Obrázok používateľa CEZ OKNO
Klimatické zmeny si vyžadujú netradičné riešenia

Po období rozpačitého mlčania alebo urputného popierania všetkého, čo nezodpovedá oficiálne schválenej verzii, na ktorej sa dohodli na medzinárodných konferenciách, vedci napokon váhavo začínajú pripúšťať, že v blízkej prírode sa dnes dejú veci, ktoré jednoducho nevedia hodnoverne a s istotou vysvetliť.Nové technológie nám dnes umožňujú pozorovať vesmír bez toho, aby nám výhľad obmedzovala atmosféra. A posledné pozorovania a údaje, namerané v blízkom i ďalekom vesmíre, postupne vyvracajú doterajšie všeobecne uznávané teórie o vzniku vesmíru a jeho povahe. Dokonca sa zdá, že ani základné fyzikálne zákony nefungujú všade rovnako, ako sa prv predpokladalo.

Tí pokornejší zisťujú, že máme k tomu zatiaľ ďaleko, aby sme mohli povedať, že sme odhalili tajomstvá vesmíru. Ale i napriek tomu - nie je ťažké vidieť, že ak človek nezmení svoje cesty, v blízkej budúcnosti na svoju ľahkomyseľnosť trpko doplatí.

Nikto, napríklad, nemôže poprieť, že všade vo svete badať nedostatok vody a zdá sa, že ten problém sa čoskoro dramaticky zhorší. Všade sa rozpúšťajú večné ľadovce, ktoré sú hlavným zdrojom vody pre miestne potoky a rieky. Keď sa celkom rozpustia, potoky vyschnú a následne aj rieky, pretože dážď nemôže nahradiť vodný zdroj, na ktorý sa ľudia spoliehali celé tisícročia. A toto sa už začína prejavovať v tom, ako sa krajiny k sebe správajú.

Štáty, ktorým bohaté vodné zdroje chýbajú (zvlášť krajiny Blízkeho východu), sa už desaťročia snažia nájsť nejaké riešenie.

Izraelčania a Arabi platia tímy odborníkov, skúmajúcich možnosť realizácie dosiaľ nevyskúšaných možností. Uvažovalo sa, napríklad, o teórii silnými vlečniakmi dotiahnuť zo severného Atlantiku do Perzského zálivu obrovský ľadovec, ale prišlo sa na to, že je to nemožné. A situácia na Blízkom východe sa pritom z roka na rok zhoršuje. A tak sa teraz snažia - prostredníctvom svojich priateľov v zahraničí - presvedčiť šťastnejšie štáty (európske krajiny, Rusko, USA, Kanadu), že si "môžu dovoliť vodu vyvážať". Ale len hlúpa, neinformovaná vláda by mohla na také nepodložené tvrdenie naletieť a ľahkomyseľne začať predávať vodu, ktorá bude čoskoro cennejšia, než zlato!

Napríklad stúpenci Izraela v Kanade sa už dve desaťročia pokúšajú presvedčiť každú jednu kanadskú vládu, aby začala vyvážať vodu z Veľkých jazier do Izraela, ale ani liberálna, ani pravicovú vláda to zatiaľ neurobila. A k tomu je tu vážny dôvod. Hladina Veľkých jazier je už desať rokov o jeden meter nižšia, než by mala byť. Vedci spočiatku tvrdili, že je to len prechodné, ale problém stále pretrváva a nezdá sa, že by sa to v najbližšej budúcnosti zmenilo - i napriek tomu, že vláda donútila niektorých výrobcov šetriť vodou a urobili sa aj iné opatrenia. Žiadna krajina si nemôže dovoliť hazardovať so svojimi zdrojmi, keď budúcnosť je očividne veľmi neistá.

Aj Slovensko si musí svoje prírodné zdroje tvrdými úspornými opatreniami chrániť, inak jej v budúcnosti hrozí pohroma. Žiaľ, aj u nás teraz médiá vyzývajú vládu k predaju slovenskej vody. Vraj si to môžeme dovoliť. V žiadnom prípade sa nesmieme dopustiť takej osudovej chyby! Peniaze takto získané by našej krajine nepriniesli nič dobré a čoskoro by sme to trpko oľutovali.

Všetky krajiny sa musia konečne rozhýbať a orientovať svoje snahy viac na budúcnosť. Znížiť úroveň škodlivých emisií, to musí byť teraz prvoradou úlohou všetkých vlád - bez ohľadu na ekonomický dopad. Všetky štáty by sa mali postupne zbaviť svojich tepelných, vodných a jadrových elektrární a na výrobu energie začať používať slnečné žiarenie a energiu vetra. Pretože tepelné elektrárne znečisťujú ovzdušie, vodné zostanú stáť na suchu a jadrové sú príliš rizikové. Takisto by sa mali pripraviť na to, že dodávky energií a surovín zo susedstva tu v budúcnosti vôbec nemusia byť. Celá naša ekonomika a výmena tovarov závisí od energetiky do tej miery, že aj krátkodobé narušenie dodávky elektrického prúdu spôsobí v krajine chaos. A výhľady do budúcnosti sú také, že práve s takými narušeniami dodávok treba naisto počítať...

