Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – III. Prvý zdroj a Centrum

Úplná, nekonečná realita existuje v siedmich aspektoch a v kvalitách sedmich koordinujúcich Absolútien:

1. Prvý zdroj a Centrum
2. Druhý zdroj a Centrum
3. Tretí zdroj a Centrum
4. Ostrov Raja
5. Absolútne Božstvo
6. Univerzálne Absolútno
7. Bezvýhradné Absolútno

Boh ako Prvý zdroj a Centrum je prvotný vo vzťahu k úplnej realite – bezvýhradný. Prvý zdroj a Centrum je nekonečné ako aj večné a je preto limitované alebo podmienené len vôľou.

Boh – Univerzálny Otec – je osobnosťou Prvého zdroja a centra a ako udržiavateľ osobných vzťahov nekonečného riadenia všetkých koordinujúcich a podriadených zdrojov a centier. Takéto riadenie je osobné a nekonečné v potenciáli, aj keď to nikdy nemusí skutočne činiť vzhľadom k dokonalosti takej funkcie akou je koordinovanie a podriadenie zdrojov, centier a osobností.

Prvý Zdroj a Centrum je preto prvotný vo všetkých oblastiach: zbožňovaný alebo nezbožňovaný, osobný alebo neosobný, aktuálny alebo potenciálny, konečný alebo nekonečný. Žiadna vec alebo bytosť, žiadna relativita alebo konečnosť, neexistuje s výnimkou priameho alebo nepriameho vzťahu, a závislosti na nadradenosti Prvého Zdroja a Centra.

Prvý Zdroj a Centrum je vo vzťahu k vesmíru ako:

1. Gravitačné sily materiálnych vesmírov sú konvergentné v gravitačnom centre spodného Raja. Toto vysvetľuje prečo geografické umiestnenie jeho osoby je večne fixné v absolútnom vzťahu k energii silového centra spodnej alebo materiálnej úrovne Raja. Ale absolútna osobnosť Božstva existuje na vyššej alebo duchovnej úrovni Raja.

2. Sily mysle sú konvergentné v Nekonečnom Duchu, diferenciálna a divergentná kozmická myseľ v Siedmich Duchoch Majstra, uskutočňujúca myseľ Zvrchovaného ako časopriestorová skúsenosť v Madžeston.

3. Vesmírne duchovné sily sú konvergentné vo Večnom Synovi.

4. Neobmedzená kapacita božských činov v Božskom Absolútne.

5. Neobmedzená kapacita pre nekonečné reakcie existuje v Bezvýhradnom Absolútne.

6. Dve Absolútna – Podmienené a Bezvýhradné – sú koordinované a zjednotené v a Univerzálnym Absolútnom.

7. Potenciálna osobnosť evolučnej morálnej bytosti alebo nejakej inej morálnej bytosti je sústredená v osobnosti Univerzálneho Otca.

REALITA chápaná určitými bytosťami je čiastočná, relatívna a nejasná. Realita maximálneho Božstva plne pochopiteľná vývojovo konečným stvorením je zahrnuté vnútri Zvrchovanej Bytosti. Jednako sú tam predchádzajúce a večné reality, superkonečné reality, ktoré sú zdedené týmto Zvrchovaným Božstvom evolučných časopriestorových stvorení. V pokuse zobraziť pôvod a povahu univerzálnej reality, sme nútení použiť techniku časopriestorového zdôvodnenia za účelom dosiahnutia úrovne konečnej mysle. Preto sú súčasné udalosti večnosti prezentované ako postupné rokovania.

Ako tvor časopriestoru by sa pozeral na pôvod a diferenciáciu Reality, večného a nekonečného JA SOM, dosiahnuté Božstvom vyslobodeným z okov bezvýhradného nekonečna, cvičením inherentnej a večnej slobodnej vôle a toto oddelenie od bezvýhradného nekonečna produkuje prvé absolútne napätie božskosti. Toto pnutie nekonečnej diferencie je rozhodnuté Univerzálnym Absolútnom, ktorého funkciou je zjednocovať a koordinovať dynamické nekonečno Úplného Božstva a statické nekonečno Bezvýhradného Absolútna.

V tejto originálnej transakcii teoretické JA SOM dosiahlo realizáciu osobnosti stávajúcim sa Večným Otcom Pôvodného Syna zároveň so stávajúcim sa Večným Prameňom Ostrova Raja. Koexistujúci s rozlíšením Syna od Otca, a v prítomnosti Raja sa tam objavila osoba Nekonečného Ducha a centrálneho vesmíru Havona. S objavením koexistujúceho osobného Božstva, Večného Syna a Nekonečného Ducha, Otec unikol ako osobnosť, z inak nevyhnutnej difúzie cez potenciál Úplného Božstva. Od tej doby je len v Trojici združený s jeho dvomi Božstvami zhodne tak, že Otec napĺňa všetok Božský potenciál, zatiaľ čo stále viac empirické Božstvo je uskutočňované na božských úrovniach Zvrchovanosti, Maximálnosti a Absolútnosti.

Koncept JA SOM je filozofický súhlas, ktorý urobíme hranici času, spútanému priestoru, konečnej mysli človeka, k nemožnosti tvorivého chápania večnosti existencie realít a vzťahov bez počiatku a bez konca. V časopriestorovom stvorení, všetky veci musia mať počiatočnú ochranu toho JEDINÉHO BEZ VINY – pôvodnej príčiny všetkých príčin. Preto vytvárame pojem tejto úrovne filozofickej hodnoty ako JA SOM, súčasne inštruujúcej celé stvorenie, že Večný Syn a Nekonečný Duch sú spolu vo večnosti s JA SOM, inými slovami, že nikdy sa nestalo, aby JA SOM nebolo Otcom Syna a s ním, Ducha.

Nekonečno je používané v zmysle plnosť – konečnosť – implicitnosť primátom Prvého Zdroja a Centra. Teoreticky JA SOM – je stvorenie – filozofické rozšírenie „nekonečnosti vôle“, ale Nekonečno je skutočná hodnota-úroveň reprezentujúca večnosť-intenzitu pravdivého nekonečna absolútnej a nespútanej slobodnej vôle Univerzálneho Otca. Tento koncept je niekedy znázornený Otec – Nekonečný.

Mnoho zmätenosti všetkých druhov bytostí, zúfalých vo svojej snahe objaviť Otca-Nekonečného, spočíva v ich limitoch pochopenia. Absolútny primát Univerzálneho Otca Vesmíru nie je zjavný na subnekonečných úrovniach, preto je to pravdepodobne len Večný Syn a Nekonečný Duch úprimne poznajúci Otca ako Nekonečno; všetkým ďalším osobnostiam taký koncept reprezentuje cvičenie viery.

Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložili: Petra Zulu, Sokol

Korektúry: Sokol
exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


jún 23, 2008 18:21 popoludní

 

 

Top