Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov

V MYSLIACH smrteľníkov Urantie, v pomenovaniach z vášho sveta existuje veľký zmätok, týkajúci sa významu takých termínov ako Boh, božskosť a božstvo. Ľudské bytosti sú stále väčšmi zmätené a neisté vzťahmi božských osobností určenými týmito početnými pomenovaniami. Kvôli tomuto pojmovému nedostatku spojenému s toľkým zmätkom predstavivosti som bol nasmerovaný sformulovať toto úvodné vyjadrenie do vysvetlenia významov, ktoré by mali byť spojené s určitými slovnými symbolmi, ako oni môžu byť ďalej použité v týchto písomnostiach, ktoré Orvontonské zbory odhaliteľov pravdy boli oprávnené preložiť Urantiu do anglického jazyka.

Je neobyčajne ťažké prezentovať rozšírený koncept a pokročilú pravdu v našom úsilí rozšíriť vesmírne vedomie a zvýšiť duchovné vnímanie, keďže sme obmedzený použitím ohraničeného jazyka danej sféry. Ale naše zmocnenie nás napomína vydať maximálne úsilie na sprostredkovanie významu použitím slovných symbolov anglického jazyka. Boli sme inštruovaný uviesť nové termíny, aby význam anglickej terminológie použitej na sprostredkovanie nových konceptov nebol čiastočne, ani nijak inak zdeformovaný.

V nádeji uľahčenia pochopenia a predídenia zmätku každého smrteľníka, ktorý smie čítať tieto písomnosti, považujeme za rozumné prezentovať v tejto úvodnej výpovedi náčrt významov spojených s početnými anglickými slovami, ktoré budú použité na pomenovanie Božstva a určitých pridružených konceptov vecí, významov a hodnôt univerzálnej reality.

Ale za účelom vyjadrenia tohto Predslovu definícií a obmedzení terminológie je nutné predísť použitiu týchto termínov v nasledujúcich prezentáciách. Tento Predslov nie je preto konečnou výpoveďou samou o sebe, je to len konečný sprievodca navrhnutý pre pomoc tým, ktorí budú čítať sprievodné písomnosti, jednať s Božstvom a vesmírom vesmírov, ktoré boli formulované Orvontonskou komisiou, a za týmto účelom poslané do Urantie.

Váš svet, Urantia, je jednou z mnohých obývaných planét, ktoré obsahuje miestny vesmír Nebadon. Vesmír, tvoriaci spolu s podobnými stvoreniami supervesmír Orvonton, ktorého hlavné mesto Uversa, zdraví naša komisia. Orvonton je jedným zo siedmich evolučných supervesmírov času a priestoru, ktorý obieha stvorenie božskej dokonalosti – centrálny vesmír Havona - bez začiatku a bez konca. V srdci tohto večného a centrálneho vesmíru je nehybný Rajský ostrov, zemepisný stred nekonečna a domov večného Boha.

Sedem vyvíjajúcich sa supervesmírov v asociácii s centrálnym a božským vesmírom, na ktorý sa zvyčajne odvolávame ako na hlavný vesmír; tieto sú teraz usporiadané a obývané stvorením. Všetky sú časťami majstra vesmíru, ktorý tiež objíma neobývaný, ale mobilizujúci sa vesmír vonkajšieho priestoru.

Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložili: Petra Zulu, Sokol, Izis

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


marec 09, 2008 21:36 popoludní

 

 

Top