a každá ľudská bytosť na Zemi si zaslúži podporu v svojom tvorivom sebavyjadrení bez ohľadu na podobu, ktorú na seba zobrala. V rámci modelu spolupráce sa na každú ľudskú bytosť hľadí ako na "Boha", že ním naozaj je a je tak ctená. Pohľad na seba a ostatných ako na "Boha" sa na biologickej úrovni obnoví s transformáciou tela do kryštalickej podoby.

Život v tele je biologickou skúsenosťou. Posledných 10 000 rokov je ľudstvo biologicky obmedzované z titulu existencie len dvoch reťazcov DNA. Keď sa rozplynú bilogické obmedzenia, ľudská skúsenosť sa vráti k mierumilovnému, láskyplnému a radostnému vyjadreniu ducha v podobe akou skúsenosť inkarnácie mala odjakživa byť. Priniesli sme mnohé informácie detailne opisujúce proces genetickej transmutácie a odporúčame vám prečítať si tento materiál, ak ste to ešte neurobili. Kompletný zoznam článkov je v časti Channelingy o Vzostupe.

Zakladajúci členovia tejto organizácie už stelesnili spoluprácu a bezpodmienečnú lásku. Z pozemského hľadiska sa možno nezdajú byť kvalifikovaní na miesto, ktoré im bolo ponúknuté. Pre ľudské myslenie je prirodzené hľadieť na vedenie z pozície spĺňania pozemskej odbornej kvalifikácie, ako je vzdelanie a skúsenosti na fyzickej rovine. Pre nás, Kozmickú hierarchiu, nemá tento typ kvalifikácie veľký význam. Viac sa zaujímame o duchovnú kvalifikáciu človeka, ktorá zahŕňa jeho ochotu tvorivo s nami spolupracovať v dokonalej harmónii s Božstvom a Božským plánom. Každý z týchto zakladajúcich členov bol preverovaný, preverovaný a znova preverovaný, aby sme mali istotu, že pôjdu vpred len v súlade s našimi želaniami. Bola to mimoriadne ťažká cesta pre každého z nich, lebo naše želania niekedy protirečia pozemskej logike. Každý člen sa tak naučil ako sa vzdať svojej vôle na úkor Božskej vôle a sú tu, aby pomáhali a viedli ostatných spraviť to isté.

Predstavou Kozmickej hierarchie je, že každý člen, ktorý sa v budúcnosti pripojí k tejto organizácii, tiež stelesní spoluprácu a bezpodmienečnú lásku. To si žiada, aby každý liečiteľ a učiteľ nielenže nadobudol kryštalické telo, ale aj úplne odovzdal svoju vôľu Božskej vôli. Každý učiteľ a liečiteľ, ktorý si praje zúčastniť sa tohoto skupinového úsilia bude posudzovaný na základe duchovnej kvalifikácie a bude mu umožnené participovať iba ak ukončil vnútornú prácu, ktorá bude podporovať špeciálnu kolektívnu vibráciu skupiny. S rastom tejto organizácie, kolektívna vibrácia skupiny obopne zemeguľu a ukotví globálneho dvojníka pre spoluprácu a bezpodmienečnú lásku. Tento globálny dvojník prichystá základ z ktorého sa zrodí na Zemi nová civilizácia založená na láske, radosti a hojnosti pre každého.

Prosíme vás, aby ste vyzvali tých, ktorí prichádzajú do našej organizácie k osobnej práci na sebe, alebo aby sa k nám pripojili na niektorej z našich akcií. Tým z vás, ktorí stelesnili novú DNA ďakujeme za vašu námahu, ktorú ste vynaložili pre svoj rozvoj. Vedzte prosím, že sme s vami a že vás podporujeme na každom kroku cesty.

Buď požehnaná vaša cesta. Namaste.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

júl 21, 2011 18:41 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top