Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – VIII. Boh Sedemnásobný

0:8.1 (11.5) V rámci odčinenia večného stavu a kompenzácie obmedzení stvorení vytvoril Univerzálny Otec pre vyvíjajúce sa bytosti sedemnásobný prístup k Božstvu:

0:8.2 (11.6) 1. Synovia Stvoriteľa Raja.

0:8.3 (11.7) 2. Pradávni.

0:8.4 (11.8) 3. Sedem Duchov Pána.

0:8.5 (11.9) 4. Zvrchovaná Bytosť.

0:8.6 (11.10) 5. Boh Duch.

0:8.7 (11.11) 6. Boh Syn.

0:8.8 (11.12) 7. Boh Otec.

0:8.9 (11.13) Toto sedemnásobné zosobnenie Božstva v časopriestore a siedmich supervesmíroch umožňuje smrteľníkovi dosiahnuť prítomnosti Boha, ktorý je duchom. Toto sedemnásobné Božstvo, niekedy zosobňujúc moc v Zvrchovanej Bytosti pre časopriestorové stvorenia, je funkčným Božstvom smrteľných vyvíjajúcich sa stvorení na životnej dráhe vzostupu do Raja. Taký empirický objav-dráh a realizácie Boha začína rozpoznaním božstva Stvoriteľa Syna miestneho vesmíru a stúpa supervesmírom Pradávnych a osobou jedného zo siedmich Duchov Pána k dosiahnutiu objavu a rozpoznaniu božskej osobnosti Univerzálneho Otca v Raji.

0:8.10 (12.1) Veľký vesmír je trojitou Božou doménou Trojice Zvrchovanosti, Boha Sedemnásobného a Zvrchovanej Bytosti. Boh Zvrchovaný je potenciálom v rajskej Trojici, z ktorej on odvodzuje svoju osobnosť a vlastnosti duchov; ale realizuje sa cez Stvoriteľových Synov, Pradávnych a Duchov Pána, od ktorých odvodzuje svoju moc ako Všemocný nad supervesmírmi času a priestoru. Tento prejav moci bezprostredného Boha vyvíjajúcich sa stvorení je v skutočnosti sprievodný vývoj súčasne sa vyvíjajúceho časopriestoru. Zvrchovaný Všemohúci, vyvíjajúci sa na úrovni neosobnostných činností a duchovná osoba Boha Zvrchovaného sú jednou realitou — Zvrchovanou Bytosťou.

0:8.11 (12.2) Synovia Stvoriteľa v Božom spoločenstve Boha Sedemnásobného umožňujú mechanizmus, v ktorom sa smrteľní stávajú nesmrteľnými a konečné dosiahne nekonečné. Zvrchovaná Bytosť umožňuje techniku mobilizácie moci-osobnosti, božej syntézy všetkých týchto mnohonásobných operácií, takto dávajúc možnosť konečnému dosiahnuť absonitné prostredníctvom iných možných budúcich uskutočnení v záujme dosiahnutia Zvrchovaného. Synovia Stvoriteľa a s nimi spojení Boží Služobníci sa podieľajú na tejto zvrchovanej mobilizácii, avšak Pradávny a Sedem Duchov Pána je pravdepodobne večne ustálených ako veční správcovia veľkého vesmíru.

0:8.12 (12.3) Funkcia Boha Sedemnásobného sa datuje od ustanovenia siedmich supervesmírov a pravdepodobne expanduje v súvislosti s budúcim vývojom stvorení vonkajšieho vesmíru. Zostavenie týchto budúcich vesmírov primárnych, sekundárnych, terciárnych a kvarciárnych priestorových úrovní progresívnej evolúcie bude bez pochýb svedkom uvedenia transcendentálneho a absonitného prístupu k Božstvu.


Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložil: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 348 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


máj 16, 2017 17:23 popoludní

 

 

Top