Obrázok používateľa CEZ OKNO
Keď konečne prijmete, že neexistujú žiadne obmedzenia (Abraham Hicks)

Hosť: Pred chvíľou ste mi povedali, keď som sa cítila naozaj povznesene a šťastne ohľadom podnikania, – milujem podnikanie – takým štýlom, ako ľudia milujú futbal – je to ako – no jednoducho moja vášeň. A vy ste boli ako – „ó, to je pre vás zatiaľ iba vrchol ľadovca“. A potom, odkedy sa toto udialo, vnímala som to, akoby sa odkryl celý ten ľadovec, ale viem, je to stále iba špička toho ľadovca? Máte, – máte pre mňa niečo viac?

Abrahám: – Vaša kapacita cítiť to je neustále rastúca – a znova – je to záležitosť vnímania. Ale vždy to budete cítiť, – keď konečne prijmete – a ste tam a potom tam nie ste, potom ste tam a potom nie, ale keď konečne prijmete, že neexistujú žiadne obmedzenia, potom, – potom sa tá hra pre vás posunie. A namiesto dosahovania finančného sa stanete tou, ktorá to chce dosiahnuť emočne – a týmto sa to presunie do úplne nového miesta. To bude, keď to robíte preto, že to milujete, keď to robíte pre zábavu z toho, – inými slovami, je to expanzia, po ktorej túžite. – Predtým, keď sme hovorili o vašom bode príťažlivosti – to môže byť s vaším Vnútorným Bytím, alebo bez vášho Vnútorného Bytia. Keď začnete priťahovať v koncerte so Zdrojom vo vašom vnútri – je to ten pocit z Tvorenia, po ktorom siahate – nie ten predmet vášho tvorenia, nie ten objekt vášho tvorenia. – Je to POCIT. Je to pocit z tejto Energie tvoriacej svety, ktorá vami prúdi. Je to pocit myšlienky liahnucej sa vo vašej mysli a jej vyjadrenia. Je to pocit, ako keď držíte malý kúsok niečoho – to je tá špička ľadovca. A keď viete, že je tam toho viac, ako môžete vidieť. A ochota byť dostatočne všeobecná ohľadom toho, že pri tom nepociťujete úzkosť, – až pokiaľ to príde do jasnejšieho a jasnejšieho obrazu. Je to pocit toho pôžitku – keď sa to pre vás začína ukazovať, – či lepšie povedané, – keď to vy začnete byť schopná vidieť, lebo ste sa naladila do tej frekvencie – do vyšších frekvencií.

Celý tento proces je tak zaujímavý, lebo je to ten večný cyklus Tvorenia – toho keď ste Zdrojom Energie a potom sa od toho oddelíte dostatočne na to, že môžete žiadať o viac. A potom prepájanie sa so Zdrojom Energie, ktorý je už prepojený s tým „viac“, o ktoré ste žiadala, ešte predtým, ako ste to urobila. – Inými slovami – toto je tento večný cyklus života.

Niekedy, keď rozprávame o manifestácii – existuje tam táto medzera, tento rozpor, je tam táto mediácia, ktorú sa vždy snažíme uviesť do platnosti s našimi ľudskými priateľmi ktorá funguje asi takto: diskusia o spirituálnom a materiálnom. A my vravíme – tu neexistuje žiadna diskusia. – Všetko, čo sa manifestuje je duch, – inými slovami, je to dôvod, prečo sa vás pýtame – Čo myslíte, že robíme? Myslíte, že tu navôkol v oblakoch jazdíme na autách? A chceme, aby ste pochopili, že ako ste tu, ste fyzickou verziou toho, čím sme my. Takže, kým vy nás vnímate, kým ste tu v tomto, – keď dosiahnete bod pohľadu vedomia, ktoré existuje v súčasnej realite, – my vnímame skrz vás. My vnímame všetko, čím ste vy. My sme všetkým, čím ste vy. Ale my sme bez tej odporujúcej verzie. Takže... A ak vy zachytíte záblesky tejto neodporujúcej verzie toho, ako ďaleko ste došli k tomu, čím sme my... – počujete to? – My nie sme Zdrojom Energie oddeleným od vás, čakajúcim na vás aby ste sa odhodlali k činu, – aby sme vás mohli prijať a prideliť vám zlatú hviezdu (smiech) – lebo vaša zlatá hviezda je našou zlatou hviezdou – a to, čím táto zlatá hviezda je, je identifikácia novej túžby a nájdenie spôsobu, ako sa s ňou zladiť, – až kým viac z tých síl prírody príde do hry pre manifestáciu zakúsenia niečoho viac. – To je to, čím manifestácia je, ale manifestácia je cyklom emočnej hry a keď z toho urobíte emočnú hru – takže, ak vašou otázkou je, ako – ako plne...