Vedci predvídajú nevídané slnečné maximum

Dr. Tony Philips z NASA v článku s týmto názvom píše, že je tu čoraz viac dôkazov, že v rokoch 2010 až 2011 nás čaká mimoriadne silné slnečné maximum. David Hathaway z Marshalovho strediska pre vesmírne lety a jeho kolega Robert Wilson predstavili tento názor minulý týždeň na stretnutí Americkej geofyzikálnej únie v San Franciscu. K tomuto záveru dospeli na základe štúdia historických záznamov o geomagnetických búrkach.

Hathaway vysvetľuje: "Keď Zem zasiahne závan slnečného vetra, zemské magnetické pole sa začne triasť. A keď sa trasie dostatočne silne, to potom nazývame geomagnetickou búrkou." Ak sú tieto búrky dostatočne silné, môžu mať za následok výpadky elektrického prúdu alebo spôsobiť to, že strelka kompasu zrazu ukazuje nesprávnym smerom (v prípade, že Zem zasiahne opačne polarizované magnetické pole, ktoré sa odtrhlo zo slnka). Aké to má dôsledky, keď berieme do úvahy dôležitosť kompasu pri riadení lodí alebo lietadiel, o tom ani netreba hovoriť. Krásnym javom, ktorý tieto búrky doprevádza, sú aurory borealis často videné aj veľmi ďaleko na juhu.

Rok 2006 je stále ešte rokom minima slnečnej aktivity - a napriek tomu tu už teraz máme silné výrony slnečnej plazmy kategórie X. Podľa denníka Komersant išlo o výbuch kategórie X 9, ktorý nás však, našťastie, tesne obišiel. Vzápätí nasledoval výbuch kategórie X 3. Dr. David Cole k tejto slnečnej aktivite dňa 15. decembra povedal, že taký masívny výbuch je veľmi nezvyčajný vo fáze relatívneho pokoja. Týždeň predtým na slnku pozorovali jav, ktorý nazvali "vlnou tsunami na slnku". Horúcim povrchom slnka sa začiatkom decembra prevalilo čosi ako šoková vlna (tzv. Moretonova vlna), ktorú je veľmi ťažké sledovať z povrchu zeme a ktorá sa zatiaľ tiež nikdy nevyskytla v dobe minima slnečnej aktivity.

A vedci teraz prostredníctvom satelitov po prvý raz definitívne zaznamenali úkaz, ktorý nazývajú "turbulenciou v kozmickom priestore". O týchto javoch sa vie, ale presnejšími údajmi zatiaľ podložené neboli. Už dňa 18. februára 2002 štyri satelity Cluster sledovali náraz slnečného vetra na magnetosféru a následnú turbulenciu, čo umožňuje vedcom lepšie pochopiť procesy v atmosfére.

Vedci predvídajú, že budúce maximum (slnečný cyklus 24) bude jedno z najsilnejších, aké veda kedy zaznamenala. A príčiny tejto nezvyčajnej slnečnej aktivity treba hľadať v kozmickom priestore.

V denníku Pravda sa v článku pod názvom "Globálna zmena podnebia by zabila Zem ľadom a púšťami" píše: "V slnečnom systéme sa značne zvýšila elektromagnetická aktivita; elektromagnetizmus planéty Urán je vyšší, farba Venuše a charakter jej žiarenia sa takisto zmenil." A tieto zmeny potvrdzuje aj kolektív vedcov Ruskej akadémie vied pod vedením astrofyzika dr. Alexeja Dmitrijeva, ktorý navyše hovorí, že "slnečný systém, celý okolitý vesmír, vrátane našej planéty, sa momentálne elektricky nabíja... a magnetické póly na susedných planétach v posledných desaťročiach menia polohu."

A to isté pozorujeme aj na zemi. Severný magnetický pól prednedávnom opustil Kanada a smeruje k Sibíri. O tom, či je to znak, že čoskoro dôjde k repolarizácii (vzájomná výmena kladného a záporného pólu) sa vo vedeckých kruhoch zápalisto diskutuje, ale pravda je taká, že nikto nič naisto nevie. Vieme len toľko, že zvýšená slnečná aktivita a zmeny v blízkom vesmíre, sa zatiaľ prejavuje:

- zohrievaním planéty zvnútra (El Niňo, globálne otepľovanie)
- mikro a makro-pohybmi v zemskom plášti
- poruchami vzdušných a morských prúdov
- zvýšenou vulkanickou a sopečnou činnosťou
- únikom metánu z puklín na oceánskom dne
- poruchami v magnetickom a
- zmenami v gravitačnom poli (gravitačná vydutina v oblasti rovníka sa vytráca ako počas doby ľadovej)
- prienikom škodlivého kozmického žiarenia na zem
- mutáciami.

rt-ti

Zdroj: PROP


(viď článok ::prop.sk pod názvom "Duševná vyspelosť vodcov rozhodne o budúcom vývoji udalostí")

Čerpané z:
http://science.nasa.gov/headlines/y2006/21dec_cycle24.htm
http://news.yahoo.com/s/space/20070102/sc_space/turbulencedetectedinspace
http://www.space.com/scienseastronomy/061208_solar_tsunami.html
http://blog.hasslberger.com/2006/12/major_solar-eruption_little-co.html
http://english.pravda.ru/science/tech/19-10-2004/7241-earth-0


Sekcie: 
Rubriky: 
február 02, 2008 22:29 popoludní

 

 

Top