Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – IX. Boh Maximálny

0:9.1 (12.4) Tak ako sa Zvrchovaná Bytosť progresívne vyvíja z predchádzajúceho božieho daru obklopujúceho potenciálu energie a osobnosti veľkého vesmíru, tak i Boh Maximálny je výsledkom potenciálov božstva, obývajúcich transcendované časo-priestorové sféry hlavného vesmíru. Uskutočnenie Zvrchovaného Božstva signalizuje absonitnú jednotu prvej empirickej Trojice a znamená zjednotenie Božej expanzie na druhom stupni kreatívnej seba-realizácie. To konštituuje ekvivalent osobnosti-moci realít absonitného chápania uskutočnenia vesmírneho empirického Božstva raja na následných stupňoch transcendovaných časo-priestorových hodnôt. Dokončenie takého empirického rozvinutia je navrhované pre dosiahnutie maximálnej služby-osudu časo-priestorových stvorení, ktoré dosiahli absonitné stupne prostredníctvom ukončenej realizácie Zvrchovanej Bytosti a službou Boha Sedemnásobného.

0:9.2 (12.5) Boh Maximálny je označením osobného Božstva, fungujúcehona božích úrovniach absonitného a vo vesmírnych sférach nadčasu a transcendovaného priestoru. Maximálnosť je nadzvrchované vyústenie Božstva. Zvrchovanosť je jednotou Trojice, obsahujúc konečné stvorenia; Maximálnosť je jednotou rajskej Trojice, obsahujúc absonitné stvorenia.

0:9.3 (13.1) Univerzálny Otec je cez mechanizmus evolučného Božstva v skutočnosti angažovaný v obrovskom a udivujúcom akte osobnostnej fokalizácie (smerovania do centra, pozn. prekl.) a mobilizácie moci na príslušných úrovniach vesmíru hodnôt božej reality konečného, absonitného a dokonca absolútneho.

0:9.4 (13.2) Prvé tri a minulé-večné Božstvá raja — Univerzálny Otec, Večný Syn a Nekonečný Duch — budú vo večnej budúcnosti osobnostne-dopĺňané empirickým uskutočnením pridružených evolučných Božstiev — Boha Zvrchovaného, Boha Maximálneho a možno Boha Absolútneho.

0:9.5 (13.3) Boh Zvrchovaný a Boh Maximálny, teraz sa vyvíjajúci v empirických vesmíroch, nie sú existenciálni — nie sú minulou večnosťou, ale len budúcou večnosťou, časo-priestorovo-podmienení a transcendentálne-podmienení veční. Sú Božstvami zvrchovaného, maximálneho a pravdepodobne zvrchovano-maximálneho obdarovania, ale zakúsili historické vesmírne počiatky. Nikdy nebudú mať konca, ale disponujú osobnostnými začiatkami. Sú vskutku uskutočneniami večných a nekonečných Božích potenciálov, ale sami nie sú ani bezvýhradne veční ani nekoneční.


Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložil: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 278 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


október 04, 2017 23:47 popoludní

 

 

Top