Opýtajte sa nás otázku ohľadom podnikania z emočného bodu pohľadu...

Hosť: Nie som si veľmi istá...

Abrahám: Ako cenne sa môžem cítiť v mojom podnikaní Abrahám?

Hosť: Ako cenne sa môžem cítiť v mojom podnikaní?

Abrahám: Neobmedzene. Bez obmedzení. – Špička ľadovca, špička ľadovca, špička ľadovca, špička ľadovca. Ako veľmi sa môžem baviť v svojom podnikaní? Neobmedzene. – Nie „ako veľkým sa to môže stať?“, nie „môžem vyhrať túto hru?“ nie „koľko podnikov budem mať?“, nie „ako vyzerá môj zisk a strata?“ – lebo všetky z nich sú len svetskými verziami manifestácie. Ale „ako cenne sa môžem cítiť?“, „ako veľmi sa môžem baviť?“, „ako slobodne sa môžem cítiť?“ „koľko ďalších môžem stiahnuť do tohto pocitu slobody?“, „ako veľmi sa môžem tešiť z toho, že som nažive?“, „ako krásne vonia vzduch, keď robím svoj biznis?“, „ako cenná môžem byť?“

Hosť: Áno, – ako môžem k tomuto Zdroju...

Abrahám: „ako prepojená so Zdrojom môžem byť“, „koľko Zdrojovej Energie bude hrať túto hru“, „koľko Zdrojovej Energie bude rozjímať v mojom súperovi“, – „koľko Zdrojovej Energie naplní môjho „takzvaného“ nepriateľa, s láskou a ocenením, takže budeme môcť tancovať tento tanec spoločne“, ako „ako ďaleko môžeme ísť v našom pochopení toho, že neexistuje žiaden obmedzený koláč, – je tu rozpínajúci sa koláč, ktorý vytvárame spoločne“, „ako plne môžem zahrnúť túto osobu bezvýhradnou vďačnosťou za novonadobudnutú jasnosť, ktorá vyšľahla ako následok toho, čo som považovala za problém a čo sa zvrátilo do iba ďalšej špičky ďalšieho ľadovca, po ktorom večne túžim...“ (potlesk)

– Ak stojíte v manifestácii, ktorá je nechcená, je tu tendencia vravieť: „Čo sa pokazilo?“. A pokiaľ miesto toho začnete hovoriť „Čo ide dobre?“, – lebo to spôsobuje expanziu, ktorá, napriek tomu, že s ňou zatiaľ momentálne neviete tak celkom držať krok, stále existuje a pokiaľ s ňou držíte krok, – budete prežívať najlepšiu chvíľu svojho života – a obzriete sa späť a poviete „áno, to bolo tak hodnotné, – to bolo tak nesmierne, nesmierne, nesmierne cenné, to bolo tak cenné“ – ako to často robíte, keď to už prejde. Ale zriedkavo to robíte v centre toho neporiadku. (smiech)

›› Kto je Abrahám

›› Čo je to Vortex

Zdroj: www.abrahamhicks.sk – preklady do slovenčiny


Súvisiace:

ABRAHAM HICKS Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/abraham-hicks-vyber


november 05, 2018 23:00 popoludní

 

 

Top