Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kňazi – Atlantíďania v priestore i čase II.

›› Drunvalo Melchizedek, vedec, ekológ a ezoterik, v knihe „Tajné egyptské mystérium“ píše: „Staroveké egyptské mystériá učia, že božské energie schádzajú na vrchol Veľkej pyramídy, ktorá je prirovnaná k obrátenému stromu s korunou nadol a koreňmi nahor. Z tohto obráteného stromu sa božská múdrosť rozlieva po svahoch a šíri po celom svete. Trojuholníkový tvar pyramídy je podobný pozícii ľudského tela počas tradičných meditácií. Veľká pyramída bola navrhnutá podľa plánu kňazov ako vesmír, jeho vrchol – človek, načahujúci sa k Bohu. Prostredníctvom mystických chodieb a komôr Veľkej pyramídy vchádzali iniciovaní, vstupovali ako ľudia a vychádzali ako bohovia.“

Niektorí výskumníci egyptských pyramíd veria, že kňazi využili svoju schopnosť predpovedať budúcnosť v prospech nielen svojich súčasníkov, ale aj potomkov. A aby im poskytli dôležité informácie, použili pyramídy. Ako dôkaz tejto teórie, vedci uvádzajú výsledky zodpovedajúce veľkosti, proporciám a umiestneniu tajných vnútorných priestorov v pyramídach, že orientácia pyramíd po svetových stranách v zhode ich číselných označení so známymi dátami v dejinách ľudstva.

Vychádzajúc z toho, výskumníci dospeli k záveru o skutočnom určení pyramíd, ktoré podľa ich názoru spočíva i v snahe varovať ľudstvo pred nadchádzajúcimi katastrofami a súvisí s prorockými predpoveďami egyptských kňazov, ako aj so správami zašifrovanými nielen v písmach, ale aj v proporciách samotných pyramíd a ich orientácii na svetové strany. Udržiavaním vzťahu s Kozmom sa egyptským kňazom podarilo vypočítať budúce udalosti mnoho tisícročí vopred.

Čo nám zanechali egyptskí kňazi – Atlantíďania? Egyptológ Basil Davidson dokázal rozlúštiť text koptského rukopisu, v ktorom dávni stavitelia Veľkej pyramídy odovzdali informácie získané od kňazov o úspechoch vied, o postavení hviezd a o udalostiach, ku ktorým došlo v starovekom Egypte. Informácie obsiahnuté v rukopisoch sa zhodujú s informáciami získanými v dôsledku porovnania proporcií pyramíd...

V roku 1993 urobil belgický vedec ›› Robert Bauval úžasný objav. Zistil, že usporiadanie troch pyramíd v Gíze zodpovedá ›› pozícii troch hlavných hviezd v páse Orióna, ktoré sú nad líniou obzoru len vtedy, keď prechádzajú cez poludník v Gíze. Bauvalova počítačová analýza ukázala, že umiestnenie pamiatok v Gíze zodpovedá mape oblohy, ktorá tak vyzerala okolo roku 10450 pred naším letopočtom. Na základe toho vedci došli k záveru, že práve vtedy boli pyramídy postavené.

Slávny prorok ›› Edgar Cayce tvrdil, že Sfinga bola postavená v rovnakom čase ako Cheopsova pyramída. „Sfinga smeruje k presnému bodu na oblohe“, povedal, „kde okolo roku 10450 pred naším letopočtom boli na presne vymedzenom mieste nad horizontom osvetlené tri hviezdy z pásu Orióna. Sfinga je výrazným „ďalším markerom“, ktorý ukazuje na tento bod“.

Edgar Cayce napísal: „Najdôležitejšie informácie pre moderné ľudstvo by mali byť nájdené v spodnej časti ľavej prednej laby Sfingy, no nie v podzemných tuneloch pod ňou. Informácie sú v základnom kameni tejto laby. Tunely pod Sfingou, ktoré vám zatiaľ nie sú známe, nesú vo svojich konfiguráciách aj informačný obsah. Avšak kapsula so správou pre potomkov je pod ľavou prednou labou...“. ›› Tunely pod Sfingou sa skutočne našli. Vedci vložili kameru pod prednú labu Sfingy. V jednom z vrtov v hĺbke 32 m bol nájdený vchod do tunela. Tam stál sarkofág z čierneho granitu. Avšak o „kapsule so správou pre potomkov“ nie je doteraz nič známe.

Veľa posvätných tajomstiev a záhad bolo zanechaných ľudstvu kňazmi-Atlantíďanmi, ktoré ich zakódovali do najstarších konštrukcií – pyramíd.

Ľudstvo opakuje cestu adepta, hľadajúc zasvätenie do tajomstiev egyptských mystérií. Cesta adepta a ľudstva je jedna a tá istá, je zašifrovaná v architektúre Veľkej pyramídy. Rozdiel je len v jednej veci, cesta, ktorú adept prechádza v priestore pyramídy, ľudstvo prechádza v Čase.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Prišlo mailom...

Preklad: Miroslava

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Elisabeth Haich: ZASVÄTENIE
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zasvatenie

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Vedomosti Atlantíďanov uložené v tajnom podzemí pod Sfingou (+VIDEO)
https://www.cez-okno.net/clanok/vedomosti-atlantidanov-ulozene-v-tajnom-...

ATLANTÍDA
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


Autori: 
júl 14, 2018 14:30 popoludní

 

 

Top