Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – VII. Najvyššia Bytosť

0:7.1 (10.6) Boží mechanizmus pána vesmíru je dvojaký pokiaľ ide o vzťahy večnosti. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch sú veční — sú existenciálnymi bytosťami — zatiaľ čo Boh Zvrchovaný, Boh Ultimátny a Boh Absolútny sú aktualizujúcimi sa osobnosťami Božstva post-Havona epoch v časopriestorových a časopriestorovo prekračujúcich sférach evolučnej expanzie pána vesmíru. Tieto realizujúce sa osobnosti Božstva sú budúcimi večnými od doby, keď a ako sa ich moc zosobní vo vzrastajúcich vesmíroch technikou empirického uskutočnenia asociatívno-kreatívnych potenciálov večných Božstiev Raja.

0:7.2 (10.7) Božstvo je preto v súčasnosti duálne:

0:7.3 (10.8) 1. Existenciálne – bytosti večnej existencie, minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

0:7.4 (10.9) 2. Empirické – bytosti realizujúce sa v post-Havonnej súčasnosti, ale nekončiacej existencie počas celej budúcej večnosti.

0:7.5 (10.10) Otec, Syn a Duch sú existenciálnymi – existenciálnymi v realite (aj keď všetky potenciály sú údajne empirické). Najvyšší a Ultimátni sú úplne empirickí. Absolútne božstvo je empirické v rámci reality, ale existenčné v rámci potenciálnosti. Podstata Božstva je večná, ale len tri pôvodné osoby Božstva sú bezvýhradne večné. Všetky ostatné osobnosti Božstva majú pôvod, ale sú večné v osude.

0:7.6 (10.11) Dosiahnutím existenciálneho vyjadrenia Božstva seba samého v Synovi a Duchu, dosahuje Otec empirické vyjadrenie dodnes neosobných a neodhalených božských úrovní ako Boh Zvrchovaný, Boh Ultimátny a Boh Absolútny; ale tieto empirické Božstvá nedisponujú teraz plnou existenciou; sú v procese aktualizácie.

0:7.7 (11.1)Zvrchovaný Boh v Havona je osobnou duchovnou reflexiou trojjedinosti Rajského Božstva. Tento asociatívny vzťah Božstva kreatívne expanduje von v Bohu Sedemnásobnom a syntetizuje v empirickej moci Najvyššieho Všemohúceho vo veľkom vesmíre. Rajské Božstvo, existenciálne ako tri osoby, je takto empiricky sa vyvíjajúce v dvoch fázach zvrchovanosti, zatiaľ čo tieto duálne fázy sú moc-osobnosť, zjednotené v jednom Pánovi, Zvrchovanej Bytosti.

0:7.8 (11.2) Univerzálny Otec dosahuje oslobodenie slobodnej vôle z okov nekonečna a pút večnosti prostredníctvom techniky trojno-tvornosti, trojitého zosobnenia Božstva. Zvrchovaná bytosť sa dokonca vyvíja ako pod-večné osobnostné zjednotenie sedemnásobnej manifestácie Božstva v časopriestorových segmentoch veľkého vesmíru.

0:7.9 (11.3)Zvrchovaná Bytosť nie je priamym stvoriteľom, okrem toho, že je otcom Majestonu, ale je syntetickým koordinátorom všetkých aktivít vesmíru bytosti-Stvoriteľa. Zvrchovaná bytosť, aktualizujúca sa vo vyvíjajúcich sa vesmíroch, je božským korelátorom a syntetizérom časopriestorového božstva, trojjediného Rajského Božstva v empirickej asociácii so Zvrchovanými Stvoriteľmi času a priestoru. Keď sa definitívne zaktualizujú, uskutoční toto evolučné Božstvo večnú fúziu konečného a nekonečného — večnú a nezrušiteľnú jednotu empirickej moci a duchovnej osobnosti.

0:7.10 (11.4) Všetka časopriestorová konečná realita, pod priamym naliehaním vyvíjajúcej sa Zvrchovanej Bytosti, je zapojená vo vždy stúpajúcej mobilizácii a dokonalom zjednotení (syntéze moci-osobnosti) všetkých fáz a hodnôt konečnej reality, v asociácii s rozličnými fázami Rajskej Reality, až do konca a za účelom následného pokusu dosiahnuť absonitnej úrovne super-bytostného dosiahnutia.


Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložil: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 436 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


november 29, 2016 23:49 popoludní

 

 

Top